Gå til indhold

Godkendte Innovationsnetværk 2014-2018

22 innovationsnetværk er godkendt for perioden 2014-2018. Rådet for Teknologi og Innovation har den 4. december 2013 tildelt bevillinger for samlet 288 mio. kr. til 22 innovationsnetværk.

Landskabet af innovationsnetværk i perioden 2014-2018

De 22 netværk dækker til sammen vigtige områder for dansk erhvervsliv og forskning.

Eller se beskrivelsen af de 22 netværk nedenfor:

Produktion

Inno-Pro - Innovationsnetværket for Produktion

Ansøger: Center for Sikkerhedsindustrien i DK (CenSec) i Karup
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: DTU, AAU, TI, FORCE, Alexandra.
Antal deltagende virksomheder: 120

Formål: Formålet med Innovationsnetværket for Produktion er at bygge bro mellem videninstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik på at forbedre Danmarks konkurrenceevne og sikre blivende arbejdspladser.

Kontakt: Netværksleder Klaus Bolving, email: klaus@censec.dk

Hjemmeside: https://www.inno-pro.dk/ 

Lifestyle & Design Cluster

Ansøger: Development Centre UMT i Herning
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: KADK, Designskolen Kolding, TI, Alexandra, Arkitektskolen i Aarhus, TEKO, AU Innovation Lab, CBS, KEA, Royal College of Art i London, Eindhoven University of Technology, Danish Fashion Institute.
Antal deltagende virksomheder: 288

Formål: Det er netværkets vision at bidrage til, at bolig- og beklædningsvirksomheder og deres kreative designleverandører er blandt de mest innovative i verden.

Kontakt: Netværksleder Betina Simonsen, email:

Hjemmeside: http://ldcluster.com/

Robocluster

Ansøger: RoboCluster ved SDU i Odense
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: TI, Designskolen i Kolding, Force, DTU, AAU, DAU, Dansk Robotnetværk (DIRA), og Dansk Industri (DI-ITEK).
Antal deltagende virksomheder: 200

Formål: Innovationsnetværket Robocluster ønsker at gøre Danmark til forgangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation, der hvor det skaber størst værdi for det danske samfund og for den enkelte virksomhed.

Kontakt: Netværksleder Morten Berenth Nielsen, email: morten.nielsen@robocluster.dk

Hjemmeside: https://www.robocluster.dk/

Innovationsnetværket Dansk Materialenetværk (DMN)

Ansøger: Plastcenter Danmark i Esbjerg
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: TI, FORCE, DTU, KU, AAU, SDU, Designskolen Kolding, Arkitektskolen København, DBI, DFM, Alucluster, Stålcentrum.
Antal deltagende virksomheder: 250

Formål: Netværkets formål er med udgangspunkt i materialeviden at sikre, at virksomhederne kommer hurtigere fra ide til produkt, får mulighed for nye forretningsområder samt at der anvendes bæredygtige og sikre materialer og teknologier.

Kontakt: Netværksleder Dorte Walzl Bælum, email: dwb@plastcenter.dk

Hjemmeside: https://www.dmn-net.com/

Innovationsnetværket Dansk Lys

Ansøger: DTU i Kgs. Lyngby
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: Dansk Center for Lys, DTU Fotonik, DTU Byg, Statens Byggeforskningsinstitut (AAU), Institut for Arkitektur og Medieteknologi på AAU, Aarhus Arkitektskole, Center for Smart Energy Solutions på SDU, Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Ingeniørvidenskab på AU, IT Universitetet og DELTA.
Antal deltagende virksomheder: 40

Formål: Innovationsnetværket Dansk Lys ønsker at medvirke til, at dansk lysforskning og en række danske virksomheder indenfor lyssektoren bliver blandt de førende i verden.

Kontakt: Netværksleder Michael A. E. Andersen, email: ma@elektro.dtu.dk

Hjemmeside: http://www.dansklys.dk/

Energi

Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk

Ansøger: Offshoreenergy.dk i Esbjerg
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: AAU, Offshoreenergy.dk, Offshore Center Angola, Plastcenter Danmark, Robocluster, DBI og FORCE.
Antal deltagende virksomheder: 250

Formål: Offshoreenergy.dk er en national forankret medlemsdrevet organisation, hvis formål er at understøtte og forstærke den danske offshore branches konkurrencekraft.

Kontakt: Netværksleder Glenda Napier, email:

Hjemmeside: https://offshoreenergy.dk/

INBIOM - Innovationsnetværket for biomasse

Ansøger: Agro Business Park A/S i Tjele
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: AU, AAU, DTU, KU, samt TI, FORCE og Agrotech. Herudover deltager Kalundborg Kommune og Agro Business Park.
Antal deltagende virksomheder: 121

Formål: Formålet med innovationsnetværket er at hjælpe med udviklingen af ny teknologi, nye produkter og virksomheder med udgangspunkt i biomasse, således at Danmark forbliver blandt de førende nationer inden for biobaseret økonomi.

Kontakt: Netværksleder Jacob Mogensen, email: jm@agropark.dk

Hjemmeside: http://www.inbiom.dk/

Inno-SE - Innovationsnetværket Smart Energy 

Ansøger: Lean Energy Cluster i Sønderborg
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: DTU, Alexandra Instituttet, AAU, AU samt DELTA.
Antal deltagende virksomheder: 241

Formål: Innovationsnetværket ønsker at blive en af Europas førende klynger inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer ved at bringe virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder sammen i partnerskaber.

Kontakt: Netværksleder Claus Meiniche: clm@cleancluster.dk

Hjemmeside: https://inno-se.dk/

Miljø

Inno-MT - Innovationsnetværket for Miljøteknologi 

Ansøger: Copenhagen Clean Tech Cluster i København
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: AU, AAU, DTU, Agrotech, DHI, FORCE, TI og GEUS.
Antal deltagende virksomheder: 91

Formål: Formålet med innovationsnetværket er at hjælpe danske cleantech virksomheder til at være blandt de mest innovative virksomheder i Danmark, og de herved kan bidrage væsentligt til eksport af dansk miljøteknologi på 100 mia. kr. i år 2020.

Kontakt: Netværksleder Simon Baagøe, email:

Hjemmeside: https://inno-mt.dk/ 

Vand i Byer - Innovationsnetværket for Klimatilpasning

Ansøger: Teknologisk Institut i Tåstrup
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: AAU, DTU, KU samt DHI.
Antal deltagende virksomheder: 129

Formål: Formålet med innovationsnetværket er at skabe et landsdækkende netværk, som samler alle aktører, der arbejder med klimatilpasning, at bidrage til klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering og skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark.

Kontakt: Netværksleder Ulrik Hindsberger, email: uhi@teknologisk.dk

Hjemmeside: http://www.vandibyer.dk/

Sundhed

Biopeople - Innovationsnetværk for Biosundhed

Ansøger: KU i København
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: DTU, AU, AAU, SDU, RUC, CBS, Bioneer, TI, DHI.
Antal deltagende virksomheder: 130

Formål: Biopeople er Danmarks Innovationsnetværk inden for biosundhed, der skaber mødesteder for private virksomheder og offentlige institutioner for at øge innovationen og væksten til gavn for Danmark og dansk eksport.

Kontakt: Netværksleder Per Spindler, email: pesp@biopeople.ku.dk

Hjemmeside: https://biopeople.eu/

Welfare Tech - Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

Ansøger: Welfare Tech i Odense
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: Aalborg Kommune, Alexandra Instituttet, DELTA, MedTech Innovation Center, Syddansk Sundhedsinnovation, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Væksthus Hovedstadsregionen og Welfare Tech.
Antal deltagende virksomheder: 175

Formål: Formålet med Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er at muliggøre en bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækstpotentiale, med den selvhjulpne borger som omdrejningspunkt.

Kontakt: Netværkskoordinator Lene Vistisen, email:

Hjemmeside: https://www.welfaretech.dk/

Medtech Innovation – Innovationsnetværk for Medico-teknik

Ansøger: Scion DTU i Kgs. Lyngby
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: DTU, KU, AU, AAU, DELTA og TI.
Antal deltagende virksomheder: 70

Formål: MedTech Innovations formål er at skabe vækst gennem innovation inden for den medicotekniske branche i Danmark. MedTech Innovation vil sikre etablering og facilitering af konkrete offentlige-private innovationspartnerskaber, samt netværksaktiviteter i ind- og udland, hvor industri, forskning og sundhedsvæsen mødes.

Kontakt: Netværksleder Annette Rye Larsen, anryl@dtu.dk

Hjemmeside: https://www.medtech-innovation.dk/

Service
Innovationsnetværket Service Platform

Ansøger: DEA i København
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: AAU, AU, CBS, Arkitektskolen i Aarhus, RUC, SDU, KEA og 5 GTS-institutter.
Antal deltagende virksomheder: 70

Formål: Service Platforms mission er at bidrage til at realisere vækstmulighederne i serviceerhvervene. Service Platform har fokus på teknologianvendelse i levering og produktion af service, nye forretningsmodeller og internationalisering.

Kontakt: Netværksleder Tine Aage, email:

Hjemmeside: https://www.serviceplatform.dk/

Invio - Innovationsnetværket for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi

Ansøger: Aalborg Universitet i Aalborg
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: RUC, TI, CKO.
Antal deltagende virksomheder: 200

Formål: Invio ønsker både at være en klyngeorganisation for virksomheder i oplevelseserhvervene og et netværk for samspil mellem oplevelseserhvervene og det øvrige erhvervsliv.

Kontakt: Netværksleder Jens F. Jensen, email: jensf@hum.aau.dk

Hjemmeside: http://invio-net.dk/

Innovationsnetværket BRANDBASE

Ansøger: SDU i Odense
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: CBS, AU, AAU.
Antal deltagende virksomheder: 125 dedikerede

Formål: Netværket vil bidrage til at nytænke begrebet markedsføring og implementere en ny tankegang og praksis, der kan bringe dansk erhvervsliv på omdrejningshøjde med markedets udfordringer.

Kontakt: Netværksleder Judy Hermansen, email: 

Hjemmeside: http://brandbase.dk/om-os/

Innovationsnetværket for Finans IT

Ansøger: FinansIT i København
Bevilling: 10 mio. kr.
Centrale partnere: AU, CBS, DTU, KU, ITU, Delta, Alexandra og Finansrådet.
Antal deltagende virksomheder: 27

Formål: Det er Innovationsnetværket for Finans ITs vision at blive et internationalt anerkendt Finans IT-centrum. Målet er at øge andelen af innovative virksomheder, F&U-investeringer, eksport og iværksætterrater i branchen.

Kontakt: Netværksleder Thomas Krogh Jensen, email:

Hjemmeside: https://copenhagenfintech.dk/

Fødevarer

FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk

Ansøger: VIFU – Videncenter for fødevareudvikling i Holstebro
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: KU, DTU, AU, AAU, RUC, en række erhvervsakademier, IPU, TI, Force, DHI, Agrotech, en lang række erhvervsorganisationer og alle regionerne.
Antal deltagende virksomheder: 165

Formål: Netværkets vision og mission er at styrke innovationsevne og vækst primært i fødevaresektorens små og mellemstore virksomheder og sikre disse virksomheders samspil med store virksomheder og videninstitutioner.

Kontakt: Netværksleder Dorte Borch Storper, email: ds@vifu.net

Hjemmeside: http://www.foodnetwork.dk/

Byggeri

InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

Ansøger: Teknologisk Institut i Århus
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: AAU, DTU, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Dansk Byggeri, BAT-kartellet, bygherreforeningen, danske arkitekter, DI Byg, Energistyrelsen, foreningen af rådgivende ingeniører, Tekniq og Velux.
Antal deltagende virksomheder: 60

Formål: Det er InnoBYGs vision, at netværket vil bidrage til at understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet med et ligevægtigt fokus på miljø, sociale forhold og økonomi inden for både nybyggeri og ved renovering af den eksisterende boligmasse.

Kontakt: Netværksleder Grith Bech-Nielsen, email:

Hjemmeside: https://www.innobyg.dk/

IKT

InfinIT – Innovationsnetværk for IT

Ansøger: AAU i Aalborg
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: KU, DTU, AU, SDU, AAU, ITU, Alexandra, DELTA.
Antal deltagende virksomheder: 121

Formål: InfinITs formål er at initiere synergi, videnudveksling og samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner med fokus på at adressere virksomhedernes udfordringer med produkt- og serviceinnovation gennem brug af state-of-the-art informationsteknologi.

Kontakt: Netværksleder Kim Guldstrand Larsen (Aalborg),  og sekretariatsleder Laura Møller (København), laura.moller@alexandra.dk

Hjemmeside: http://www.infinit.dk/#&panel1-3

Innovationsnetværket Dansk Lyd

Ansøger: DTU i Kgs. Lyngby
Bevilling: 12 mio. kr.
Centrale partnere: AAU, AU, Delta, SDU, DTU Compute og DTU Elektro.
Antal deltagende virksomheder: 47

Formål: Innovationsnetværket Dansk Lyd ønsker at være facilitatoren inden for lyd, der skaber værdi for alle led i værdikæden og på den måde bidrager til vækst og velstand i Danmark.

Kontakt: Netværksleder Jan Larsen, email: janla@dtu.dk

Hjemmeside: http://www.danishsound.org/da

Transport

TINV - Transportens Innovationsnetværk

Ansøger: Europas Maritime Udviklingscenter i København
Bevilling: 14 mio. kr.
Centrale partnere: DTU, SDU, CBS, AAU, TI og FORCE.
Antal deltagende virksomheder: 74

Formål: TINV's vision er via sine aktiviteter at bidrage til et konkurrencedygtigt dansk logistik- og transporterhverv, hvor vækst, innovation og kontinuerlig bæredygtig udvikling i forhold til de globale samfundsmæssige udfordringer præger branchen.

Kontakt: Netværksleder Mikkel Hansen,  eller projektleder Lone Reppien Thomsen, 

Hjemmeside: http://www.tinv.dk/

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. juni 2022