Gå til indhold

Innovationsnetværk Danmark Programmet

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter et antal landsdækkende innovationsnetværk, som samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.

Innovationsnetværk klæder danske virksomheder på til fremtiden

Innovationsnetværkene spreder viden, knytter kontakter og skaber konkrete samarbejder mellem videninstitutioner og virksomheder inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner, som for eksempel produktion, it, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer.

Innovationsnetværkene danner ramme om aktiviteter og projekter, som kan inspirere virksomheder og forskere om nye trends og teknologier, konkretisere og teste ideer, og skabe nye samarbejder både i Danmark og i udlandet.

Innovationsnetværkene skaber resultater

Den årlige oversigt over innovationsnetværkenes aktiviteter viser, at de er særdeles gode til at skabe resultater. Over 16.500 virksomheder deltager i netværksaktiviteter. Ca. to ud af tre af deltagere kommer fra virksomheder med under 50 ansatte.

Innovationsnetværkene finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet og har mindst 50 procents medfinansiering fra private virksomheder, organisationer, fonde med videre.

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024