Gå til indhold

Bevillinger til innovationsnetværk 2019-2020

17 innovationsnetværk er godkendt for perioden 2019-2020. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har tildelt bevillinger for samlet 190 mio. kr. til de 17 innovationsnetværk.

De 17 innovationsnetværk, der har modtaget bevillinger, er:


Titel: Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
Bevillingsmodtager:
Den Erhvervsdrivende Fond Devolpment Centre UMT
Bevilliget beløb:
14.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Designskolen Kolding, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Syddansk Universitet, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, VIA University College, Københavns Erhvervsakademi, Foreningen Design2innovate
Projektbeskrivelse:
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Clusters skaber større partnerskaber, der faciliterer samarbejde mellem virksomheder inden for møbler/interiør, mode/tekstil og design samt vidensinstitutioner.

Tillægsbevilling, styrket konsolidering: 1.320.000,00
Andre tilskudsmodtagere: Interactive Denmark, Produktionscenteret for rytmisk musik i Aarhus, Viden Djurs, Creative Business Cup 


Titel: Danish Healthtech
Bevillingsmodtager:
Foreningen Welfare Tech
Bevilliget beløb:
14.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Force Technology, MedTech Innovation Consortium, Life Science Innovation North Denmark, Copenhagen Capacity
Projektbeskrivelse:
Innovationsnetværket Danish Healthtech er et nyt samlende nationalt netværk inden for sundhedsteknologi. Ambitionen for Danish Healthtech er at være et nationalt innovationsnetværk, der adresserer samfundsudfordringer inden for sundhed.


Titel: Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk
Bevillingsmodtager:
Fonden Plast Center Danmark
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, AMU-SYD, DHI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Projektbeskrivelse:
Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk (DMN) har fokus på innovativ anvendelse af materialer for at styrke danske virksomheders globale konkurrenceevne.


Titel: Inno-Sec - Innovationsnetværket for Sikkerhed
Bevillingsmodtager:
Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSec)
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Force Technology, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, DHI GRAS, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Projektbeskrivelse:
Inno-Sec vil bygge bro mellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder for at bringe innovation i spil. Danmark har hermed en unik mulighed for at opnå en styrkeposition inden for forsvar, rumfart og sikkerhed.


Titel: Innovationsnetværket for Miljøteknologi
Bevillingsmodtager:
CLEAN
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Teknologisk Institut, Force Technology, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, DHI, Aalborg Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Projektbeskrivelse:
Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder for at  medlemsvirksomhederne skal være blandt de mest innovative og konkurrencedygtige virksomheder både i Danmark og globalt. Inno-MT formidler, afprøver og udvikler ny teknologi inden for fire fokusområder.

Tillægsbevilling, styrket konsolidering: 2.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere: Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, DHI, Københavns Universitet, Aalborg Universitet


Titel: Energy Innovation Cluster
Bevillingsmodtager:
Fonden Offshore Center Danmark
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Force Technology, Vindmølleindustrien
Projektbeskrivelse:
Energy Innovation Cluster tager afsæt i et ændret Offshoreenergy.dk med fokus på eksekvering af innovation og videnbroaktiviteter.


Titel: Innovationsnetværket RoboCluster
Bevillingsmodtager: 
Erhvervshus Fyn P/S 
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Designskolen Kolding, Force Technology, Teknologisk Institut, Erhvervshus Fyn P/S (Odense Robotics og UAS Denmark)
Projektbeskrivelse:
Innovationsnetværket RoboCluster tilbyder virksomheder grundlaget for udvikling af nye videntunge teknologier, produkter og processer, der fremmer en udvikling mod et mere konkurrencedygtigt, produktivt og grønt Danmark.


Titel: Biopeople - Innovationsnetværket for bio- og life science
Bevillingsmodtager:
Københavns Universitet
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Forskningens Hus - Aalborg
Universitetshospital, Aarhus Universitet
Projektbeskrivelse:
Biopeople - Innovationsnetværket for bio- og life science er en landsdækkende facilitator af videndeling, matchmaking og samarbejde inden for den forskningsorienterede bio- og life science industri.


Titel: Danish Food Innovation - Innovationsnetværket for Fødevarer
Bevillingsmodtager:
Agro Business Park A/S
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Danish Food Cluster, VIFU - Videncenter for Fødevareudvikling, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Force Technology, Syddansk Universitet
Projektbeskrivelse:
Danish Food Innovation fører fødevareværdikæden fra produktion ud til forbrugeren. Visionen for Danish Food Innovation er, at Danmark anerkendes som internationalt centrum for nye løsninger på verdens fødevareudfordringer.

  • Læs mere om Danish Food Innovation på deres hjemmeside

Titel: Transportens Innovationsnetværk (TINV4)
Bevillingsmodtager:
Europas Maritime Udviklingscenter
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Transportøkonomisk Forening, Teknologisk Institut, Force Technology, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School
Projektbeskrivelse:
Transportens Innovationsnetværk (TINV) har fokus på at øge innovationen inden for alle transportformer, herunder synergier på tværs.


Titel: InfinIT - Innovationsnetværk for IT
Bevillingsmodtager: 
Aalborg Universitet (CISS og BrainsBusiness)
Bevilliget beløb:
12.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Alexandra Instituttet, IT-Forum Midtjylland, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Force Technology, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet
Projektbeskrivelse:
InfinIT har som ambition at understøtte den digitale udvikling i Danmark ved at være landets førende IKT-netværk for brobygning og videnudveksling mellem erhvervsliv og videninstitutioner med henblik på øget IKT-dreven innovation inden for en række sektorer og brancher.

Tillægsbevilling, styrket konsolidering: 2.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere: Alexandra Instituttet, IT-Forum Midtjylland, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Force Technology, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen FinTech


Titel: INBIOM - Innovationsnetværket for bioressourcer
Bevillingsmodtager:
Agro Business Park A/S
Bevilliget beløb:
10.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Teknologisk Institut, Force Technology, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet
Projektbeskrivelse:
INBIOM skal være den nationale platform for udvikling af ny teknologi, nye produkter og virksomheder med udgangspunkt i bioressourcer, som sikrer, at Danmark bliver blandt de førende nationer inden for den biobaserede- og cirkulære økonomi.


Titel: MADE - Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion
Bevillingsmodtager:
Foreningen MADE
Bevilliget beløb:
10.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet, DAMRC f.m.b.a  
Projektbeskrivelse:
Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion skaber en sammenhængende og koordineret, national indsats på tværs af produktionsaktører og styrker økosystemet om produktion i Danmark.


Titel: InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri
Bevillingsmodtager:
Teknologisk Institut
Bevilliget beløb:
10.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, VIA University College, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Teknologisk Institut
Projektbeskrivelse:
InnoBYG tager samfundsrelevante problemstillinger op til gavn for byggebranchens virksomheder og samfundet generelt.


Titel: Innovationsnetværket Smart Energy
Bevillingsmodtager:
CLEAN
Bevilliget beløb:
8.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Force Technology, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet
Projektbeskrivelse:
Missionen for Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) er, som videnbro, at sikre forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder.


Titel: InVio - Innovationsnetværk for Oplevelseserhvervene
Bevillingsmodtager:
Aalborg Universitet
Bevilliget beløb:
8.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Roskilde Universitet, Teknologisk Institut, Fonden Creative Business Cup
Projektbeskrivelse:
Invio har som det eneste danske innovationsnetværk fokus på oplevelseserhvervene i Danmark. Invio igangsætter og udfører samarbejdsprojekter, sikre vidensformidling og match making samt skaber rammer for internationalisering.


Titel: Smart City Cluster Denmark - Innovationsnetværk for digitalisering i bæredygtige byer og samfund
Bevillingsmodtager:
Gate 21
Bevilliget beløb:
8.000.000,00
Andre tilskudsmodtagere:
Danmarks Tekniske Universitet, Force Technology, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Dansk Center for Lys
Projektbeskrivelse: 
Smart City Cluster Denmark samler førende danske kompetencer inden for IoT og datadrevet sammenkobling af byens sektorer i et nationalt netværk.

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. februar 2024