Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Fremtidens danske videnbrobyggere er udvalgt

Fremtidens danske videnbrobyggere er udvalgt

17 operatører af nationale innovationsnetværk vil fra december 2018 og frem til udgangen af 2020 bidrage til at gøre danske virksomheder mere innovative og konkurrencedygtige, nationalt såvel som internationalt.

19. september 2018

Blandt 23 ansøgere har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i dag sendt bevillinger for 190 millioner kroner til 17 operatører af landsdækkende innovationsnetværk inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

For at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor, medvirker innovationsnetværkene sammen med de førende forskere til i fællesskab at udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til vækst og værdi for samfundet.

De 17 innovationsnetværk i vil i perioden 2019-20 understøtte innovationen inden for områder som Energi, Byggeri, Miljø, Fødevarer, Informations- og kommunikationsteknologi, Oplevelsesøkonomi og turisme, Produktionsteknologi, Materialer og Design, Sundhed, Life Science og Transport.

Interessenter inddraget
Undervejs i bedømmelsesforløbet har der været offentlig adgang til alle 23 ansøgninger, for at give interesserede mulighed for at kommentere konstruktivt på ansøgningerne. Mere end 700 kommentarer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner, ministerier, branche- og erhvervsorganisationer og privatpersoner bidrog.

Innovationsnetværkene er landsdækkende platforme som understøtter relationer, dialog og aktiviteter mellem virksomheder og videninstitutioner.

Innovationsnetværkene bygger bro mellem nyeste, forskningsbaserede viden og danske virksomheders behov inden for områder, hvor Danmark har væsentlige forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Gennem aktiviteter som videnspredning og kompetenceudvikling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationale aktiviteter understøtter innovationsnetværkene en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Senest opdateret 24. juni 2022