Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Maskinmesteruddannelsen udbydes i Esbjerg fra 2014

Maskinmesteruddannelsen udbydes i Esbjerg fra 2014

Den store vækst i offshore-industrien i Esbjerg-området har skabt et stort behov for teknisk arbejdskraft, herunder maskinmestre. Uddannelsesministeren har derfor besluttet, at maskinmesteruddannelsen også skal udbydes i Esbjerg.

11. december 2013

Der er behov for flere maskinmestre, og der er især behov for et udbud placeret i Esbjerg.

Derfor har uddannelsesminister Morten Østergaard truffet afgørelse om, at uddannelsen kan udbydes i Esbjerg fra sommeren 2014.

Afgørelsen sker på baggrund af prækvalifikation af Fredericia Maskinmesterskoles ansøgning om godkendelse af udbud af maskinmesteruddannelsen. Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, RUVU.

Morten Østergaard fremhæver, at den store vækst i offshore-industrien og de mange virksomheder og aktiviteter, der er etableret i Esbjerg-området, har medført et stort behov for teknisk arbejdskraft, herunder maskinmestre.

- Dygtige medarbejdere er forudsætning for fortsat vækst i off-shore branchen. Derfor har jeg godkendt, at Fredericia Maskinmesterskole kan udbyde maskinmesteruddannelsen i Esbjerg parallelt med uddannelsen i Fredericia. Det er mit mål, at vi med uddannelsen i Esbjerg vil kunne optage endnu flere på maskinmesteruddannelsen i 2014. Jeg forventer et samarbejde mellem Fredericia Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Sydvest, så der bliver et frugtbart samspil, for eksempel med smidige overgangsmuligheder og samlæsning i relevante dele af uddannelsen. Det skal sikre, at såvel studerende som aftagerne fortsat kan vælge mellem attraktive alternativer. Med initiativet styrker vi de tekniske uddannelser i Esbjerg-området og understøtter væksten i offshore-branchen, siger Morten Østergaard.

Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark fra 2012 indeholdt et initiativ om styrket uddannelse på offshore-området. Der blev på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for erhverv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, som vurderede, at der især i Esbjerg-området var et stort behov for teknisk arbejdskraft.

Fredericia Maskinmesterskole har lang erfaring med at udbyde uddannelsen, som vil kunne sikre kontinuitet og genkendelighed i forhold til såvel ansøgere som aftagere.

Det er i overensstemmelse med RUVUs vurdering lagt til grund for godkendelsen, at Fredericia Maskinmesterskole indleder et forpligtende samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest om udbuddet. Erhvervsakademi Sydvest udbyder allerede flere tekniske uddannelser, herunder teknisk manager offshore, der er rettet mod offshore-branchen.

Der vil allerede i 2014 kunne optages studerende på maskinmesteruddannelsen i Esbjerg. Regeringen vil øge optaget med 50 studerende på maskinmesteruddannelsen, som målrettes udbuddet i Esbjerg.

Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelsesministeriet vil nu drøfte samarbejdets indhold med Fredericia Maskinmesterskole og Erhvervsakademi SydVest.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Jette Søgren Nielsen, tlf.: 7231 8620, e-mail: jsn@fivu.dk
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 020, e-mail: imen@fivu.dk

Senest opdateret 11. december 2013