Gå til indhold

Seks nye uddannelser er prækvalificeret

11. december 2013
Uddannelsesministeren har godkendt seks nye uddannelser og ni nye udbud af eksisterende uddannelser efter den første prækvalifikationsrunde, der skal sikre, at uddannelserne er relevante.

Relevansen af seks nye uddannelser og ni nye udbud af eksisterende uddannelser er blevet vurderet og godkendt af uddannelsesminister Morten Østergaard. Det er sket efter den første såkaldte prækvalifikationsrunde.

Ministeren har truffet sine afgørelser på baggrund af RUVU - Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelsers vurderinger.

- Det er afgørende, at vores videregående uddannelser kan føre de studerende i beskæftigelse, og det er vigtigt, at der er en balance i det samlede udbud af videregående uddannelser både faglig og geografisk. Derfor er jeg tilfreds med RUVUs vurderinger, som giver et fagligt og arbejdsmarkedsorienteret fundament for at godkende nye forslag om uddannelser og udbud med samfundsmæssig relevans, siger Morten Østergaard.

De godkendte uddannelser og udbud fordeler sig over erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, kandidatuddannelser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser.

Der er blandt andet godkendt en ny diplomingeniøruddannelse i forsyningsteknik ved UC VIA i Horsens, som skal imødekomme en efterspørgsel efter kompetencer inden for vand- og fjernvarmeforsyning.

En ny kandidatuddannelse i Operations Management ved Syddansk Universitet skal kvalificere de uddannede til at optimere produktionssystemer.

Maskinmesteruddannelsen udbydes fremover også i Esbjerg

Uddannelserne og udbuddenes endelige godkendelse er afhængig af, at de efterfølgende opnår positiv akkreditering.

Om prækvalifikation

  • Prækvalifikation blev indført 1. juli 2013 og betyder, at relevansen af alle nye uddannelser og udbud af videregående uddannelser skal vurderes. Vurderingen af faglig kvalitet skal fortsat foretages gennem akkreditering.
  • Formålet med prækvalifikation er at sikre, at udviklingen inden for de videregående uddannelser er hensigtsmæssig set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv.
  • Prækvalifikation skal således sikre en overordnet balance i den samlede udvikling af de videregående uddannelser, herunder at der ikke sker overudvikling af nogen uddannelsestyper eller fagområder, eller at der opstår en skæv geografisk spredning af uddannelsesudbuddene.

De foreløbigt godkendte nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser er:

FagbetegnelserAnsøgerUdbudssted
Professionsbachelor til diplomingeniør i forsyningsteknik   VIA Horsens
Diplomuddannelse i Designmetode og Didaktik  Designskolen Kolding Kolding
Kandidatuddannelse i Computational biomedicine   Syddansk Universitet Odense
Kandidatuddannelse i Operations Management   Syddansk Universitet Odense
Masteruddannelse i it-innovation  Aarhus Universitet  Aarhus
Masteruddannelse i Arkitektur  Arkitektskolen Aarhus  Aarhus
Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi i Praksis  Erhvervsakademi MidtVest Herning
Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og Administration  Dania  Viborg
Akademiuddannelsen Sundhedspraksis  Erhvervsakademi MidtVest  Herning
Akademiuddannelsen i Socialpædagogik  UC Nordjylland  Nørresundby
Produktionsteknolog  Erhvervakademi Kolding Kolding
Akademiuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration  Erhvervsakademi Aarhus  Aarhus
Administrationsøkonom  Dania  Horsens
Produktionsteknolog  KEA  København N
Maskinmester  Fredericia Maskinmesterskole  Esbjerg

 

 

Kontakt

Jette Søgren Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 20
Email: jsn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside