Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Det Frie Forskningsråd: Ligestillingspolitik skal forbedre talentudnyttelsen i dansk forskning

Det Frie Forskningsråd: Ligestillingspolitik skal forbedre talentudnyttelsen i dansk forskning

Det Frie Forskningsråd vedtager en ligestillingspolitik, der skal bidrage til at sikre bedre udnyttelse af talentmassen i dansk forskning.

29. oktober 2013

Pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

Logo - Det Frie Forskningsråd

Der findes mange yderst talentfulde og højt kvalificerede kvindelige forskere i Danmark. Det er imidlertid de færreste, der når helt til tops, når forskerstillinger besættes. Således er kun 16 procent af professorer i Danmark kvinder, og ser man på den samlede kønsfordeling, tegner mænd sig for 66 procent af stillingerne.

Det er baggrunden for, at Det Frie Forskningsråd vedtager en ligestillingspolitik. 

Ligestillingspolitikken skal bidrage til at sikre, at eventuelle mindre synlige barrierer, som kan blokere for såvel kvindelige som mandlige forskeres muligheder for at indlede og gennemføre en forskerkarriere, afdækkes og så vidt muligt elimineres.

- Tallene taler deres tydelige sprog. Når blot 16 procent af professorerne ved de danske universiteter er kvinder, og kvinderne samtidig kun udgør 34 procent af det samlede antal danske forskere, skylder vi at se alvorligt på, om noget kan gøres bedre for at sikre flere kvinder mulighed for at nå til tops i de danske forskningsmiljøer. Det er det, vi nu gør i Det Frie Forskningsråd med vedtagelsen af en ligestillingspolitik, som forhåbentlig kan bidrage til at skabe mere balance i kønsfordelingen i den danske forskningsverden. Hverken dansk forskning eller det danske samfund som helhed har råd til at lade de kvindelige talenter gå til spilde. Slet ikke i lyset af, at det fortsat er Danmarks ambition at være en af verdens stærkeste forskningsnationer, siger bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd Peter Munk Christiansen.

Ligestillingspolitikken er et resultat af det arbejde, som rådet igangsatte i kølvandet på konferencen ”Forskning, køn og excellence”, der blev afholdt i marts i år med henblik på at sætte fokus på den ringe repræsentation af kvinder i toppen af de danske forskningsmiljøer.

Sammenlignet med andre EU-lande ligger Danmark under gennemsnittet, når man måler på væsentlige parametre som eksempelvis andel af kvindelige professorer, lektorer og institutledere samt kvinder med en ph.d.-uddannelse. Dette gælder også, når man sammenligner med de øvrige nordiske lande.


For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd:
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 3011 5340

Styrelsen for Forskning og Innovation:
Kontorchef Grete M. Kladakis, Kontoret for Videnskab, tlf. 2518 6628, e-mail: gk@fi.dk
Kommunikationskonsulent Jane Benarroch, Kontoret for Videnskab, tlf. 7231 8209, e-mail: jb@fi.dk

Senest opdateret 29. oktober 2013