Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser udsendt fra og med 27. juni 2019 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-55 af 55 resultater
Yderligere genåbning på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 21. maj 2020 Med onsdagens aftale om yderligere genåbning af Dannmark gennemføres nu en fuld åbning af offentlig forskning, som kræver fysisk tilstedeværelse. Samtidig vil de videregående uddannelser igen kunne afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde.
COVID-19 skal gøre os klogere på onlineundervisning
Publiceringsdato 20. maj 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget 1 million kroner til at samle op på de aktuelle erfaringer med onlineundervisning på de videregående uddannelser under COVID-19. Målet er at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning.
Minister glæder sig over genåbning på videregående uddannelser – berørte studerende får direkte besked fra deres uddannelsesinstitution
Publiceringsdato 08. maj 2020 Med torsdagens aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning åbnes der fra 18. maj for aktivitet på videregående uddannelser, hvor fremmøde er nødvendig. Uddannelses- og forskningsministeren drøftede fredag åbningen med uddannelsessektoren. I den kommende uge får studerende og ansatte besked.
Forskning viser hurtige resultater i kampen mod coronavirus
Publiceringsdato 01. maj 2020 Lægemidlet Remdesivir ser ud til at kunne hjælpe i behandlingen af coronapatienter. Det viser et internationalt studie, hvor danske forskere er med. Regeringen har, sammen med et enigt Folketing, støttet den danske deltagelse i projektet med 10 millioner kroner.
Regeringen klar med håndsrækning til studerende, der har opbrugt SU
Publiceringsdato 30. april 2020 Som led i en række tiltag for at sikre økonomisk stabilitet for studerende under COVID-19 vil regeringen og et enigt Folketing give en økonomisk håndsrækning til studerende, som står uden flere SU-klip og slutlån.
Studerende i risiko for mistrivsel under corona kan se frem til mere støtte
Publiceringsdato 26. april 2020 Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om særlig støtte til sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Fem millioner kroner er målrettet indsatser for sårbare studerende.
Uddannelses- og forskningsminister forlænger mulighed for ekstra SU-lån
Publiceringsdato 22. april 2020 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen forlænger nu de ekstraordinære SU-lånemuligheder, der giver studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser mulighed for at optage ekstra lån i forbindelse med COVID-19. I første omgang frem til sommerferien.
Praktikforløb på velfærdsuddannelserne bliver anderledes i lyset af Corona
Publiceringsdato 21. april 2020 En taskforce har set på udfordringerne for de studerende på professionsuddannelserne, der har fået afbrudt praktik på grund af Covid-19. Mange vil kunne afvikle planlagt praktik, men forløbene kan blive anderledes end forventet.
350 millioner kroner til innovationsprojekter
Publiceringsdato 18. april 2020 Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning. Der bliver nu afsat 350 millioner kroner, for at sikre at de gode ideer ikke går tabt blandt landets små og mellemstore virksomheder og iværksættere.
Bred aftale om delvis genåbning af forskningslaboratorier
Publiceringsdato 17. april 2020 Et bredt flertal bestående af alle Folketingets partier er blevet enige om en udvidelse af den første fase i genåbningen af Danmark. Den udvidelse omfatter en delvis genåbning af landets forskningslaboratorier.
De videregående uddannelser fortsat fysisk lukkede frem til 10. maj
Publiceringsdato 06. april 2020 De videregående uddannelser vil fortsat være fysisk lukkede grundet smitteudviklingen af COVID-19. Regeringen har dog besluttet en genåbning for studerende på visse sundhedsfaglige uddannelser med samfundskritiske funktioner, der står over for at færdiggøre deres uddannelse til sommer.
10 nye forskningsprojekter til kamp mod COVID-19
Publiceringsdato 03. april 2020 Regeringen afsætter nu, med støtte fra samtlige partier i Folketinget, yderligere 100 millioner kroner til coronarelateret forskning og udvikling. Der er penge på vej til 10 nye forskningsprojekter, som rummer store potentialer i kampen mod coronavirus.
Regeringen vil afsætte yderligere 100 millioner kroner til corona-forskning
Publiceringsdato 30. marts 2020 Uddannelses- og forskningsministeren beder Finansudvalget om at afsætte yderligere 100 millioner kroner til coronarelateret forskning og udvikling. Mange virksomheder har gode ideer, og flere forskningsprojekter har så stort potentiale, at der er behov for flere penge.
Ni projekter får millioner til corona-forskning
Publiceringsdato 25. marts 2020 Ni forskningsprojekter får del i de 50 millioner kroner, som regeringen har afsat til coronarelateret forskning. Projekterne skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod COVID-19.
Over 56.000 har søgt ind via kvote 2
Publiceringsdato 22. marts 2020 56.688 har valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb i dag. Nedlukningen som følge af COVID-19 risikerer at skabe udfordringer i forhold til optagelsesprøver og samtaler, men der arbejdes hårdt for at finde holdbare løsninger.
Regeringen vil yde hurtigt tilskud til coronarelateret forskning
Publiceringsdato 16. marts 2020 Regeringen vil med et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner nu hurtigt kunne støtte forskning, som kan fremme for eksempel diagnosticering eller behandling af patienter med coronavirus/COVID-19.
Frist for kvote 2-ansøgninger bliver udsat en uge
Publiceringsdato 12. marts 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet at udskyde fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 med en uge. Ny frist er søndag den 22. marts 2020 kl. 12.
COVID-19: Studerende på de videregående uddannelser sendes hjem
Publiceringsdato 11. marts 2020 Set i lyset af smitte-udviklingen af COVID-19 i Danmark sender Uddannelses- og Forskningsministeriet efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne studerende og medarbejdere på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner hjem.
Ny teknologi skal gøre dansk erhvervsliv mere grønt
Publiceringsdato 06. marts 2020 Regeringen har ambitiøse mål for reduktion af udledningen af CO2 og for en grøn omstilling af det danske samfund. Derfor skal de syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter fokusere på at udvikle tekniske serviceydelser, der skal hjælpe virksomheder med at finde nye grønne løsninger.
Nye klyngeorganisationer skal bane vejen for samarbejde mellem forskere og virksomheder
Publiceringsdato 06. marts 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til at blive én af de nye nationale klyngeorganisationer, der skal styrke innovationskraften.
Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening
Publiceringsdato 04. marts 2020 Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Derfor er der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.
Hvornår havde du sidst besøg af en forsker?
Publiceringsdato 02. marts 2020 Invitér en forsker på besøg og få svar på om enzymer kan redde menneskeheden? Eller lær, hvordan man bygger en satellit. Du kan også blive klogere på fædrelandet gennem foredrag som ’Hvornår blev Danmark Danmark? eller ’Dialekt i Danmark i dag’. Forskningens Døgns Bestil en Forsker-katalog er åbent
Fem fremragende forskere bliver hyldet med EliteForsk-priser
Publiceringsdato 26. februar 2020 H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddeler EliteForsk-priser til fem af Danmarks dygtigste yngre forskere. De bliver hyldet for deres fremragende forskningsresultater, som er afgørende for at løse Danmarks og verdens store samfundsudfordringer.
Grøn omstilling med robotter i spidsen
Publiceringsdato 24. februar 2020 Danmarks første nationale robotstrategi bliver lanceret i dag. Strategien skal blandt andet være med til at sikre, at robotindustrien bidrager til den grønne omstilling, og at Danmark udnytter de potentialer, der er i at udvikle og bruge robotter.
Presseinvitation til EliteForsk-prisuddelingen 2020
Publiceringsdato 21. februar 2020 27. februar 2020 bliver årets EliteForsk-priser overrakt til fem fremragende forskere. H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen overrækker priserne i Operaen i København.
Nu er uddannelsesloftet revet ned
Publiceringsdato 20. februar 2020 Et flertal i Folketinget har netop vedtaget at fjerne uddannelsesloftet, som har været med til at begrænse studerendes valg af uddannelse. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over aftalen, som vil give mere ro for studerende.
Mere viden om praksis kommer studerende til gavn
Publiceringsdato 28. januar 2020 De seneste fem år er antallet af projekter og produktionen af viden steget markant på landets professionshøjskoler og erhvervsakademier, viser en ny evaluering. Afgørende, at de studerende får undervisning, der er opdateret med relevant viden, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Fremtidens undervisere skal mestre de digitale muligheder
Publiceringsdato 23. januar 2020 Uddannelses- og forskningsministeren giver 45 millioner kroner til at styrke digitale kompetencer blandt underviserne på de videregående uddannelser gennem ni nye projekter. Underviserne spiller en vigtig rolle i at klæde vores unge på til at forstå og udnytte teknologi, siger Ane Halsboe-Jørgensen.
Danmark kommer tættere på rummet med to nye partnerskaber
Publiceringsdato 22. januar 2020 To nye partnerskaber bliver præsenteret i dag på årets rumkonference. Partnerskaberne ”Space Exploration Danmark” og ”Rumrelaterede uddannelser” samler alle danske aktører under et og kan få enorm betydning for arbejdet med den grønne omstilling, lyder det fra uddannelses- og forskningsministeren.
44 millioner til at styrke fremtidens sygeplejersker
Publiceringsdato 08. januar 2020 Skiftet fra studie til praktik kan give et praksischok for de studerende på sygeplejerskeuddannelsen, og det er her, der er størst risiko for, at de falder fra. Uddannelses- og forskningsministeren vil derfor styrke praktikforløb og lette overgangen med særtilskud på 44 millioner kroner.
Studerende, der trives godt, lærer bedre
Publiceringsdato 21. december 2019 God trivsel og læring er tæt forbundet. En ny analyse, udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser, at de studerende, der trives bedst, har en bedre oplevelse af egen læring end de studerende, der trives dårligst.
Ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 19. december 2019 Hanne Meldgaard er udnævnt som ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Nyt talentprogram skal få flere kvinder ind i forskning
Publiceringsdato 16. december 2019 Kvindelige forskere er i undertal på de danske universiteter. Nye tal viser, at der er ansat næsten dobbelt så mange mænd som kvinder med en forskertitel på universiteterne. Uddannelses- og forskningsministeren ser gerne en mere ligelig fordeling, og det skal et nyt talentprogram hjælpe til med.
Udsigt til øget optag på STEM-uddannelser
Publiceringsdato 15. december 2019 102 millioner kroner er på vej til en række videregående uddannelsesinstitutioner, så de kan øge optaget på STEM-uddannelserne, som for eksempel en ingeniør- eller it-uddannelse. Ministeren er glad for at imødekomme et stort ønske fra uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.
Regeringen vil afsætte 25 millioner kroner til at styrke studerendes trivsel
Publiceringsdato 14. december 2019 Regeringen ønsker, at flere børn og unge trives, og vil derfor afsætte 25 millioner kroner til pilotprojekter, der skal arbejde med trivslen på de videregående uddannelser. Vi skal afprøve for at blive klogere og bruge det til at skabe bedre trivsel, siger uddannelses- og forskningsministeren.
51 millioner baner vejen til fremtidens fødevareforskning
Publiceringsdato 06. december 2019 Nyt højteknologisk laboratoriecenter skal medvirke til at udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild. FOODHAY er et vigtigt skridt mod grønnere fødevarer, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Ekstra vind i sejlene til skoleskibene
Publiceringsdato 06. december 2019 Uddannelses- og forskningsministeren vil afsætte 20 millioner kroner til Skoleskibet DANMARK og GEORG STAGE, så skibene kan sætte kurs mod ekstra togter til næste år. Togterne og uddannelsen som ubefaren skibsassistent er en vigtig del af uddannelserne i det blå Danmark, siger Ane Halsboe-Jørgensen.
Besparelser på uddannelser fjernes og uddannelsesloftet afskaffes
Publiceringsdato 03. december 2019 Nu investeres der i uddannelse. Finanslovaftalen giver et markant løft af hele uddannelsesområdet. Uddannelses- og forskningsministeren er stolt over aftalen, der stopper planlagte uddannelsesbesparelser på mere end en milliard kroner næste år, og giver mere ro og trivsel for studerende.
28,6 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 28. november 2019 Børns lyst til at læse og elevers interesse for naturfag. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt ca. 29 mio. kroner til. Vi skal styrke læreruddannelsen og folkeskolen, og her er ny forskningsbaseret viden vigtig, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Nye muligheder for uddannelser uden for de store byer
Publiceringsdato 26. november 2019 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop godkendt 19 nye uddannelser og udbud. 15 er uden for de fire største universitetsbyer. Godt skridt i den rigtige retning, siger ministeren.
Internationale eksperter efterlyser klar retning for dansk forskning og innovation
Publiceringsdato 18. november 2019 Internationale eksperter har haft det danske innovationssystem under lup og konstaterer, at Danmark har et fantastisk udgangspunkt, men mangler strategisk retning. Uddannelses- og forskningsministeren er enig og vil sætte en ny, ambitiøs grøn kurs for dansk forskning og innovation.
Enigt folketing giver 1,5 milliard til grøn forskning
Publiceringsdato 06. november 2019 Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2020 på 1.925 millioner kroner. Med aftalen prioriteres samlet over 1,5 milliard kroner til grøn forskning inden for blandt andet omstilling af landbruget, miljøvenlig transport og bæredygtige byer.
Ny uddannelsesstation for sygeplejersker til Herning
Publiceringsdato 29. oktober 2019 Fra næste år kan man hos Professionshøjskolen VIA tage en del af sygeplejerskeuddannelsen i Herning. En ny uddannelsesstation er godkendt med 40 studiepladser. Med nyt supersygehus på vej er det helt oplagt at give bedre uddannelsesmuligheder i området, siger ministeren.
Dansk tværfaglig forskning får 212 millioner kroner fra EU
Publiceringsdato 11. oktober 2019 Hele fem forskerteams fra Danmark modtager millionbevillinger på 212 millioner kroner, når Det Europæiske Forskningsråd belønner 37 internationale forskningsprojekter med de såkaldte ’Synergy Grants’. Forskere fra Danmark deltager i fem projekter, hvor to af dem tager livtag med klimaforandringerne.
FFL20: Én milliard til grøn forskning og farvel til omprioriteringsbidrag på uddannelse
Publiceringsdato 02. oktober 2019 Regeringen lægger med finanslovsforslaget for 2020 blandt andet op til at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse fra 2020 og afsætte en ny grøn forskningsmilliard.
Regeringen stopper omprioriteringsbidraget på uddannelse
Publiceringsdato 25. september 2019 Regeringen foreslår nu, at besparelser som følge af omprioriteringsbidraget bliver stoppet på hele uddannelsesområdet. På finanslovsforslaget for 2020 annulleres besparelser for cirka 0,3 milliarder kroner i 2020 på de videregående uddannelser.
1 milliard kroner mere til grøn forskning
Publiceringsdato 14. september 2019 Regeringen vil øremærke én milliard kroner mere til grøn forskning – ud over det, der bliver brugt i dag. Den nye milliard skal bruges til at udvikle ny viden og løsninger på vores massive klima- og miljøudfordringer, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Danmark tager førerposition i EU inden for grøn forskning
Publiceringsdato 12. september 2019 Danmark ligger i toppen, når det gælder hjemtag fra energiprogrammet i EU's program for forskning og innovation Horizon 2020. Danmark skal bruge sin førerposition til at samarbejde og skabe forskningsbaserede bæredygtige og energivenlige løsninger i hele EU, udtaler Ane Halsboe-Jørgensen
En ud af ti studerende tager på studieophold i udlandet
Publiceringsdato 10. september 2019 12 procent af danske studerende på en videregående uddannelse læser en del af deres uddannelse i udlandet. Det er færre end i Sverige og Finland. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen opfordrer flere danske studerende til at følge trop.
Ekstraordinært løft på 127,5 millioner til pædagogstuderende
Publiceringsdato 28. august 2019 Uddannelses- og forskningsministeren annullerer den tidligere regerings talentprogram og vil i stedet give pengene til et ekstraordinært løft af pædagoguddannelsen. Dermed bliver der mulighed for flere undervisningstimer, mere feedback eller hjælp til de studerende, der mangler studiekompetencer.
Ny undervisningspris hylder de fremragende undervisere
Publiceringsdato 14. august 2019 Gode undervisere skal anerkendes, fejres og belønnes. Derfor vil uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddele en ny national undervisningspris på hver 500.000 kroner til syv fremragende undervisere på de videregående uddannelser.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter David Tarp som særlig rådgiver
Publiceringsdato 12. august 2019 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har ansat David Tarp som særlig rådgiver.
Flere er kommet ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 25. juli 2019 65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Ministeren er især tilfreds med, at flere er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen. Hun opfordrer samtidig unge til at følge deres nysgerrighed - der er brug for hele mennesker på vores uddannelser.
88.754 har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2019 Uddannelses- og forskningsministeren er rigtig glad for, at 88.754 har søgt ind på en videregående uddannelse. Hun havde håbet på, at endnu flere unge havde søgt ind på pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne og vil stille sig i spidsen for at gøre uddannelserne endnu mere attraktive.
Ane Halsboe-Jørgensen er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 27. juni 2019 Ane Halsboe-Jørgensen overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Tommy Ahlers.