Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-60 af 939 resultater
Nyt talentprogram til de dygtigste studerende
Publiceringsdato 04. februar 2019 Regeringen lancerer det mest ambitiøse talentprogram til dato på de videregående uddannelser. Programmet på 190 mio. kr. skal tilbyde de dygtigste studerende ekstra muligheder og flere udfordringer. Målgruppen for programmet er de dygtigste studerende på alle videregående uddannelser i Danmark.
DFiR: Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?
Publiceringsdato 28. januar 2019 Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).
Regeringen vil justere karakterskalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Karakterskalaen fungerer på flere områder godt. Der er dog for stort fokus på mangler, springene mellem 4, 7 og 10 er for store, og så mangler der en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation. Det viser en ny evaluering af 7-trins-skalaen.
Evaluering af læreruddannelsen: Ambitionsniveauet skal hæves
Publiceringsdato 15. januar 2019 Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambitionsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannelsen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.
Danmark tager den grønne førertrøje i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 10. januar 2019 De seneste tal fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 placerer Danmark i top på energiprogrammet. Danmarks styrkeposition som et grønt forsknings- og foregangsland, der tænker i bæredygtige og energivenlige løsninger, slår igennem i EU’s forsknings- og innovationsprogram.
Ny national millionsatsning på rum-iværksættere
Publiceringsdato 21. december 2018 Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA støtter centeret for rum-iværksættere.
Handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og højere fribeløb ved siden af SU’en
Publiceringsdato 20. december 2018 Fra 2019 kan alle, der er i gang med en uddannelse, tjene 1.000 kroner mere om måneden ved siden af SU’en, og elever på erhvervsuddannelser med fysisk eller psykisk handicap kan få handicaptillæg. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet.
Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne
Publiceringsdato 19. december 2018 Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.
Ny redegørelse stiller skarpt på forskning og uddannelse i Danmark
Publiceringsdato 19. december 2018 Der er store gevinster at høste af forskningen og den viden, der udspringer fra vores videregående uddannelsesinstitutioner. Det viser anden udgave af Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse, som bl.a. ser nærmere på dimensionering, frafald og udviklingen i privat forskning og udvikling.
Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse
Publiceringsdato 18. december 2018 Mulighederne er mange, og det kan være svært for unge at vælge uddannelse, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.
Internationale eksperter sætter dansk innovation under lup
Publiceringsdato 12. december 2018 Regeringens ambition er, at Danmark skal være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation og nye virksomheder. Et internationalt ekspertpanel skal nu gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres.
Universitetsstuderende får mere fleksibilitet og frihed
Publiceringsdato 06. december 2018 Ny aftale giver universitetsstuderende stor fleksibilitet og flere muligheder. Det bliver nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid, og universiteterne får mulighed for at udbyde nye 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. Alle Folketingets partier står bag aftalen.
Nye uddannelser til fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 27. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt to nye STEM-uddannelser. Et område, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I alt er otte nye uddannelser godkendt.
Nyt forum for forskningsfinansiering skal styrke samarbejdet mellem universiteter og fonde
Publiceringsdato 27. november 2018 I dag samles en række fonde, landets universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet til det første møde i Forum for Forskningsfinansiering, der skal styrke samarbejdet mellem aktørerne. Forummet skal blandt andet se på de indirekte omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter.
Professor Jens Kehlet Nørskov ny formand for Danmarks Grundforskningsfond
Publiceringsdato 16. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget professor og katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov, Danmarks Tekniske Universitet, til ny formand for Danmarks Grundforskningsfond per 1. januar 2019. Jens Kehlet Nørskov afløser professor Liselotte Højgaard.
Ambitiøs plan for dansk deltagelse i europæisk forskning
Publiceringsdato 14. november 2018 En ny og ambitiøs handlingsplan skal understøtte den fortsatte danske deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste forskningsprogram i EU.
David Dreyer Lassen ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 14. november 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har udpeget David Dreyer Lassen, professor i økonomi, til ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. januar 2019. David Dreyer Lassen afløser professor Peter Munk Christiansen.
73 millioner til højteknologisk infrastruktur til forskning
Publiceringsdato 08. november 2018 Et nyt testcenter for elektronik, højteknologiske mikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi og en opgradering af den danske del af verdens største forskningsinfrastruktur, CERN. Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til tre nye forskningsinfrastrukturer.
1,4 milliarder til forskning i 2019 i bred politisk aftale
Publiceringsdato 02. november 2018 Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2019. Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.
29 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 31. oktober 2018 Mere viden om virtuel undervisning, og hvordan vi får flere piger til at interessere sig for STEM. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning netop har uddelt 29 millioner kroner til. Vigtigt med ny viden, der kan styrke folkeskolen og læreruddannelsen, siger ministeren.
Regeringen kortlægger nu studerendes læring
Publiceringsdato 24. oktober 2018 Fra i dag og en måned frem skal mere end 100.000 studerende evaluere, hvordan de oplever deres uddannelse og deres egen indsats på studiet. Det sker i en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Vi skal bruge svarene til at gøre uddannelserne og studiemiljøet endnu bedre, siger Tommy Ahlers.
Forhandlingerne om forskningsreserven for 2019 er indledt
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Regeringen har i dag præsenteret forslag for fordelingen af forskningsreserven for folketingets partier. Vi skal både have forskning, der gør konkret gavn for samfundet og samtidig investeringer i grundforskningen, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Tommy Ahlers: Danmark skal satse på kunstig intelligens
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Regeringen vil prioritere 300 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens og andre digitale teknologier. Vi skal forme nye teknologier efter vores etik og værdier, så de understøtter et åbent og demokratisk samfund, siger ministeren.
Iværksætterne kigger mod rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Der er i dag omkring 200 virksomheder inden for rumindustrien, og de har store vækstambitioner for de kommende år. Det viser ny rapport op til Uddannelses- og Forskningsministeriets første rumkonference, hvor der også er fokus på mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Ny opgørelse: Dansk forskning har stort gennemslag og relevans
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Dansk forskning har højt fagligt niveau og stor relevans for erhvervslivet, viser nye tal. Blandt OECD-landene står Danmark for noget af den mest citerede forskning, og er derudover dét land, hvor den største andel af videnskabelige publikationer er publiceret i samarbejde med erhvervslivet.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 25. september 2018 Den 1. november tiltræder Stine Jørgensen som vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hun kommer fra en stilling som prodekan på Københavns Universitet.
Nyt udspil: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Regeringen vil give studerende flere muligheder, en bedre vej ind på universiteterne, tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og løfte ambitionerne for undervisningen på universiteterne. Vi stepper op på ambitionerne og giver den enkelte bedre mulighed for at præge sin uddannelse, siger Tommy Ahlers
Invitation til pressemøde: Tommy Ahlers præsenterer udspillet: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 13. september 2018 Flere muligheder til studerende, bedre studiestart, tættere tilknytning til virksomhederne og højere ambitioner for undervisningen på universiteterne er alle en del af regeringens udspil til fremtidens universitetsuddannelser.
Veluddannede danske unge kommer ikke lige så hurtigt i job som andre unge i Norden
Publiceringsdato 11. september 2018 Danmark ryger længere ned på listen over lande i OECD, der er gode til at få veluddannede unge i job. Fra 2016-2017 er vi gået fra en 20.-plads til en 23. plads. Vi skal styrke uddannelserne og give studerende bedre mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Tommy Ahlers.
Nu kan studenter blive studieklar på teknisk værksted
Publiceringsdato 11. september 2018 Nu tilbydes et ”praktikum” på tre tekniske erhvervsakademiuddannelser, hvor studerende med gymnasial baggrund kan komme på værksted inden studiestart. Baggrunden er, at studerende med en gymnasial baggrund ofte ikke har samme viden om tekniske forhold som studerende med en erhvervsfaglig baggrund.
FFL19: Besparelser stopper i 2022 og flere penge til forskning
Publiceringsdato 30. august 2018 Midlerne fra omprioriteringsbidraget går fra 2022 tilbage til de videregående uddannelser. Samtidig øger regeringen det offentlige forskningsbudget med 160 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2019.
Finanslov 2019: Regeringen vil hæve SU-fribeløbet
Publiceringsdato 29. august 2018 Regeringen vil hæve studerendes fribeløb med 1.000 kr. om måneden. Samtidig vil Tommy Ahlers nedsætte et ekspertudvalg, der skal belyse, hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig. Vi skal have mere viden om, hvad SU’en betyder for, om unge tager en uddannelse, siger ministeren.
Danmark og Frankrig styrker samarbejdet om forskning og uddannelse
Publiceringsdato 29. august 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Frankrigs europaminister underskriver i dag en erklæring mellem Danmark og Frankrig. Formålet med erklæringen er at fremme banebrydende forskning, innovation og uddannelse ved blandt andet at øge mobiliteten for studerende, undervisere og forskere.
Universiteterne har fået has på de lange studietider
Publiceringsdato 26. august 2018 Universitetsstuderende er blevet bedre til at sætte punktum. På seks år er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid på universiteterne forkortet med 6,5 måneder. Tommy Ahlers er tilfreds med udviklingen og vil fokusere på at gøre uddannelserne mere fleksible for de studerende.
Flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne
Publiceringsdato 23. august 2018 Det er en god forretning for Danmark, når internationale studerende bliver og arbejder efter studierne. Men en analyse viser, at fire ud af ti forlader landet med det samme, når eksamensbeviset fra en dansk uddannelsesinstitution er i hus.
Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 16. august 2018 Uddannelses- og forskningsministeren indleder i dag et arbejde, der skal give de videregående uddannelser en teknologisk upgrade. Ambitionen er, at alle studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier. Og så skal digitale teknologier bruges til at gøre undervisningen endnu bedre.
Studieoptag: Tusindvis af drømme i opfyldelse
Publiceringsdato 27. juli 2018 64.943 unge får i morgen tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Tillykke - nu skal drømmen udleves, lyder beskeden fra Tommy Ahlers. Han opfordrer de unge til at følge deres nysgerrighed, pakke perfekthedskulturen væk, og udforske de mange muligheder, som en uddannelse giver.
34,5 millioner kr. til nyt højteknologisk forskningsmiljø i Aarhus
Publiceringsdato 06. juli 2018 Danske forskere kan være med til at løse nogle af de store udfordringer inden for klima og fødevarer med regeringens tilskud til nyt ESS-fyrtårnsmiljø ved Aarhus Universitet. Godt eksempel på at grundforskning er forudsætning for at løse store samfundsudfordringer, siger Tommy Ahlers.
Knap halvfems tusinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2018 89.700 unge har søgt ind på en videregående uddannelse ved ansøgningsfristen. Flere unge vil være ingeniører og 17.752 ansøgere har søgt ind på STEM-uddannelser.
Ny strategi for fri adgang til forskningsresultater
Publiceringsdato 05. juli 2018 Den Nationale Strategi for Open Access er justeret. Målet er, at der i 2025 skal være fri adgang til alle danske, videnskabelige artikler. Vigtigt redskab for at få forskningen ud til befolkningen, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Ny analyse: Brexit kan få alvorlige konsekvenser for dansk forskning og uddannelse
Publiceringsdato 29. juni 2018 En ny analyse ser nærmere på de mulige konsekvenser, som Brexit kan få for dansk forskning og uddannelse. Analysen vurderer eksempelvis, at Brexit kan føre til et intellektuelt tab for de danske forskningsmiljøer og få konsekvenser for danske studerendes mobilitet.
Solidt dannelsesfundament skal forberede studerende til fremtidens udfordringer
Publiceringsdato 27. juni 2018 Der skal være et nyt filosofikum på alle bacheloruddannelser på de danske universiteter, som udvikler den studerende som fagperson, menneske og borger. Det anbefaler den inspirationsgruppe, der skulle komme med input til, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på universiteterne.
65 millioner årligt til nye muligheder for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte
Publiceringsdato 19. juni 2018 Som en del af trepartsaftalen giver regeringen med en ny omstillingsfond nu tusindvis af danskere mulighed for at tage gratis uddannelsesmoduler på akademi- eller diplomuddannelser. Vigtigt skridt mod mere fleksibelt uddannelsessystem og læring hele livet, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Første del af evaluering af karakterskalaen: Karaktererne er blevet højere
Publiceringsdato 13. juni 2018 Særligt på visse områder på de videregående uddannelser er andelen af 12-taller meget høj, men også i de gymnasiale uddannelser er karaktererne steget. Det viser første etape af evalueringen af 7-trins-skalaen.
Pædagoguddannelsen får et fagligt løft
Publiceringsdato 08. juni 2018 Mødepligt, mere fagligt krævende prøver og mere sammenhæng i uddannelsens første del er blandt de initiativer, som følgegruppen for pædagoguddannelsen foreslår skal løfte kvaliteten og studiekulturen på uddannelsen. Det er vigtigt, at de studerende får en fagligt stærk uddannelse, siger ministeren.
EU’s forskningsmilliarder skal gå til de bedste ideer
Publiceringsdato 07. juni 2018 Høj kvalitet skal belønnes, når EU uddeler midler til forskning og innovation, mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Det er meldingen, efter at EU-Kommissionen har offentliggjort sine forslag til EU’s næste programmer for forskning og innovation samt rum.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 30. maj 2018 Den 1. august tiltræder Mikkel Leihardt stillingen som vicedirektør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Han kommer fra en stilling som kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement.
Evaluering: Dimensionering virker efter hensigten
Publiceringsdato 28. maj 2018 Tilgangen til uddannelser med høj ledighed er faldet, efter dimensioneringsmodellen blev indført, og de unge søger i højere grad mod uddannelser med gode jobmuligheder. Det viser første evaluering af modellen. Ministeren tager nu en dialog med uddannelsesinstitutionerne om behov for justeringer.
Politisk aftale giver et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem
Publiceringsdato 24. maj 2018 Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter særlig rådgiver
Publiceringsdato 16. maj 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har ansat Rasmus Bebe som særlig rådgiver.
Ny cyberstrategi: Børn og unge skal lære om digitale farer på nettet
Publiceringsdato 15. maj 2018 Regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed skal gøre børn og unge i stand til at afkode farer på nettet. Samtidig skal lærere og undervisere også have nye kompetencer i it, så de bedre kan undervise i at begå sig på digitale medier.
Tommy Ahlers er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 02. maj 2018 Tommy Ahlers overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Søren Pind
Forligskredsen vil styrke dannelse i læreruddannelsen
Publiceringsdato 01. maj 2018 Regeringen og forligspartierne bag reformen af læreruddannelsen har aftalt, at professionshøjskolerne skal have øget fokus på almen dannelse/KLM.
Gymnasieelever debatterer etiske dilemmaer om mobiltelefonens data
Publiceringsdato 26. april 2018 Når vi registrerer vores kost- og motionsvaner på mobiltelefonen, kan de blive solgt videre, uden vi ved det. I Kina vil de bruge oplysningerne til at rate borgere som gode og dårlige. Gymnasieelever over hele landet debatterer i dag de etiske dilemmaer i brugen af data på vores mobiltelefoner.
Regeringen skyder Teknologipagten i gang
Publiceringsdato 24. april 2018 I dag bliver Teknologipagten officielt lanceret. Regeringen begiver sig ud på en fælles mission sammen med virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner for, at flere får tekniske og digitale kompetencer, så den enkelte borger bliver bedre rustet til en digital og teknologisk fremtid.
Forskningen flytter ind i storcenteret
Publiceringsdato 23. april 2018 Nu kan du også komme tæt på videnskaben, når du shopper. Som et led i Forskningens Døgn flyttes originale dyre- og plantegenstande fra forskningens verden for første gang ud af museet og ind i et shopping-center. Forskning på Farten hedder udstillingen, og den åbner med levende dyr.
Tarmbakterie-professor vinder Forskningskommunikationsprisen 2018
Publiceringsdato 20. april 2018 Professor Oluf Borbye Pedersen vinder Forskningskommunikationsprisen for sin entusiasme for at formidle sin udforskning af menneskets utallige sundhedsfremmende tarmbakterier. Prisen overrækkes i dag af Søren Pind til et debatarrangement om, hvordan videnskab og fakta kan fylde mere i medierne.
Syv dage hvor vi inviteres ind i forskningens verden
Publiceringsdato 19. april 2018 Hvad sker der, når man bliver indlagt? Hvordan arbejder hjernen, når du sover? Og hvad sker der i kroppen, når vi bliver ældre? Alt det kan vi blive klogere på, når Forskningens Døgn de næste syv dage blusser op i hele landet.
Børnehavebørn i hele landet rejser ind i naturvidenskabens verden
Publiceringsdato 17. april 2018 Nu vil børnehavebørn få en smagsprøve på naturvidenskabelig forskning. For første gang nogensinde lancerer Forskningens Døgn et børnehaveprogram, hvor landets børnehaver kan låne en formidlingskasse på biblioteket fyldt med lege, spil og eksperimenter om kroppen.
Invitation til pressen: H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind åbner Forskningens Døgn på IT-Universitetet
Publiceringsdato 16. april 2018 Igen i år står april måned i forskningens tegn, når den landsdækkende videnskabsfestival Forskningen Døgn løber af stablen. Festivalen skydes i gang med et festligt åbningsarrangement om hacking på IT-Universitetet i København den 19. april. Pressen er velkommen.