Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-60 af 961 resultater
Lov om mere fleksible uddannelser nu vedtaget
Publiceringsdato 25. april 2019 Regeringen og alle Folketingets partier har i dag vedtaget lovforslaget, der giver universitetsstuderende mere frihed og fleksibilitet. Dermed udvides retskravet, og bachelorer får bedre mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Over 100 virksomheder ser positivt på at ansætte bachelorer.
Børnehavebørn skal på hjerneekspedition
Publiceringsdato 25. april 2019 Et nyt børnehaveprogram fra Forskningens Døgn giver de yngste en smagsprøve på naturvidenskabelig forskning. Børnenes nysgerrighed, forståelse og interesse for naturvidenskab og teknologi bliver stimuleret, når de i fællesskab med pædagogerne skal udforske hjernen.
Klimaprofessor får Forskningskommunikationsprisen 2019
Publiceringsdato 24. april 2019 Professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs fra DTU får årets Forskningskommunikationspris for sit mangeårige og vedholdende engagement i at få sat klimadebatten på dagsordenen. Prisen bliver overrakt i morgen ved et debatarrangement om udfordringer og løsninger på klimaområdet.
Hvordan lyder Danmark?
Publiceringsdato 24. april 2019 Forskningsprojektet Lyden af Danmark vil have danskerne til at gå udenfor og optage lyde fra deres nærområde på deres mobil. Kunstig intelligens vil analysere lydene, der skal danne et lydkort over Danmark. Både natur- og menneskeskabte lyde i hele det danske landskab skal kortlægges.
Minister efterlyser flere startups fra universiteterne
Publiceringsdato 23. april 2019 For iværksættere og virksomheder er det ikke altid nemt at få adgang til nye opfindelser fra universiteterne. En ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet giver nu en række bud på, hvordan det kan gøres lettere. Det er et stort skridt i den rigtige retning, siger Tommy Ahlers.
Digitalt løft til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 23. april 2019 Underviserne skal vide mere om teknologi, så de kan løfte de studerende. Regeringen afsætter 81 millioner kroner til en teknologisk upgrade af de videregående uddannelser.
Invitation til pressen: H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers åbner Forskningens Døgn i Dyrehaven
Publiceringsdato 16. april 2019 Det er lyd, der er i fokus i år ved den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Ved åbningen, foretager H.K.H. Kronprinsessen en lydoptagelse til det store citizen science forskningsprojekt ’Lyden af Danmark’, som vil have danskere i hele landet til at optage lyd uden for deres hoveddør.
Skoleelever i hele landet skal være lydforskere
Publiceringsdato 15. april 2019 Tusindvis af danske skoleelever deltager i årets skoleprogram ’Tæt på lyd’ under Forskningens Døgn. Børn i 4.-6. klasse skal afprøve en forskers metoder. Temaet er lyd, og de skal undersøge, hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os og hvordan vi kan omsætte lyd til noget, vi kan se.
Topkarakteren skal have et +
Publiceringsdato 11. april 2019 Regeringen vil indføre udmærkelsen 12+ for at motivere de dygtigste til at være modige og levere det ekstraordinære. Derudover skal beskrivelserne af karaktererne fokusere mindre på mangler og mere positivt på, hvad elever og studerende faktisk kan og bidrage til at gøre op med perfekthedskulturen.
De videregående uddannelser udklækker flere iværksættere
Publiceringsdato 04. april 2019 Flere iværksættere har en videregående uddannelse. Det er en god udvikling, for Danmark har brug for flere innovative virksomheder, siger Tommy Ahlers. 4. – 5. april samler han uddannelses- og forskningsverdenen til debat om, hvordan Danmark skaber en stærkere innovationskultur.
Bachelorløftet: Erhvervslivet giver nu flere muligheder til studerende
Publiceringsdato 01. april 2019 Over 100 virksomheder har tilsluttet sig Bachelorløftet, hvormed de sender et klart signal til studerende om, at de ser positivt på at ansætte flere bachelorer. Det skal være med til at skabe en kulturændring på arbejdsmarkedet.
Invitation til pressen: Høring om bedre optagelsessystem
Publiceringsdato 26. marts 2019 Regeringen vil skabe et bedre optagelsessystem til de videregående uddannelser. Derfor sætter uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers fremtidens optagelsessystem til debat ved en offentlig høring på Christiansborg. Journalister er velkomne til at deltage i hele eller dele af høringen.
Danmarks Innovationsfond har potentiale til at blive endnu bedre
Publiceringsdato 21. marts 2019 Danmarks Innovationsfond er kommet godt fra start. Den har udviklet sig til en proaktiv fond med fokus på resultater, men der kan gøres mere for at stimulere strategisk forskning. Det er budskabet i en helt ny evalueringsrapport.
Tommy Ahlers: Vi har brug for en endnu bedre læreruddannelse
Publiceringsdato 20. marts 2019 En kommission skal se på, hvad læreruddannelsen skal kunne nu og i fremtiden. Målet er at få en læreruddannelse på højt internationalt niveau. Vi har høje ambitioner for læreruddannelsen, og vi skal kunne tiltrække de allerdygtigste til uddannelsen. Det handler om vores børn, siger Tommy Ahlers.
Ny konkurrence sætter 3 x 9 mio. kr. på højkant til de bedste løsninger på store grønne udfordringer
Publiceringsdato 18. marts 2019 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers lancerer i dag en ny forskningskonkurrence – Green Challenge, hvor forskere skal komme med løsninger på tre centrale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Green Challenge skal skabe en bedre fremtid, og der er i alt 27 mio. kr. på højkant.
51.622 kvote 2-ansøgere
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årets kvote 2-tal er 51.622. Så mange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse, inden fristen for ansøgning i kvote 2 udløb i dag kl. 12. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er glad for, at så mange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse.
Invitation til pressen: Tommy Ahlers lancerer ny grøn forskningskonkurrence
Publiceringsdato 14. marts 2019 Tommy Ahlers lancerer Green Challenge – en ny forskningskonkurrence, der skal være med til at løse centrale miljø- og klimaudfordringer. Det sker ved et arrangement mandag den 18. marts kl. 10.00-10.40 på Institut for Fødevarevidenskab.
Forskningen banker på hjemme hos dig
Publiceringsdato 01. marts 2019 Har du nogensinde overvejet, hvorfor vi får cravings og bare ikke kan lade være med at spise en bestemt slags mad? Eller hvorfor vi dør og ikke kan leve for evigt? Er det nogle af de spørgsmål, du godt kan tænke dig svar på, så har du nu muligheden for at bestille et foredrag fra en forsker.
Næsten hver 5. studerende oplever stress i hverdagen
Publiceringsdato 01. marts 2019 Ny undersøgelse viser, at knap hver 5. studerende på en videregående uddannelse oplever stress. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil gerne sætte perfekthedskulturen og frygten for at fejle til debat.
Fem excellente forskere hyldes med Eliteforsk-priser
Publiceringsdato 27. februar 2019 HKH Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers uddeler EliteForsk-priser til fem af Danmarks bedste yngre forskere. De hyldes for deres fremragede forskningsresultater, som skaber opmærksomhed om dansk forskning på topplan inden for sundhed, naturvidenskab og statskundskab.
Invitation til pressen: EliteForsk-prisuddelingen 2019
Publiceringsdato 22. februar 2019 Den 28. februar 2019 overrækker H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers årets EliteForsk-priser til fem fremragende forskere i Operaen i København.
Tina Fanø er ny formand for Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 21. februar 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget Tina Fanø, koncerndirektør i Novozymes, til ny formand for Danmarks Innovationsfond. Tina Fanø afløser Jens Maaløe, der har været formand siden 2015.
Nyt talentprogram til de dygtigste studerende
Publiceringsdato 04. februar 2019 Regeringen lancerer det mest ambitiøse talentprogram til dato på de videregående uddannelser. Programmet på 190 mio. kr. skal tilbyde de dygtigste studerende ekstra muligheder og flere udfordringer. Målgruppen for programmet er de dygtigste studerende på alle videregående uddannelser i Danmark.
DFiR: Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?
Publiceringsdato 28. januar 2019 Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).
Regeringen vil justere karakterskalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Karakterskalaen fungerer på flere områder godt. Der er dog for stort fokus på mangler, springene mellem 4, 7 og 10 er for store, og så mangler der en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation. Det viser en ny evaluering af 7-trins-skalaen.
Evaluering af læreruddannelsen: Ambitionsniveauet skal hæves
Publiceringsdato 15. januar 2019 Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambitionsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannelsen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.
Danmark tager den grønne førertrøje i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 10. januar 2019 De seneste tal fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 placerer Danmark i top på energiprogrammet. Danmarks styrkeposition som et grønt forsknings- og foregangsland, der tænker i bæredygtige og energivenlige løsninger, slår igennem i EU’s forsknings- og innovationsprogram.
Ny national millionsatsning på rum-iværksættere
Publiceringsdato 21. december 2018 Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA støtter centeret for rum-iværksættere.
Handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og højere fribeløb ved siden af SU’en
Publiceringsdato 20. december 2018 Fra 2019 kan alle, der er i gang med en uddannelse, tjene 1.000 kroner mere om måneden ved siden af SU’en, og elever på erhvervsuddannelser med fysisk eller psykisk handicap kan få handicaptillæg. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet.
Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne
Publiceringsdato 19. december 2018 Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.
Ny redegørelse stiller skarpt på forskning og uddannelse i Danmark
Publiceringsdato 19. december 2018 Der er store gevinster at høste af forskningen og den viden, der udspringer fra vores videregående uddannelsesinstitutioner. Det viser anden udgave af Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse, som bl.a. ser nærmere på dimensionering, frafald og udviklingen i privat forskning og udvikling.
Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse
Publiceringsdato 18. december 2018 Mulighederne er mange, og det kan være svært for unge at vælge uddannelse, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Regeringen vil derfor styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.
Internationale eksperter sætter dansk innovation under lup
Publiceringsdato 12. december 2018 Regeringens ambition er, at Danmark skal være blandt de førende i verden til at omsætte ny viden til innovation og nye virksomheder. Et internationalt ekspertpanel skal nu gennemlyse det danske innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen kan forbedres.
Universitetsstuderende får mere fleksibilitet og frihed
Publiceringsdato 06. december 2018 Ny aftale giver universitetsstuderende stor fleksibilitet og flere muligheder. Det bliver nemmere at veksle mellem studieliv og arbejdsliv, studere på deltid, og universiteterne får mulighed for at udbyde nye 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. Alle Folketingets partier står bag aftalen.
Nye uddannelser til fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 27. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt to nye STEM-uddannelser. Et område, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. I alt er otte nye uddannelser godkendt.
Nyt forum for forskningsfinansiering skal styrke samarbejdet mellem universiteter og fonde
Publiceringsdato 27. november 2018 I dag samles en række fonde, landets universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet til det første møde i Forum for Forskningsfinansiering, der skal styrke samarbejdet mellem aktørerne. Forummet skal blandt andet se på de indirekte omkostninger ved eksternt finansierede forskningsprojekter.
Professor Jens Kehlet Nørskov ny formand for Danmarks Grundforskningsfond
Publiceringsdato 16. november 2018 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget professor og katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov, Danmarks Tekniske Universitet, til ny formand for Danmarks Grundforskningsfond per 1. januar 2019. Jens Kehlet Nørskov afløser professor Liselotte Højgaard.
Ambitiøs plan for dansk deltagelse i europæisk forskning
Publiceringsdato 14. november 2018 En ny og ambitiøs handlingsplan skal understøtte den fortsatte danske deltagelse i EU’s programmer for forskning og innovation og bygge bro til det næste forskningsprogram i EU.
David Dreyer Lassen ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 14. november 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har udpeget David Dreyer Lassen, professor i økonomi, til ny bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. januar 2019. David Dreyer Lassen afløser professor Peter Munk Christiansen.
73 millioner til højteknologisk infrastruktur til forskning
Publiceringsdato 08. november 2018 Et nyt testcenter for elektronik, højteknologiske mikroskoper til forskning i molekylær cellebiologi og en opgradering af den danske del af verdens største forskningsinfrastruktur, CERN. Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til tre nye forskningsinfrastrukturer.
1,4 milliarder til forskning i 2019 i bred politisk aftale
Publiceringsdato 02. november 2018 Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2019. Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.
29 millioner til ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 31. oktober 2018 Mere viden om virtuel undervisning, og hvordan vi får flere piger til at interessere sig for STEM. Det er blandt projekterne, som Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning netop har uddelt 29 millioner kroner til. Vigtigt med ny viden, der kan styrke folkeskolen og læreruddannelsen, siger ministeren.
Regeringen kortlægger nu studerendes læring
Publiceringsdato 24. oktober 2018 Fra i dag og en måned frem skal mere end 100.000 studerende evaluere, hvordan de oplever deres uddannelse og deres egen indsats på studiet. Det sker i en ny landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Vi skal bruge svarene til at gøre uddannelserne og studiemiljøet endnu bedre, siger Tommy Ahlers.
Forhandlingerne om forskningsreserven for 2019 er indledt
Publiceringsdato 12. oktober 2018 Regeringen har i dag præsenteret forslag for fordelingen af forskningsreserven for folketingets partier. Vi skal både have forskning, der gør konkret gavn for samfundet og samtidig investeringer i grundforskningen, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Tommy Ahlers: Danmark skal satse på kunstig intelligens
Publiceringsdato 11. oktober 2018 Regeringen vil prioritere 300 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens og andre digitale teknologier. Vi skal forme nye teknologier efter vores etik og værdier, så de understøtter et åbent og demokratisk samfund, siger ministeren.
Iværksætterne kigger mod rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Der er i dag omkring 200 virksomheder inden for rumindustrien, og de har store vækstambitioner for de kommende år. Det viser ny rapport op til Uddannelses- og Forskningsministeriets første rumkonference, hvor der også er fokus på mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Ny opgørelse: Dansk forskning har stort gennemslag og relevans
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Dansk forskning har højt fagligt niveau og stor relevans for erhvervslivet, viser nye tal. Blandt OECD-landene står Danmark for noget af den mest citerede forskning, og er derudover dét land, hvor den største andel af videnskabelige publikationer er publiceret i samarbejde med erhvervslivet.
Ny vicedirektør til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 25. september 2018 Den 1. november tiltræder Stine Jørgensen som vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Hun kommer fra en stilling som prodekan på Københavns Universitet.
Nyt udspil: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 17. september 2018 Regeringen vil give studerende flere muligheder, en bedre vej ind på universiteterne, tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og løfte ambitionerne for undervisningen på universiteterne. Vi stepper op på ambitionerne og giver den enkelte bedre mulighed for at præge sin uddannelse, siger Tommy Ahlers
Invitation til pressemøde: Tommy Ahlers præsenterer udspillet: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 13. september 2018 Flere muligheder til studerende, bedre studiestart, tættere tilknytning til virksomhederne og højere ambitioner for undervisningen på universiteterne er alle en del af regeringens udspil til fremtidens universitetsuddannelser.
Veluddannede danske unge kommer ikke lige så hurtigt i job som andre unge i Norden
Publiceringsdato 11. september 2018 Danmark ryger længere ned på listen over lande i OECD, der er gode til at få veluddannede unge i job. Fra 2016-2017 er vi gået fra en 20.-plads til en 23. plads. Vi skal styrke uddannelserne og give studerende bedre mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Tommy Ahlers.
Nu kan studenter blive studieklar på teknisk værksted
Publiceringsdato 11. september 2018 Nu tilbydes et ”praktikum” på tre tekniske erhvervsakademiuddannelser, hvor studerende med gymnasial baggrund kan komme på værksted inden studiestart. Baggrunden er, at studerende med en gymnasial baggrund ofte ikke har samme viden om tekniske forhold som studerende med en erhvervsfaglig baggrund.
FFL19: Besparelser stopper i 2022 og flere penge til forskning
Publiceringsdato 30. august 2018 Midlerne fra omprioriteringsbidraget går fra 2022 tilbage til de videregående uddannelser. Samtidig øger regeringen det offentlige forskningsbudget med 160 millioner kroner i finanslovsforslaget for 2019.
Finanslov 2019: Regeringen vil hæve SU-fribeløbet
Publiceringsdato 29. august 2018 Regeringen vil hæve studerendes fribeløb med 1.000 kr. om måneden. Samtidig vil Tommy Ahlers nedsætte et ekspertudvalg, der skal belyse, hvordan SU påvirker unges tilbøjelighed til at uddanne sig. Vi skal have mere viden om, hvad SU’en betyder for, om unge tager en uddannelse, siger ministeren.
Danmark og Frankrig styrker samarbejdet om forskning og uddannelse
Publiceringsdato 29. august 2018 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og Frankrigs europaminister underskriver i dag en erklæring mellem Danmark og Frankrig. Formålet med erklæringen er at fremme banebrydende forskning, innovation og uddannelse ved blandt andet at øge mobiliteten for studerende, undervisere og forskere.
Universiteterne har fået has på de lange studietider
Publiceringsdato 26. august 2018 Universitetsstuderende er blevet bedre til at sætte punktum. På seks år er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid på universiteterne forkortet med 6,5 måneder. Tommy Ahlers er tilfreds med udviklingen og vil fokusere på at gøre uddannelserne mere fleksible for de studerende.
Flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne
Publiceringsdato 23. august 2018 Det er en god forretning for Danmark, når internationale studerende bliver og arbejder efter studierne. Men en analyse viser, at fire ud af ti forlader landet med det samme, når eksamensbeviset fra en dansk uddannelsesinstitution er i hus.
Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 16. august 2018 Uddannelses- og forskningsministeren indleder i dag et arbejde, der skal give de videregående uddannelser en teknologisk upgrade. Ambitionen er, at alle studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier. Og så skal digitale teknologier bruges til at gøre undervisningen endnu bedre.
Studieoptag: Tusindvis af drømme i opfyldelse
Publiceringsdato 27. juli 2018 64.943 unge får i morgen tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Tillykke - nu skal drømmen udleves, lyder beskeden fra Tommy Ahlers. Han opfordrer de unge til at følge deres nysgerrighed, pakke perfekthedskulturen væk, og udforske de mange muligheder, som en uddannelse giver.
34,5 millioner kr. til nyt højteknologisk forskningsmiljø i Aarhus
Publiceringsdato 06. juli 2018 Danske forskere kan være med til at løse nogle af de store udfordringer inden for klima og fødevarer med regeringens tilskud til nyt ESS-fyrtårnsmiljø ved Aarhus Universitet. Godt eksempel på at grundforskning er forudsætning for at løse store samfundsudfordringer, siger Tommy Ahlers.