Gå til indhold

Professor Dorthe Dahl-Jensen bliver ny formand for Danmarks Grundforskningsfond

27. juni 2024
Den internationalt anerkendte klimaforsker og glaciolog Dorthe Dahl-Jensen er udpeget som ny bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond. Som formand skal hun være med til at understøtte udviklingen af enestående dansk forskning på internationalt niveau.

Dorthe Dahl-Jensen har i årtier været førende inden for forskning, der vedrører iskerneboringer og arktisk havis. Som glaciolog har hun været med til at opnå banebrydende erkendelser om fortidens klima, der kan hjælpe os til at forstå, hvad fremtiden bringer. Nu tager Dorthe Dahl-Jensen hul på et nyt kapitel, når hun pr. 1. august tiltræder som bestyrelsesformand for grundforskningsfonden.

I perioden 2007-2017 stod Dorthe Dahl-Jensen i spidsen for verdens førende iskernegruppe ved Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet, som var et grundforskningscenter finansieret af grundforskningsfonden. I dag er hun professor ved Niels Bohr Institutet, formand i styregruppen for North Greenland Eemian Ice Drilling (NEEM) og bestyrelsesmedlem i Danmarks Grundforskningsfond.

Det er med andre ord en erfaren og internationalt anerkendt forsker, som uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har udpeget til at sidde for bordenden, når grundforskningsfonden skal løfte opgaven med at understøtte original og banebrydende grundforskning.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Med Dorthe Dahl-Jensen som bestyrelsesformand får Danmarks Grundforskningsfond en forsker i verdensklasse, som til fulde forstår forskningens natur og potentiale, og som både kan nørde, formidle og tænke strategisk. Dorthe Dahl-Jensens iskerneboringer fra Indlandsisen udgør et stort bidrag til dansk og international klimaforskning, som jeg selv har haft fornøjelsen af at opleve helt tæt på. Jeg er derfor meget glad for, at Dorthe Dahl-Jensen med sin erfaring og sin store viden har takket ja til at stille sig i spidsen for fondens vigtige arbejde med at udvikle og understøtte banebrydende grundforskning.    

Kommende bestyrelsesformand og professor Dorthe Dahl-Jensen siger:

- Det er en stor ære for mig at sige ja tak til at være formand for Grundforskningsfondens bestyrelse. Grundforskningsfonden har gjort en meget stor forskel for forskning i Danmark ved at støtte fremragende forskning. Desuden har den danske model med en grundforskningsfond været forgangsbillede i mange andre lande. Med den udvikling, der sker i disse år på universiteterne, er det vigtigere end nogensinde at kunne støtte fremragende og visionær forskning. Danmark er afhængig af innovativ og ny viden, og nye ideer skal have et vækstrum og et frirum.

Fakta

  • Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond oprettet af Folketinget i 1991. Den årlige bevillingsstøtte udgør i gennemsnit omkring 470 millioner danske kroner.
  • Fonden har til opgave at finansiere fremragende grundforskning på højeste internationale niveau inden for alle forskningsområder for at styrke udviklingen af ​​dansk forskning.
  • Fonden løfter primært sit formål gennem åbne opslag til oprettelse af Grundforskningscentre (Centers of Excellence). Centrene etableres med en varighed på op til ti år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Som formand får Dorthe Dahl-Jensen blandt andet ansvar for at behandle ansøgninger til at etablere Centers of Excellence. Tidligere centerbevillinger tæller blandt andet det Center of Excellence, som Morten Meldahl var centerleder for, da han udgav den artikel, som han senere modtag nobelprisen i kemi for.
  • Fondens andre aktive virkemidler er DNRF Chair, der har som formål at tiltrække og rekruttere særligt fremragende forskere fra udlandet, og Pionercentre, der udfører grundforskning med sigte på transformative løsninger af store samfundsmæssige udfordringer.
  • Dorthe Dahl-Jensen er bestyrelsesmedlem i Danmarks Grundforskningsfond. Når hun tiltræder som bestyrelsesformand den 1. august 2024, afbeskikkes hun samtidig som medlem af bestyrelsen.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsministeriet