Gå til indhold

85.152 har søgt ind på en videregående uddannelse

05. juli 2024
I dag klokken 12.00 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse i kvote 1. I år har 85.152 søgt ind på en videregående uddannelse. Det er 1.079 flere end i 2023 og svarer til en stigning på 1 procent.

Mere end 85.000 har søgt en plads på en videregående uddannelse. Det er en lille stigning i forhold til 2023. Den generelle stigning i antallet af ansøgninger er båret af, at flere har søgt mod bacheloruddannelserne på universiteterne.

Dykker man ned i tallene, er der blandt andet stigende søgning til uddannelserne inden for STEM og til ingeniøruddannelserne. Civilingeniør er nu den mest søgte videregående uddannelse, og diplomingeniør ligger nummer fire på listen over mest søgte uddannelser.

Selvom flere af de velfærdsrettede professionsbacheloruddannelser igen i år er blandt de mest søgte uddannelser, er antallet af ansøgere til lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne enten faldet eller stagneret fra 2023-2024. Samlet set har 6 procent færre søgt de fire uddannelser. 

Et andet område, der oplever dalende søgning fra 2023-2024, er sproguddannelserne, hvor der er sket et fald på 10 procent. Tendensen kan ses på tyskuddannelsen og flere andre uddannelser i almene sprog samt sprog med kobling til erhvervslivet. Det sker efter en længere årrække med generelt faldende søgning til sprogområdet.

I den samlede opgørelse over årets søgning til de videregående uddannelser indgår også udenlandske ansøgere til engelsksprogede uddannelser, der med 8.051 ansøgere udgør omkring 9 procent af det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:
 

- Det er værd at glæde sig over, at der er så mange, der har valgt at søge ind på en videregående uddannelse – blandt andet på STEM- og ingeniøruddannelserne. Der er dog ikke kun grund til jubel, for det er min opgave at betragte uddannelseslandskabet i sin helhed, og der er en tydelig ubalance. Der er igen markante fald i søgningen til lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelserne, mens sygeplejerskeuddannelsen er stagneret på et lavt niveau, ligesom flere også har valgt sprogfagene fra. Det er bekymrende, når vi er på vej mod en tid, hvor små ungdomsårgange vil give mangel på studerende og arbejdskraft på tværs af sektorer og i mange brancher. Det bekræfter mig i behovet for reformer, der sikrer balancen i uddannelseslandskabet, og som samtidig åbner for, at flere internationale studerende kan uddanne sig i Danmark.

Fakta:

  • 85.152 har søgt ind på en videregående uddannelse i 2024.
  • Det er en stigning på 1.079 ansøgere og 1 pct. i forhold til 2023.
  • Antallet af ansøgere er opgjort på ansøgernes 1. prioritet.


Vigtige datoer for søgning og optagelse i 2024:
 

  • Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.
  • I marts opgøres resultatet af 15. marts-søgningen.
  • 15. marts er der frist for kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med adgangsprøver.
  • 5. juli opgøres årets samlede søgningstal. Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger frem til 5. juli, og som alene vurderes i kvote 1.
  • 26. juli offentliggøres resultatet af sommerens optagelse.
  • 26. juli udsendes tilbud om optagelse på de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør på dagen resultaterne.

 


For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside