Gå til indhold

Ny ansøgningsfrist for Nordplus

21. december 2012
Den kommende ansøgningsfrist til Nordplus programmerne er 1. marts 2013, hvor der samlet vil være 68 mio. kr til rådighed. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Nordplus programmernes næste ansøgningsfrist er 1. marts 2013, og der vil være ca. 68 mio. kr til rådighed for tværnationale projekter, netværk og udvekslinger. Nordplus omfatter 5 forskellige programmer, der tilsammen dækker hele uddannelsesområdet:

De fælles, overordnede mål er at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører på tværs af de nordiske og baltiske lande og her i gennem at bidrage til udvikling og innovation inden for uddannelsesområdet i landene.

Disse mål søges nået ved at yde tilskud til udvekslinger, netværksdannelse og projektsamarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesaktører på tværs af landene.

11 lande deltager i Nordplus

I Nordplus deltager de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Herudover deltager de tre selvstyreområder Aaland, Færøerne og Grønland som individuelle lande.

Hvad er nyt?

Der foretages løbende justeringer af programmerne, de to væsentligste ændringer i 2013 er:

  • Perioden for mobilitetsprojekter i Nordplus Junior kan nu være op til 3 år, således at udvekslinger ikke længere skal være gennemført inden for en 1-årig periode, men nu kan planlægges over en 2 eller 3-årige perioder - der ændres dog ikke ved det eksisterende maksimum på 30 udvekslinger pr. land, eller på minimumsvarigheden af de enkelte ophold.
  • Der introduceres et nyt ansøgnings- og afrapporteringssystem, som hedder Espresso. Systemet vil varetage de samme funktioner som det tidligere system, og vil være åbent fra 14. januar 2013. Der vil være adgang fra den fælles Nordplus hjemmeside nordplusonline.org.

Læs mere!

Læs mere om mål og rammer for tilskud i de enkelte programmer i  Nordplus Håndbogen 2013, som kan hentes fra nordplusonline.org. Herfra vil der også være adgang til det nye ansøgningssystem, Espresso, som vil være åbent fra d. 14. januar 2013.

Handlinger tilknyttet webside