Gå til indhold

Øgede muligheder for dansk ledet fødevareforskning i europæisk regi

13. december 2012
Danmarks chance for at binde forskning, uddannelse og innovation sammen i den europæiske fødevaresektor er forøget.

Fødevareområdet er udvalgt til en af kandidaterne i den første bølge i de såkaldte Videns- og Innovationsfællesskaber, KIC, der skal iværksættes i 2014.

Det blev vedtaget på EU's Konkurrenceevneråd 11. december. Her bestemte rådet sin foreløbige holdning til arbejdsprogrammet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, EIT, for perioden 2014-20.

Gode nyheder for danskfødevareforskning

Uddannelsesminister Morten Østergaard deltog i vedtagelsen af arbejdsprogrammet, der også betegnes som den strategiske innovationsagenda. Han fastslår, at beslutningen er en rigtig god nyhed for dansk fødevareforskning.

– Vi har et dansk ledet internationalt konsortium klar til at byde ind på området. Det betyder, at vi fra dansk side kan komme til at spille en stor rolle i at binde forskning, uddannelse og innovation sammen i fødevaresektoren, som er den største industrisektor i Europa. Et KIC inden for fødevarer vil kunne give sektoren et tiltrængt innovationsboost og skabe flere videnbaserede job. Det vil øge og forbedre europæisk konkurrenceevne på et tidspunkt, hvor den europæiske markedsandel af den globale fødevareproduktion er faldende. Alt i alt er der med beslutningen taget et vigtigt skridt fremad, siger Morten Østergaard.

EU's Konkurrenceevneråd forventer at lancere tre KIC i 2012. De øvrige KIC er råvarer samt aktiv og sund aldring.

Antallet af KIC, der bliver lanceret, vil afhænge af det endelige EU budget for forskning og innovation fra 2014 – 2020. Budgettet forventes at falde på plads i løbet af første halvår 2012. Derefter skal rådet nå til enighed med Europa Parlamentet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Kim Brinckmann, Forsknings- og Innovationsstyrelsen: Tlf: 7231 8240
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside