Gå til indhold

Nyheder 2012

Nyheder fra 2012 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-60 af 375 resultater
Sidste chance for forberedende besøg til Grundtvigprogrammet

Du kan stadig nå at få tilskud til et forberedende besøg ansøgningsfristen for Grundtvig læringspartnerskab den 21. februar 2013. Så hvis du og dine mulige partnere har behov for at forberede jeres projekt eller jeres ansøgning, så kan du stadig søge tilskud, hvis du skynder dig.

Ny ansøgningsfrist for Nordplus

Den kommende ansøgningsfrist til Nordplus programmerne er 1. marts 2013, hvor der samlet vil være 68 mio. kr til rådighed. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlandene

Går din institution glip af vigtige samarbejdspartnere i vækstlandene? Hvordan etableres velfungerende samarbejder – og hvad er barriererne? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares, når Uddannelsesministeriet den 28. februar 2013 afholder seminar for danske videregående uddannelsesinstitutioner.

Få tilskud til efteruddannelse med Grundtvig

Grundtvig efteruddannelse giver dig en unik mulighed for at få udvidet både din faglige og personlige horisont. Med et efteruddannelsesophold i Europa kan du kombinere faglige udfordringer med kulturelle og lærerige oplevelser. Du kan søge tilskud allerede den 16. januar 2013.

Et Erasmus IP er et springbræt

Et Erasmus Intensive Programme leder ofte til samarbejde om fælles kurser og grader, viser ny finsk undersøgelse. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Ny og udvidet videnpilotordning på vej

I løbet af januar 2013 udvides videnpilotordningen til at omfatte mellemlange videregående uddannelser og virksomheder med op til fem højtuddannede medarbejdere. Men indtil da fortsætter den nuværende ordning.

Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber

Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber

Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Innovation skal drives af samfundsudfordringer

Som et led i den kommende innovationsstrategi inviterer uddannelsesministeren nu en bred kreds af interessenter til at udvikle et prioriteringskatalog, der skal danne grundlag for nye, storskala innovationssatsninger, som skal skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale ud fordringer.

Regeringen nedsætter Vækstteam for IKT og digital vækst

IKT og øget digitalisering af virksomhederne skal skabe vækst i Danmark. Strategy Director i Microsoft International Jørgen Bardenfleth er udpeget til at stå i spidsen for Vækstteamet for IKT og digital vækst, der skal komme med anbefalinger til regeringen.

Så er der igen penge til Erasmus

Erasmus-studerende, Comenius-lærere og Leonardo-lærlinge kan fortsætte med at glæde sig til deres studie og praktikophold i Europa. EUs finansieringskrise er løst. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Vil du hjælpe os med at læse projektansøgninger?

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering søger eksterne evaluatorer til at vurdere projektansøgninger til Programmet for Livslang Læring. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internatinalisering.

DFF-nominering bag årets European Latsis Prize

Professor ved Købehavns Universitet Uffe Haagerup har modtaget årets European Latsis Prize. Det Frie Forskningsråd stod bag indstillingen af den fremtrædende danske matematiker.

21 europæiske IKT-projekter søger danske partnere

Nu er det muligt at koble sig på det helt rigtige europæiske IKT-projekt. Ideal-ist-databasen rummer lige nu 21 projektforslag, der søger partnere til IKT-projekter under EU’s 7. rammeprogram.

DFF-bevillinger fører til Årets Danske Forskningsresultat

Planteforsker, professor mso ved Københavns Universitet, Barbara Ann Halkier og hendes forskerteam har vundet videnskab.dks konkurrence ”Årets Danske Forskningsresultat”. Forskningsresultatet er i høj grad baseret på to bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion i 2008 og 2010.

Ekstra midler til læse- og skriveundervisning for voksne

Grundtvigprogrammet har i 2013 øremærket midler til workshops, der kan styrke læse- og skriveundervisningen for voksne i Europa. Arbejder din organisation med læseundervisning for voksne og har I lyst til at arrangere en workshop om emnet for fagfolk fra hele Europa, så er det måske noget for dig.

RTI’s udbud af Innovationsnetværk 2013

Styrelsen for Forskning og Innovation har påbegyndt arbejdet med at tilrettelægge næste udbud af innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovations program ”Innovationsnetværk Danmark”.

Omlægning af de administrative retningslinjerne for kulturaftalerne

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har besluttet at gennemføre en administrativ omlægning af de længere varende ophold og sommersprogkurser i regi af kulturaftalerne med 20 EU-lande samt Island, Schweiz, Serbien, Tyrkiet, USA og Canada også kaldet 'Den fælles stipendiepulje'.

Flyt din lærer: Du kan nå det endnu

Hvilke kompetencer får undervisere med hjem fra efteruddannelse i udlandet, hvordan kan de dokumenteres, og hvordan kan de bruges i undervisningen? Følg med på vores konferenceblog og hør svarene den 6. december i DGI-byen. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Nye film om erhvervs- og professionsuddannelser i Danmark

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har produceret to nye film til international markedsføring af erhvervs- og professionsuddannelser i Danmark. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Vækstteam afleverer anbefalinger

Regeringen modtager 12 anbefalinger fra Vækstteam for vand, bio & miljøløsninger. Anbefalingerne skal skabe bæredygtig vækst og grønne job.

Superlaser vinder teknologipris

Uddannelsesministeren overrakte PasteurPrisen 2012 til projektleder bag udviklingen af ny superlaser, der er blevet til i samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

Få overblik over Leonardo da Vinci-Programmets kommende aktiviteter

Her kan du få et overblik over Leonardo da Vinci programmet tre aktiviteter: Leonardo praktik- og uddannelsesophold, Leonardo Partnerskaber og Leonardo Transfer of Innovations-projekter. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Unge fejrer innovation og iværksætteri

Unge idemagere samles til idekonkurrencer, inspiration og netværk under Danish Entrepreneurship Award 2012. Uddannelsesministeren bakker varmt op om arrangementet.

Truet karriereprogram reddet på stregen

Den netop indgåede aftale om fordeling af forskningsreserven for 2013 indebærer, at Det Frie Forskningsråd tildeles 163 mio. kr. ud af den samlede pulje på 770 mio. kr. til nye initiativer inden for forskning og innovation

Flere og flere skal til konference om lærerkompetencer

Uddannelsesministeren kommer. Rektoren for Professionshøjskolen Metropol kommer og en række skoleledere, eksperter og praktikere med holdninger til uddannelse af undervisere kommer, når vi den 6. december slår porten op til konferencen Flyt din lærer!

Regeringen vil styrke væksten i de kreative erhverv

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design har nu afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Vækstteamet er det andet vækstteam, der afleverer anbefalinger til regeringen.

Fra Sapere Aude til ERC - se mulighederne

Læs Det Frie Forskningsråds nye folder ”Identifying excellent researchers through their curiosity" og få overblik over relationen mellem DFFs Sapere Aude-program og ERC

Europe INNOVA provokes policy makers to think differently

The Europe INNOVA Conference 2012, held in Copenhagen on October 23-24, was not your typical EU conference. The approach to European innovation support was unusual, slightly provocative and straight to the point.

Resultaterne af innovationskonsortiet Talent@IT har stor japansk interesse

Japan har konsulenter fra Mitsubishi Research Institute gennemført de første ImprovAbility vurderinger hos to af deres store kunder. Dermed er Japan det første land udover Danmark, der for alvor har taget resultaterne af det danske innovations- og procesforbedringsprojekt Talent@IT i anvendelse.

Del erfaringer og inspiration fra Danmark-USA/Canada-programmet

Danske uddannelsesinstitutioner har i foråret 2013 mulighed for at afholde et tematisk seminar med tilskud fra Danmark-USA/Canada-programmet. Seminaret skal foregå på institutionen og er en oplagt måde at dyrke de skabte relationer. Nyhed fra Styrelsen fra Universiteter og Internationalisering.

Gode forskere skal sikre bedre undervisning

Der er brug for mere anerkendelse af forskernes undervisning - og universitetsledelser, der taler om uddannelse på lige fod med forskning. Det var blandt budskaberne, da Danmarks Forskningspolitiske Råd den 11. oktober havde inviteret til konference om forskningsbaseret uddannelse.

Handlinger tilknyttet webside