Gå til indhold

Sidste chance for forberedende besøg til Grundtvigprogrammet

21. december 2012
Du kan stadig nå at få tilskud til et forberedende besøg ansøgningsfristen for Grundtvig læringspartnerskab den 21. februar 2013. Så hvis du og dine mulige partnere har behov for at forberede jeres projekt eller jeres ansøgning, så kan du stadig søge tilskud, hvis du skynder dig.

Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Hensigten med det forberedende besøg skal være at forberede en ansøgning til et Grundtvig Læringspartnerskab eller en central Grundtvig aktion.

Typisk mødes man med en gruppe potentielle partnere og bruger et par dage på enten at udvikle sin projektide eller skrive selve ansøgningen. 

Der er ikke noget krav om, at man som deltager i et forberedende besøg også skal ansøge om et partnerskab. Samtidig er et forberedende besøg heller ikke nogen garanti for at man får tilskud til det endelige projekt. Erfaringen viser dog, at forberedende besøg giver bedre projekter, hvor partnerne er mere enige og afklarede om formål, aktiviteter og roller.

Hvad kan jeg få i tilskud?

Der kan som udgangspunkt kun søges tilskud til rejse og ophold for én person pr. organisation. Tilskud til rejseudgifter er maks. 500 euro.

Opholdsudgifter dækkes med faste takster. Taksten varier fra 110 – 150 euro pr. dag alt efter landet. Der gives maksimalt tilskud til 5 dage.

Hvornår skal jeg søge?

Vi siger normalt, at der skal ansøges senest en måned før besøget skal finde sted, men det korter vi ned til 14 dage op til ansøgningsfristen den 21. februar 2012. Du skal dog være forberedt på, at vi med så kort behandlingstid ikke kan nå at gennemføre udbetalingen af tilskud før efter aktiviteten er afsluttet.  

Hvordan kan jeg søge?

For at søge tilskud skal du bruge vores officielle ansøgningsskema. Heri skal du lave en kort beskrivelse af besøgets formål, de temaer/emner I overvejer at arbejde videre med og et program for det forberedende besøg. Vi forventer i sagnes natur ikke en fyldig beskrivelse af det mulige projekt, men blot en skitse af de ideer der arbejdes med.

Handlinger tilknyttet webside