Gå til indhold

Uddannelsesministeriet inviterer til dialog om fremtidens innovationsindsats

20. december 2012
I dag har Uddannelsesministeriet inviteret en række interessenter til at bidrage til det kommende arbejde med INNO+. Arbejdet skal munde ud i et katalog med et begrænset antal særligt løfterige områder for fremtidens innovationsindsats.

INNO+ er et videngrundlag for inspiration og prioritering af strategiske investeringer og indgår i innovationsstrategien, som er lanceret i dag.

Baseret på bidrag fra interessenter

INNO+ skal identificere løfterige indsatsområder, hvor løsninger på danske og globale udfordringer kan udvikles og implementeres fx i partnerskaber om innovation med deltagelse af erhvervsliv, videninstitutioner og den offentlige sektor. Det er afgørende for resultatet, at processen er baseret på en aktiv deltagelse fra en bred række af interessenter og samfundsaktører. Derfor har centrale aktører i dag modtaget et brev med en opfordring til at bidrage til INNO+. Der er tale om en lang række af bl.a. branche- og interesseorganisationer, videninstitutioner, råd og fonde mv.

Forslag prioriteres i dialog med bidragsyderne

Målet er, at interessenterne finder sammen om deres indspil i en indledende proces, som vil være åben for alle gode forslag. Efterfølgende vil bidragsydere blive inddraget i en fokuseret proces, hvor der arbejdes på at reducere og kvalificere bidragene. Det endelige resultat er et katalog med et mindre antal særligt løfterige områder for innovationsindsatser, som forventes klar i løbet af 2013.

Mere om processen på fi.dk/innoplus

Det er muligt at læse mere om deltagelse og udformning af den kommende proces, samt udformning og krav til bidragene på her på hjemmesiden. Her findes også en liste over de interessenter, som har modtaget en invitation om deltagelse i processen. De indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Handlinger tilknyttet webside