Gå til indhold

Omlægning af de administrative retningslinjerne for kulturaftalerne

03. december 2012
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har besluttet at gennemføre en administrativ omlægning af de længere varende ophold og sommersprogkurser i regi af kulturaftalerne med 20 EU-lande samt Island, Schweiz, Serbien, Tyrkiet, USA og Canada også kaldet 'Den fælles stipendiepulje'.

Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

I de nuværende procedurer er der betydelige elementer af dobbeltarbejde i sagsbehandlingen, idet ansøgningerne både behandles af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI), uddannelsesinstitutionerne  og kursusstederne. I de nye procedurer er der tilstræbt en forenkling af retningslinjerne med inspiration fra den måde Erasmus-programmet administreres på.

De længerevarende ophold i det akademiske år 2013/14

På baggrund af et 'past performance-princip', som bygger på de seneste to års aktiviteter, fordeler UI stipendiemåneder til uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de varetager hele ansøgnings- og udvælgelsesproceduren. Uddannelsesinstitutionerne vil således få større indflydelse på udvælgelsen af ansøgere.

Hvert år vil UI revidere fordelingen af stipendiemåneder på baggrund af de seneste to års aktivitetsniveau. Procedurer og indhold i kulturaftalerne med Kina, Rusland, Japan, Ægypten og Israel fortsætter imidlertid som hidtil, da en omlægning i lighed med de europæiske aftaler vil kræve, at aftalerne med hver enkelt af disse fem lande skal opsiges eller justeres væsentligt.

Sommersprogkurserne i 2013

Sommersprogkurserne gennemføres på højskoler, universiteter og enkelte andre kursusudbydere. For 2013 vil UI i lighed med tidligere år indkalde tilbud fra kursussteder, der ønsker at udbyde sommersprogkurser. Omlægningen vil betyde, at udbyderne af sommersprogkurser selv udvikler et ansøgningsmodul, varetager sagsbehandlingen af alle ansøgninger, fordeler de udvalgte ansøgere på de forskellige kurser og håndterer en venteliste.

Koordinering med uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med implementeringen af omlægningen af de længerevarende ophold og sommersprogkurser vil UI indlede et tæt samarbejde med implicerede uddannelsesinstitutioner og kursussteder.

Yderligere information

For yderligere information kontakt Susanne Suhr Andersen, 7231 8915, susa@ui.dk


Kulturaftalerne

Formålet med kulturaftalerne er at bevilge stipendier til dygtige internationale studerende og forskere, så disse kan gennemføre et studie- eller forskningsophold på et dansk universitet eller en af de kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner. Derudover gives der støtte til deltagelse i korte sprogkurser i dansk.

Årlige antal ansøgninger

UI modtager årligt 800 ansøgninger til danske sommersprogkurser og ca. 150 ansøgninger til længerevarende studie- eller forskningsophold, hvoraf der bevilges ca. 250 stipendier til sommersprogkurser og ca. 110 på de længerevarende ophold.

Handlinger tilknyttet webside