Gå til indhold

Seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlandene

20. december 2012
Går din institution glip af vigtige samarbejdspartnere i vækstlandene? Hvordan etableres velfungerende samarbejder – og hvad er barriererne? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares, når Uddannelsesministeriet den 28. februar 2013 afholder seminar for danske videregående uddannelsesinstitutioner.

Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Vækstlande som Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydkorea og Vietnam er i stigende grad interessante for Danmark som samarbejdspartnere. Landenes øgede investering i uddannelse og forskning betyder, at mange uddannelsesinstitutioner i disse lande er oplagte, strategiske samarbejdspartnere for danske videregående uddannelsesinstitutioner.

En del institutioner er allerede aktive i samarbejdet med vækstlandene, og seminaret sætter fokus på de erfaringer, institutionerne har gjort sig i de nye vækstområder. Seminaret vil være en blanding af oplæg, workshops og paneldebat inden for temaerne:

  • Samarbejde om fællesuddannelser med institutioner i vækstlandene
  • Udbud af transnationale uddannelser/uddannelseseksport
  • Udvikling af brede, strategiske uddannelsessamarbejder, der bl.a. inddrager erhvervslivet

Som optakt til seminaret foretager Uddannelsesministeriet en kortlægning af danske videregående uddannelsesinstitutioners eksisterende samarbejder inden for et udsnit af vækstlandene. Kortlægningen dækker Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Indonesien, Mexico, Sydkorea, Tyrkiet og Vietnam. Resultaterne af kortlægningen vil danne baggrund for seminaret.

Formål

Seminaret afholdes i samarbejde med den danske Bologna-ekspertgruppe. Formålet er at give de danske videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at dele ’best practice’ angående samarbejde med vækstlandene, herunder transnationale uddannelser og etablering af fællesuddannelser.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til internationale chefer, internationale koordinatorer, studieledere, institutledere, programansvarlige, dekaner, prodekaner og andre interesserede.

Praktisk information

Seminaret foregår på dansk og finder sted torsdag den 28. februar 2013, kl. 9.30-16.30 på Syddansk Universitet i Odense.

Invitationer bliver sendt ud til alle danske videregående uddannelsesinstitutioner i starten af 2013. Program og tilmeldingsmulighed vil være at finde her på siden fra d. 15. januar 2013.

Kontakt Berit Krøyer Rasmussen (bkr@ui.dk eller 7231 8891) eller Ditte Teresa Mesick, begge Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, for yderligere information.

Handlinger tilknyttet webside