Gå til indhold

RTI’s udbud af Innovationsnetværk 2013

05. december 2012
Styrelsen for Forskning og Innovation har påbegyndt arbejdet med at tilrettelægge næste udbud af innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovations program ”Innovationsnetværk Danmark”.

Nedenfor er angivet en tentativ tidsplan for udbuddet. Nærmere information om processen og krav til ansøgninger vil følge primo 2013. Der påtænkes afholdt et informationsmøde om udbuddet primo februar. Nærmere oplysninger herom vil ligeledes følge primo 2013.

Tentativ tidsplan for RTI’s udbud af innovationsnetværk 2013

15. januar 2013: Tidsplan, opslag, proces og rammer for udbud drøftes i Forum for klynge- og netværksindsatsen (med regionerne og øvrige ministerier).

Ultimo januar: Opslag offentliggøres. Invitation til at deltage i prækvalifikation – herunder gennemførelse af EU’s benchmarking-proces (Bronze-label).

Primo februar. Åbent informationsmøde for klynger og netværk, der er interesseret i at ansøge.

Primo marts: Frist for ansøgere for indsendelse af interessetilkendegivelse om at gennemføre benchmarkingen

Medio marts: Ansøgere, der inviteres til at gennemføre benchmarkingen, modtager besked. Benchmarking igangsættes.

Medio juni: Færdiggørelse af Benchmarking-runde

Medio juni: Ansøgere, der inviteres til at indsende endelig ansøgning (2. fase), modtager besked. Forum for klynge- og netværksindsatsen orienteres om status.

Oktober: Frist for indsendelse af endelige ansøgninger

November: Forum for klynge- og netværksindsatsen orienteres om de indkomne  ansøgninger

December 2013: RTI træffer beslutning om bevillinger

Handlinger tilknyttet webside