Gå til indhold

'International praktik' – et tematisk møde 8. februar 2013 i regi af Erasmusprogrammet

17. december 2012
I såvel de europæiske som de nationale dagsordener er der for tiden meget opmærksomhed på international praktik og den rolle, disse spiller i forhold til den stigende ungdomsarbejdsløshed. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

En periode på en udenlandsk virksomhed kan give de studerende efterspurgte kompetencer, som kan være med til at sikre den studerende et job i Danmark eller i udlandet.

Endvidere er studerendes internationale praktikophold et vigtigt element i processen med at bringe uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet i Europa tættere sammen, så det sikres, at de studerende besidder de kvalifikationer, som fremtiden efterspørger.

Interessen for den internationale praktik afspejler sig også i Erasmusprogrammet, hvor det fra 2007 blev muligt for studerende at få et Erasmusstipendium til et udenlandsk praktikophold. Siden da er denne aktivitet da også steget støt. Men der skal sættes yderligere skub i processen, og vi forventer, at der bliver afsat betydelig flere midler til mobilitetsaktiviteter og herunder udenlandske praktikophold i den nye programperiode fra 2014.

Tematisk møde om international praktik

I Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har vi derfor valgt at invitere til et tematisk møde i regi af Erasmusprogrammet, hvor vi vil sætte fokus på forskellige sider af den 'internationale praktik':

  • Vejledningsindsatsens betydning for de studerendes udbytte.
  • Forskellige organisationsformer omkring praktikken og muligheder for støtte fra Erasmusprogrammet.
  • Kvalitetssikring af internationale praktik ophold.

Desuden vil der blive lejlighed til at diskutere og dele 'best-practice' omkring administration og andre praktiske forhold forbundet med Erasmuspraktikken. Arrangementet vil således veksle mellem præsentation af væsentlige resultater på området, deling af 'best-practice' og erfaringer fra udlandet.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til medarbejdere ved de videregående institutioner, der er involveret i international praktik f.eks. ansatte i de internationale kontorer, studievejledningen, karrierecentre mv.

Yderligere information

Susanne Suhr Andersen, 7231 8915, susa@ui.dk

Handlinger tilknyttet webside