Gå til indhold

Indkaldelse: Afholdelse af danskkurser for internationale studerende i sommeren 2013

04. december 2012
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) indkalder hermed ansøgninger fra både videregående uddannelsesinstitutioner og højskoler, der ønsker at afholde et sommersprogkursus i 2013 for internationale universitetsstuderende fra en række udvalgte lande under Kulturaftalerne.

Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Et sommersprogkursus skal indeholde danskundervisning af høj kvalitet. Dertil skal kursusdeltagerne præsenteres for Danmark og dansk kultur. Typisk finder kulturdelen sted både i klasseværelset og på ekskursioner.

Ansøgningsskema og ansøgningsfrist

Hvis jeres institution er interesseret i at afholde et sommersprogkursus i 2013, skal sende en ansøgning, så den er os i hænde senest den 4. januar 2013.

I skal ved ansøgning anvende skemaet, som I finder på hjemmesiden, hvor I også kan læse mere om Kulturaftalerne.

UI vil meddele hvilke institutioner, der er udvalgt til at afholde sommersprogkurser i løbet af uge 2, 2013.

Omlægning af administrationen for sommersprogkurser

Fra og med sommeren 2013 gennemfører UI en omlægning af administrationen af kulturaftalemidlerne (læs også nyhed om omlægningen i Nyhedsbrevet). De institutioner, der udvælges til at afholde sommersprogkurser, bliver derfor indkaldt til et orienteringsmøde i Styrelsen onsdag den 16. januar 2013.

Hvis I har spørgsmål til sommersprogkurser, er I velkomne til at kontakte Susanne Suhr Andersen, susa@ui.dk.

Handlinger tilknyttet webside