Gå til indhold

Uddannelsesmødet 2013: Et sammenhængende uddannelsessystem – én fælles lov

16. december 2012
Uddannelsesministeren samler 6. - 7. juni 2013 hele den videregående uddannelsessektor til et fælles uddannelsestopmøde om udviklingen i sektoren med udgangspunkt i et aktuelt politisk tema.

Uddannelsesministeren Morten Østergaard vil også i 2013 invitere rektorer og bestyrelsesformænd for alle videregående uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter fra en bred kreds af organisationer, studerende, aftagere og politikere til et fælles uddannelsestopmøde. Formålet med mødet er at drøfte udviklingen i sektoren med udgangspunkt i et aktuelt politisk tema.

Mødet finder i 2013 sted den 6. - 7. juni.

Emnet for årets møde er 'Et sammenhængende uddannelsessystem – én fælles lov'.

Deltagere til mødet inviteres personligt.

Nærmere information om mødet følger i begyndelsen af 2013.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Anne Kamper, tlf. 7231 7802, e-mail: anka@vus.dk

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside