Gå til indhold

Uddannelsessektoren samles til Uddannelsesmødet 2012

02. maj 2012
Morten Østergaard har inviteret repræsentanter fra hele den videregående uddannelsessektor til dialog og debat om modernisering af det videregående uddannelsessystem.

For første gang samler uddannelsesminister Morten Østergaard alle de videregående uddannelsesinstitutioner til et møde om udfordringer i og udvikling af det videregående uddannelssystem.

Deltagerne er repræsentanter fra hele den videregående uddannelsesverden – fra studenter, til undervisere, rektorer, samarbejdspartnere og aftagere.

Mødet finder sted i Vejle den 2. og 3. maj.

Morten Østergaard ser frem til to dage med oplæg, debat og netværk, der blandt andet kan afføde nye ideer og veje til regeringens målsætning om, at flere skal have en videregående uddannelse, og hvordan uddannelserne kan bidrage til en øget innovation og jobskabelse i Danmark.

– Regeringen har samlet alle de videregående uddannelser i Uddannelsesministeriet, fordi vi vil skabe en sammenhængende og fleksibel uddannelsessektor, der sætter de studerende før systemet. Med det sammenhængsudspil, jeg præsenterede for nylig, tog vi et stort skridt videre og konkretiserede, hvordan vi blandt andet vil samle alle de videregående uddannelser i en lov, få uddannelsesinstitutionerne til at samarbejde og bryde mure ned og fjerne barrierer for de studerende, så de får langt bedre muligheder for at sammensætte og gennemføre deres uddannelse, siger Morten Østergaard.

Den 2. maj debatterer deltagerne under overskriften Mod de 60 procent i et mangfoldigt, fleksibelt og responsivt uddannelseslandskab.

Den 3. maj er overskriften Innovationsfremmende uddannelsesinstitutioner skal uddanne innovative dimittender.

– Nu bringer vi for første gang repræsentanter for alle videregående uddannelser, aftagere og studerende sammen i to dage for at drøfte de fælles udfordringer for at løfte uddannelsesniveauet i Danmark. Jeg tror ikke på, at alle samfundets problemer løses bedst ved tre behandlinger i Folketinget, og når regeringens vision om en større omstilling og modernisering af den danske uddannelsesverden skal realiseres, er det helt afgørende, at vi har studerende, underviserne, ledelser og aftagere med ombord. Dialog, tillid og gensidig respekt giver de bedste løsninger, siger Morten Østergaard.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0220

Handlinger tilknyttet webside