Gå til indhold

Kommercialiseringen af forskningsresultater er tilbage på sporet efter krisen

11. december 2012
Efter flere år med stilstand eller ligefrem tilbagegang har de offentlige forskningsinstitutioner nu vendt udviklingen, hvad angår antallet af opfindelser, patentansøgninger og licens, salgs- og optionsaftaler. Det viser nye tal fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

I 2000 fik universiteterne mulighed for at overtage og udnytte rettighederne til medarbejdernes opfindelser, og danske for skningsinstitutioner har siden arbejdet målrettet med teknologi-overførsel af deres  forskningsresultater til erhvervslivet.

Styrelsen for Forskning og Innovation sætter hvert år tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologi overførsel. Fra 2002 og frem til i dag har der generelt været en relativ stor stigning i antallet af opfindelser, patentansøgninger og licens-, salgs- og optionsaftaler. Dog oplevede danske for skningsinstitutioner i perioden 2006 og 2009 et fald i kommercialiseringen af forskningsresultater.

Nu viser kommercialiseringsstatistikken for 2011, at de offentlige forskningsinstitutioner for alvor har vendt udviklingen.

Udviklingen i kommercialisering af forsknings resultater, 2000-2011
Udviklingen i kommercialisering af forsknings resultater, 2000-2011

Sygehusene haler ind på universiteterne

Statistikken viser også, at det især er sygehusene, som har øget antallet af indgående licens-, salgs- og optionsaftaler og indgivne patentansøgninger fra 2010 til 2011. Danske universiteter står fortsat for hovedparten af opfindelserne på de offentlige forskningsinstitutioner.

I 2011 stod universiteterne for 80 procent af opfindelserne. Sygehusene har haft et efterslæb på kommercialiseringsom rådet i for hold til universiteterne og sektor forskningsinstitutionerne, men de seneste års statistikker viser, at sygehusene er ved at hale ind på universiteterne.

Om statistikken

Statistikken for kommercialisering af forskningsresultater er baseret på data fra 14 offentlige forskningsinstitutioner, som omfatter otte universiteter, to sektorfor skningsinstitutioner og fire sygehus forvaltninger i Danmark. Alle patentaktive offentlige forskningsinstitutioner er hermed dækket af statistikken.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, mobil: 20 89 72 26, e-mail: tac@fi.dk

Specialkonsulent Hanne Frosch, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf: 7231 8436, e-mail: hsj@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside