Gå til indhold

Corona-påvirkning af dataindsamling

Da spørgeskemaindsamlingen er gennemført i efteråret 2020, kan resultaterne være påvirket af corona-situationen på den enkelte uddannelse på det tidspunkt.

Med henblik på at undersøge betydningen af corona i forhold til studerendes oplevelse af studiemiljøet er resultaterne fra 2020 sammenlignet med resultaterne fra 2018.

Ligeledes er besvarelserne af spørgeskemaet delt op, hvor studerende, der angiver at de i høj grad har været påvirket af corona, er sat over for studerende, som i lav grad har angivet at være påvirket af corona i deres studiehverdag. Denne opdeling viser, at der er forskel på oplevelsen af studiemiljø og påvirkning af corona.

Det har været en overvejelse, om det er hensigtsmæssigt at anvende studerendes oplevelse af studiemiljøet i vejledningsøjemed, når det er målt i en periode, der på mange måde har været meget forskellige fra en normal studiehverdag. Som resultaterne viser, er der sket et fald på enkelte spørgsmål, ligesom studerende generelt vurderer studiemiljøet lavere, hvis de samtidig har oplevet en høj påvirkning af corona-situationen.

Når vejledningshjemmesiden alligevel opdateres, skyldes det, at hjemmesidens funktion blandt andet er at give kommende studerende, som står over for et uddannelsesvalg, et indblik i hvordan nuværende studerende oplever studiemiljø og undervisning med videre. Således vurderes de corona-påvirkede resultater som mere retvisende for den aktuelle situation på de enkelte uddannelser og som et mere retvisende vejledningsgrundlag end enten at bibeholde resultaterne fra 2018 eller eventuelt slet ikke vise data om studerendes oplevelse af studiemiljø på www.uddannelseszoom.dk. For de der måtte være interesseret i at se, hvordan de studerende i 2018 svarede på spørgeskemaet, er resultaterne tilgængelige her.

Der er lavet særskilte analyser af, hvordan studerende har oplevet corona-situationen, herunder med særligt fokus på trivsel.

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024