Gå til indhold

Svarfordelinger fra 2018 dataindsamling til Uddannelseszoom

I perioden oktober til december 2018 indsamlede Uddannelses- og Forskningsministeriet spørgeskemaer blandt studerende og nyuddannede til brug for Uddannelseszoom. Se svarfordelingerne her.

Spørgeskemaundersøgelsen til Uddannelseszoom gennemføres omtrent hvert andet år. 2018 er den anden dataindsamling. På denne side kan svarfordelingerne fra 2018 spørgeskemaindsamling tilgås.

Omtrent 256.934 studerende og 103.583 nyuddannede fra uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet er inviteret til at svare på undersøgelsen. I alt 104.275 studerende og 33.566 nyuddannede har svaret på spørgsmål om studiemiljø, undervisning, feedback samt jobrelevans, arbejdsformer og arbejdstid.

Udover de konkrete svarfordelinger vises der, hvor mange som har undladt at svare. Der er beregnet gennemsnit, som er suppleret med et konfidensinterval, for at illustrere den spredning og usikkerhed gennemsnittet er behæftet med. Svarprocenten i forhold til dataindsamlingen blandt studerende var således på 41 pct. og blandt dimittender på 32 pct.

Svarfordelingerne er tilgængelige i excel-format. For hvert spørgsmål er svarfordelingerne struktureret hierarkisk i to udgaver efter henholdsvis en uddannelsesvinkel og en institutionsvinkel. Uddannelsesvinklen viser svarfordelinger opgjort på eksempelvis uddannelsestype, fagligt område og den enkelte uddannelse. Institutionsvinklen viser svarfordelinger opgjort på eksempelvis institutionstype, institution, afdeling.

Nye spørgsmål om trivsel og stress

I 2018 dataindsamling spørges for første gang til ensomhed, stress og trivsel (4 nye spørgsmål).

Svarfordelinger - Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn?

"Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj"

"Mine undervisere er engagerede i undervisningen"

"Mine undervisere er fagligt dygtige"

"Mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen"

"Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback"

"Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med"

"Mine medstuderende er engagerede i undervisningen"

"Mit udbytte af undervisningen er højt"

"Der er et godt socialt miljø"

"Der er et godt fagligt miljø"

"Det sociale miljø øger min motivation for at studere"

"Det faglige miljø øger min motivation for at studere"

"Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job" (rettet april, 2019)

"Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse, og de kompetencer der efterspørges af min nuværende eller seneste arbejdsgiver" (rettet april, 2019)

Ny spørgsmål stillet i 2018 indsamlingsrunden:

"Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på min uddannelse"

"Har du oplevet stærke stresssymptomer i forbindelse
med dit studie i dagligdagen?"

"Har du oplevet stærke stresssymptomer i forbindelse
med dit studie op til eksamen?"

"Har du oplevet at føle dig ensom på studiet?"

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. september 2020