Gå til indhold

Svarfordelinger fra 2016 dataindsamling til Uddannelseszoom

I perioden november 2016 til januar 2017 indsamlede Uddannelses- og Forskningsministeriet spørgeskemaer blandt studerende og nyuddannede til brug for Uddannelseszoom. Se svarfordelingerne her.

Indsamlingen af spørgeskemaer om studerendes vurdering af uddannelsernes kvalitet og dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans er sket som et led i gennemførelsen af anden fase af Uddannelseszoom. Samtlige aktive studerende ved ordinære videregående uddannelser (pr 1/10 2016) blev inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen plus dimittender i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2015.

Det har været muligt for institutionerne at vælge en decentral indsamlingsmodel, hvor de kunne integrere spørgsmålene i egne studiemiljø- og dimittendundersøgelser. Langt de fleste institutioner har dog valgt at deltage i den centrale indsamling forestået af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Gennem den centrale indsamling blev i alt ca. 220.000 studerende samt 130.000 dimittender inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen om uddannelsernes kvalitet og relevans. Godt og vel 76.000 studerende og 43.000 dimittender besvarede spørgeskemaet, hvilket resulterede i en svarprocent på 34,8 for studenterundersøgelsen og 32,8 for dimittendundersøgelsen.

Udover de konkrete svarfordelinger vises der, hvor mange som har undladt at svare. Der er beregnet gennemsnit, som er suppleret med et konfidensinterval, for at illustrere den spredning og usikkerhed gennemsnittet er behæftet med. 

Oversigt over svar

Svarfordelinger - Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn?

 "Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj"

"Mine undervisere er engagerede i undervisningen"

 "Mine undervisere er fagligt dygtige"

"Mine undervisere er gode til at formidle i undervisningen"

"Mine undervisere er gode til at give brugbar feedback"

"Mine undervisere er nemme at komme i kontakt med"

"Mine medstuderende er engagerede i undervisningen"

"Mit udbytte af undervisningen er højt"

"Der er et godt socialt miljø"

"Der er et godt fagligt miljø"

"Det sociale miljø øger min motivation for at studere"

"Det faglige miljø øger min motivation for at studere"

"Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job"

"Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse, og de kompetencer der efterspørges af min nuværende eller seneste arbejdsgiver"

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. september 2020