Gå til indhold

Danmarks Studieundersøgelse, 2020

I efteråret 2020 gennemførtes Dammarks Studieundersøgelse, tidligere (Uddannelseszoom og Læringsbarometer), en spørgeskemaindsamling blandt studerende og dimittender.

Spørgeskema til studerende

I efteråret 2020 blev der indsamlet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende på institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.  Spørgeskemaet til studerende består af to hoveddele: Uddannelseszoom og Læringsbarometer.

Der er tredje gang, at Uddannelseszoom blev indsamlet, og anden gang at Læringsbarometer blev indsamlet. Derudover var spørgeskemaet suppleret flere mindre moduler, herunder et mindre antal spørgsmål om praksis- og forskningsbasering og trivsel.

Stikprøve vs. population

Da samlede spørgeskema til studerende indeholdte et større antal spørgsmål, var det besluttet, at Læringsbarometer og spørgsmålene vedr. praksis- og forskningsbasering i udgangspunktet sendes til en repræsentativ stikprøve på institutionerne.

De enkelte institutioner kunne vælge, at hele spørgeskemaet blev sendt til alle studerende ved at indgå i et indsamlingssamarbejde.

Spørgeskema til nyuddannede

Til Uddannelseszoom blev der også indsamlet et spørgeskema blandt nyuddannede, der har været færdig i minimum ét og maksimum tre år.

Lokal anvendelse af spørgeskemadata

Der er et stort fokus på evalueringstræthed blandt især studerende. Derfor arbejdes der løbende på at gøre dataindsamlingen fleksibel, således at undersøgelsen kan addresere lokale institutionelle behov, med formålet om at undgå parallelle spørgeskemaundersøgelser.

Dette gøres blandt andet ved at tilbyde institutionerne følgende:

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk
Line Kalmar
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 14
Email: llan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. marts 2024