Gå til indhold

Kortlægning af undervisningsmiljø

Insitutionerne kan anvende et supplerende undervisningsmiljømodul til at opfylde kortlægningsforpligtigelsen i undervisningsmiljøloven.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), der er tilsynsførende myndighed på området, har udarbejdet et modul, der sammen med spørgsmål fra Læringsbarometeret og Uddannelseszoom udgør en tilstrækkelig kortlægning af det æstetiske, fysiske og psykiske undervisningsmiljø, som institutionerne er forpligtiget til at gennemføre mindst hvert tredje år, jf. undervisningsmiljøloven.

Modulet tilbydes gratis til institutioner, der deltager i indsamlingssamarbejdet. 

En hensigtsmæssig kortlægning kræver detaljeret viden om undervisningsmiljøet. Derfor anbefaler DCUM, at det kortlægges på uddannelsesudbudsniveau, frem for en stikprøveundersøgelse der alene giver statistisk robuste resultater for den samlede institution.

Udvikling af undervisningsmiljømodulets faser:

  1. Januar: DCUM gennemgår de eksisterende spørgsmål i Læringsbarometeret og Uddannelseszoom. Her fastlægges det, hvilke der er relevante i forbindelse med kortlægning af undervisningsmiljøet.
  2. Februar: Alle institutioner inviteres til en undervisningsmiljø-workshop. Her forelægges det teoretiske fundament for undervisningsmiljømålingen, samt hvad der allerede dækkes af spørgsmål i Uddannelseszoom og Læringsbarometer, og hvad som bør uddybes.
  3. Marts: DCUM udvikler på baggrund af institutionernes bidrag på workshoppen først udkast til undervisningsmiljømodul.
  4. April: Første udkast sendes i høring blandt institutionerne.
  5. Maj: Høringsudkastet revideres på baggrund af indkomne høringssvar og pilottestes.
  6. Juni: På baggrund af pilottestens svar udarbejdes den endelige version af undervisningsmiljømodulet

DCUM har lavet lavet en samlet opstilling og vejledning til, hvorledes relevante spørgsmål fra henholdsvis Uddannelseszoom, Læringsbarometer, de supplerende trivselsspørgsmål og det hertil udviklede undervisningsmiljømodul på tilstrækkelig vis kortlægger undervisningsmiljøet.

Digitalt undervisningsmiljø

DCUM har ligeledes udviklet et mini-modul, der kan anvendes direkte eller som inspiration til kortlægning af det digitale undervisningsmiljø. Digitalt undervisningsmiljø er ikke en del af den lovpligtige kortlægning, men kan tilkøbes af institutioner, som finder det relevant.

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. januar 2022