Gå til indhold

Datadeling og tilkøb af institutionsspecifikke spørgsmål

Det er muligt for institutionerne at få tilsendt spørgeskemasvar fra egne studerende og nyuddannede samt at tilkøbe institutionsspecifikke spørgsmål.

Datadeling

Institutioner, der ønsker at anvende spøgeskemadata til lokale analyse og udviklingsarbejder, kan få tilsendt spørgeskemadata fra egne studerende og dimittender efter undersøgelsens afslutning.

Ved videregivelse af personlige oplysninger underskrives et dokument af både Uddannelses- og Forskningsministeriet og den enkelte institution, der opbevares hos begge parter. Dokukentet skitserer de retlige rammer for videregivelse af data fra en dataansvarlig til en ny dataansvarlig.

Tilkøb af institutionsspecifikke spørgsmål

Institutionerne har haft mulighed for at supplere undersøgelsen med egne institutionsspecifikke spørgsmål. Der kan i udgangspunktet tilkøbes 10 ekstra spørgsmål. Deltager institutionen i indsamlingssamarbejdet, kan der tilkøbes 25 spørgsmål. I begge tilfælde tæller skala-spørgsmål med halv vægt.

Antalsbegrænsningerne henviser til forlængelsen af spørgeskemaet ved tilkøb af institutionsspecifikke spørgsmål. Således vil et scenarie, hvor der stilles fem spørgsmål til ét fagligt område, og andre fem spørgsmål til et andet fagligt område, stadig tælle som fem.

Monitorering af indsamlingen

Alle institution vil have adgang til en daglig monitorering af dataindsamlingen i form af tilsendte excelark med oversigt over antal opnåede svar, populationsstørrelse og svarprocent opdelt på institution, uddannelsesudbud og evt. holdinformation, hvis fremsendt med kontaktdata.

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. januar 2022