Gå til indhold

Indsamlingssamarbejde

Institutioner, der ønsker Læringsbarometer udsendt til alle studerende, kan indgå i et indsamlingssamarbejde, hvor de forpligtiger sig til at understøtte svarprocenten ved lokale initiativer.

Indsamlingsstrategien baseres på følgende to krav til det indsamlede datamateriale:

  1. Robuste data på institutionsniveau for Læringsbarometeret
  2. Robuste data på udbudsniveau for Uddannelseszoom

Det fulde spørgeskema til studerende har en længde, som vil kompromitere opnåelsen af en robust stikprøve for de enkelte udbud, hvis det sendes ud til at alle studerende. Derfor tilrettelægges indsamlingsstrategien i udgangspunktet således:

  1. Uddannelseszoom sendes ud til alle studerende (ca. 20 spørgsmål)
  2. Spørgsmål om trivsel sendes ud til alle studerende (ca. 15 spørgsmål)
  3. Læringsbarometeret sendes ud til en repræsentativ tilfældigt udtrukket stikprøve, der er strateficeret inden for det enkelte hovedområde (ca. 40 spørgsmål)

Det er muligt at få Læringsbarometer sendt ud til alle studerende. Ønskes dette, forudsætter det et samarbejde om indsmlingen, hvor den enkelte institution forpligtiger sig til at supplere den centrale indsamlingsstrategi med lokale initiativer, der højner svarprocenten. Det kan eksempelvis være

  1. Informationskampagner på studiemail, inforskærme eller på timerne
  2. Afsætte undervisningstid til at besvare spørgeskemaet (klart mest effektivt)

Institutioner, der deltager i indsamlingssamarbejdet, kan gratis tilvælge et undervisningsmiljømodul, der er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Såfremt modulet indsamles blandt alle studerende sammen med Læringsbarometeret og Uddannelseszoom udgør spørgerammen en tilstrækkelig kortlægning af undervisningsmiljø, jf. kravene i undervisningsmiljøloven.

Kontakt

David Vestergaard Eriksen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 83
Email: dav@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024