Nordiske programmer

Støtte til nordiske forsknings- og innovationssamarbejder.
Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS)
Støtte til videnskabelig forskning og anden virksomhed, som fremmer samarbejdet mellem nordiske forskere samt udgivelse af nordiske humanistiske og samfundsvidenskabelige publikationer af videnskabelig værdi.
Nordic InnovationCentre
Nordisk InnovationsCenter initierer og finansierer projekter som stimulerer innovation. Nordic InnovationCentre har forskellige tematiske opslag som løbende annonceres. Nordic InnovationCentre tager også imod ansøgninger udenfor opslagene.
Topforskningsinitiativet
Topforskningsinitiativet skal fremme forskning og innovation på højeste niveau. Der lægges stor vægt på et tæt samarbejde med industri og erhvervsliv for at sikre anvendelse af forskningsresultaterne.
Nordisk Energiforskning
Støtte til forskning indenfor tværnordisk energiforskning, der tager sigte på at forbedre såvel forskningen som udbredelsen af alternativer til konventionelle energiformer.
NordForsk
NordForsk støtter forskningssamarbejde indenfor nationalt prioriterede områder, hvor nordiske forskergrupper samarbejder for at opnå en fælles merværdi.