Gå til indhold

Nordiske programmer

Støtte til nordiske forsknings- og innovationssamarbejder.
Viser 1-5 af 5 resultater
NordForsk

NordForsk støtter forskningssamarbejde indenfor nationalt prioriterede områder, hvor nordiske forskergrupper samarbejder for at opnå en fælles merværdi.

Nordic InnovationCentre

Nordisk InnovationCentre initierer og finansierer projekter som stimulerer innovation. Nordic InnovationCentre har forskellige tematiske opslag som løbende annonceres. Nordic InnovationCentre tager også imod ansøgninger udenfor opslagene.

Nordisk Energiforskning

Støtte til forskning indenfor tværnordisk energiforskning, der tager sigte på at forbedre såvel forskningen som udbredelsen af alternativer til konventionelle energiformer.

Topforskningsinitiativet

Topforskningsinitiativet skal fremme forskning og innovation på højeste niveau. Der lægges stor vægt på et tæt samarbejde med industri og erhvervsliv for at sikre anvendelse af forskningsresultaterne.

Handlinger tilknyttet webside