Gå til indhold

Nordic InnovationCentre

Nordisk InnovationCentre initierer og finansierer projekter som stimulerer innovation. Nordic InnovationCentre har forskellige tematiske opslag som løbende annonceres. Nordic InnovationCentre tager også imod ansøgninger udenfor opslagene.

Hvem kan søge og ansøgningsfrister?

  • Alle innovationsaktører i Norden
  • Der er løbende ansøgningsfrist

Hvad kan du søge støtte til?

Som udgangspunkt støttes alle typer innovationsprojekter. Der er tre grundkriterier, der skal være opfyldt:

  • Projektet skal have deltagere fra mindst 3 (helst 5) nordiske lande
  • Egenfinansiering skal være mindst 50%
  • Projektet må ikke vare i mere end 36 måneder

Hvordan ansøger jeg ordningen?

Alle som ønsker at søge om projektstøtte fra NICe skal indsende et projektforslag med en kort beskrivelse af projektideen. Projektforslagene bliver behandlet løbende og ansøgeren kan forvente svar i løbet af 1-3 uger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. februar 2013