Gå til indhold

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS)

Støtte til videnskabelig forskning og anden virksomhed, som fremmer samarbejdet mellem nordiske forskere samt udgivelse af nordiske humanistiske og samfundsvidenskabelige publikationer af videnskabelig værdi.

Hvem kan søge?

Midler, der udbydes af de nordiske samarbejdsorganer, kan typisk søges af forskere i de nordiske lande. Ansøgere skal som hovedregel have erhvervet ph.d.-graden eller opnået tilsvarende kvalifikationer via forskning.

Hovedparten af forskningsaktiviteterne finansieres af de medvirkende nationale forskningsråd og udvælges efter bottom up-princippet. Den forskning, der støttes, er ikke-tematiseret og forskerinitieret.

Opslag, frister og krav

Opslag annonceres både på de nordiske samarbejdsorganers respektive hjemmesider, på NOS-HS' hjemmeside og på Danmarks Frie Forskningsfonds (DFF) hjemmeside. Ansøgningskriterier fremgår af det aktuelle opslag, når ansøgningsrunden åbner. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. april 2024