Gå til indhold

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS)

Støtte til videnskabelig forskning og anden virksomhed, som fremmer samarbejdet mellem nordiske forskere samt udgivelse af nordiske humanistiske og samfundsvidenskabelige publikationer af videnskabelig værdi.

Hvem kan søge og ansøgningsfrister?

Midler, der udbydes af de nordiske samarbejdsorganer, kan typisk søges af forskere i de nordiske lande. Ansøgere skal som hovedregel have erhvervet ph.d.-graden eller opnået tilsvarende kvalifikationer via forskning.

Opslag og frister

Opslag annonceres både på de nordiske samarbejdsorganers respektive hjemmesider, på NOS-HS hjemmeside og på Det Frie Forskningsråds hjemmeside.

Hvad kan du søge støtte til?

NOS-HS udbyder følgende virkemidler:

  • NORDCORP - projektstøtte (udbydes hvert andet år)
  • Serier af eksplorative workshops (udbydes hvert andet år)
  • Nordisk tidsskriftsstøtte (udbydes hver år)

Hovedparten af forskningsaktiviteterne finansieres af de medvirkende nationale forskningsråd og udvælges efter bottom up-princippet. Den forskning, der støttes, er ikke-tematiseret og forskerinitieret.

Krav

Ansøgningskriterier fremgår af det aktuelle opslag, når ansøgningsrunden åbner. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. december 2016