Gå til indhold

NordForsk

NordForsk støtter forskningssamarbejde indenfor nationalt prioriterede områder, hvor nordiske forskergrupper samarbejder for at opnå en fælles merværdi.

Aktuelle opslag

Vis alle

Pt. ingen aktuelle NordForsk opslag

Hvem kan søge?

Forskere tilknyttet offentlige eller private universiteter, højskoler eller andre forskningsinstitutioner i Norden, kan søge NordForsk om finansiering til deres projekter. I enkelte tilfælde accepteres også ansøgninger fra private virksomheder.

NordForsk finansierer forskningssamarbejde i Norden og bevilger ikke individuelle projekter eller stipendier.

Krav om minimum af ansøgerlande for hvert projekt

Projekter der får tilskud af NordForsk, skal som hovedregel involvere deltagere fra mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) eller selvstyrende områder (Færøerne, Grønland eller Åland).

Øvrige deltagere i projektet kan være tilknyttet institutioner udenfor Norden, givet at det nordiske deltagerkrav er opfyldt. Nogle opslag er også åbne for ansøgninger fra de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen.

Mere specifikke krav til ansøgere varierer og vil fremgå af det enkelte opslag.

Hvad kan du søge støtte til?

NordForsk dækker hovedsagelig omkostninger knyttet til samarbejde mellem deltagere i de nordiske lande. Støtten fra NordForsk er at betragte som topfinansiering for samarbejde mellem forskere, der allerede får støtte fra nationale og andre forskningsfinansierende organer.

Virkemidlerne er bl.a.:

  • Nordic Centre of Excellence
  • Tematisk program
  • Forskernetværk
  • Forskerkursus

Hvordan ansøger jeg ordningen?

Finansiering fra NordForsk søges gennem de aktuelle opslag. Information om disse finder du på NordForsks hjemmeside. Her finder du også link til hele opslagsteksten, som ligger på NordForsks ansøgningsportal.

På ansøgningsportalen er al information på engelsk. Det er også engelsk, som skal bruges, når du ansøger og senere afrapporterer - alt dette sker via ansøgningsportalen.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024