Gå til indhold

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald

Læs om miljøvurderingen her.

Borgermøder

For at informere borgerne i de berørte kommuner om processen med miljøvurderingen inviterede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til seks borgermøder.

Fakta om borgermøderne

I perioden fra 31. marts til 7. maj 2014 blev der afholdt i alt seks borgermøder om placeringen af et eventuelt slutdepot for lav- og mellemaktivt affald fra Risø.

Møderne blev afholdt følgende steder: Lolland, 31. marts - Rødby Havn, Bornholm, 7. april - Rønne Idrætshal, Struer, 9. april - Midtpunktet Thyholm, Skive, 5. maj - KulturCenter Limfjord, Roskilde, 6. maj - Rådhuset, Kerteminde, 7. maj - Nymarksskolen.

Myndighedshøring - Scoping

Som led i miljøvurderingen af ”Forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald”, blev scopingen (en afgrænsing af, hvilke emner der skal miljøvurderes) sendt i myndighedshøring den 3. juni 2014 med svarfrist den 3. juli 2014.

Offentlig høring

En miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald blev sendt i offentlig høring den 2. oktober 2014 med svarfrist den 5. december 2014.

Sammenfattende redegørelse for plan og miljøvurdering for etablering af slutdepot

 Bilag til sammenfatning:  

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2024