Gå til indhold

Byggeri af nyt dansk-kinesisk universitetscenter sættes i gang

Fra 2015 skal et nyt byggeri i Kina danne ramme om det dansk-kinesiske universitetscenter. Industriens Fonds Hus bliver et attraktivt miljø for danske og kinesiske forskere og studerende samt bindeled mellem universitetscenteret og danske virksomheder i Kina.

En ny bygning på 10.800 m2 skal fremover danne ramme om det dansk-kinesiske universitetscenter i Kina, Sino-Danish Centre for Education and Research, SDC. Bygningen får navnet Industriens Fonds Hus.

Industriens Fond har doneret 99 mio. kr. til bygningen, og Uddannelsesministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ved Bygningsstyrelsen og University of Chinese Academy of Sciences, UCAS, har nu indgået aftale om at igangsætte byggeriet.

Industriens Fonds Hus skal danne rammerne om et attraktivt arbejdsmiljø og studiemiljø for 300 - 400 kandidatstuderende, 75 ph.d.-studerende og 100 forskere. Heraf halvdelen fra Danmark og halvdelen fra Kina.

Departementschef Uffe Toudal Pedersen, Uddannelsesministeriet, Executive Vice President Deng Yong, UCAS og adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond, til underskrivelsen af aftalen om Industriens Fonds Hus i Beijing den 18. december.
Departementschef Uffe Toudal Pedersen, Uddannelsesministeriet, Executive Vice President Deng Yong, UCAS og adm. direktør Mads Lebech, Industriens Fond, til underskrivelsen af aftalen om Industriens Fonds Hus i Beijing den 18. december.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at det er vigtigt for Danmarks konkurrenceevne, at vi opsøger viden uden for landets grænser.

- Forskning, uddannelse og talentudvikling er i massiv udvikling i Kina, og langt flere danske virksomheder kan få gavn af at samarbejde med kinesiske forskningsinstitutioner. Samtidig er det vigtigt for Danmarks konkurrenceevne, at danske virksomheder har mulighed for at rekruttere kvalificerede kandidater med internationale erfaringer. Visionen med Industriens Fonds Hus er at skabe et attraktivt fysisk mødested, der knytter universitetscenteret og de mange danske virksomheder, der allerede er engageret i Kina sammen. Jeg ser frem til, at forskere og studerende fra Kina og Danmark kan indtage lokalerne og takker fonden for deres vedholdenhed og generøsitet, siger Morten Østergaard.

Markant vartegn

Industriens Fonds Hus opføres midt i et nyt og 340.000 m2 stort campus i et naturskønt område ved Beijing. Det forventes at åbne for danske og kinesiske forskere og studerende i efteråret 2015.

Når bygningen står færdig, vil den blandt andet indeholde auditorium, undervisningslokaler, kontorfaciliteter og gæsteboliger.

Industriens Fonds Hus er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og bliver et markant vartegn med en dansk identitet.

Uddannelsesministeriet har i samarbejde med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet varetaget den praktiske opstart af projektet, mens den kinesiske samarbejdspartner, UCAS, er bygherre på projektet.

Adm. dir. i Industriens Fond Mads Lebech:

- Underskriften er et stort skridt i den positive retning for dansk erhvervsliv. Med underskriften kan byggeriet endeligt sættes i gang – og herfra går det stærkt. Dansk erhvervsliv og danske forskere og universitetsstuderende vil inden længe have deres eget hus i Kina, siger Mads Lebech.

Formand for Rektorkollegiet Jens Oddershede:

- Et to-årigt studieforløb i Kina giver de studerende en række kompetencer, som det danske erhvervsliv og de akademiske institutioner aldrig tidligere har set. Industriens Fonds Hus skaber de ideelle rammer for, at uddannelserne og samarbejdet med erhvervslivet kan blomstre, siger Jens Oddershede. 

Om SDC

  • Sino-Danish Centre for Education and Research, SDC, er et fælles dansk-kinesisk universitetscenter etableret i samarbejde mellem de otte danske universiteter, Uddannelsesministeriet, Chinese Academy of Sciences og University of Chinese Academy of Sciences.
  • Universitetscenteret danner ramme om dansk-kinesisk forskning, uddannelse af ph.d.-studerende og kandidatuddannelser.
  • I 2012 blev 48 danske og 56 kinesiske studerende optaget på en kandidatuddannelse på SDC, mens 48 danske og 98 kinesiske studerende påbegyndte en SDC kandidatuddannelse i 2013.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Jens Peter Jacobsen, tlf.: 2066 3053; e-mail: jpj@ui.dk
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside