Gå til indhold

Millioner til produktionsforskning

06. december 2013
Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i starten af året initiativ til en ny strategisk platform for forskning og innovation i produktionsforskning (SPIR). Rådene har besluttet at give en bevilling på 64 mio. kr. til MADE – Platform for Future Production.

Rådenes investering suppleres med mere end 120 mio. kr. fra private virksomheder, foreninger, fonde og universiteter. Samlet investerer konsortiet således over de næste fem år 184 mio. kr. i forskning og innovation, der skal komme produktionsindustrien til gode i Danmark til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.

MADE – Platform for Future Production - er en strategisk platform, der er forankret hos de stærkeste produktionsfaglige miljøer i Danmark. Fem danske universiteter, to GTS-institutter og en række fremstillingsvirksomheder deltager i platformen. I tillæg hertil samarbejder platformen med en række udenlandske universiteter.

Formanden for Det Strategiske Forskningsråd, Peter Olesen, udtaler:

"Det Strategiske Forskningsråd er meget tilfreds med, at Folketinget afsatte midler til strategisk produktionsforskning. Rådets bidrag på 39 mio. kr. til et nyt SPIR vil bidrage væsentligt til forskeruddannelse og uddannelse af kandidater i et tæt samarbejde med industrien. Det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at placere forskning og produktion i Danmark."

Ud fra en holistisk tilgang og med tæt integration af forskning og innovation – med brug af netværksaktiviteter og kobling til uddannelse – vil parterne styrke produktionen i danske virksomheder.

Formanden for Rådet for Teknologi og Innovation, Conni Simonsen, udtaler:

"Rådet for Teknologi og Innovation bidrager til SPIR med 25 mio. kr., fordi området har meget stor betydning for både store og små virksomheder, og der er et stort potentiale i en langt tættere interaktion mellem forskning og innovation."  

Fakta om MADE

Titel: MADE - Platform for Future Production
Bevillingsmodtager: MADE - Manufacturing Academy of Denmark (Foreningen MADE)

Bevilget beløb i alt: 64 millioner kr.
Samlet budget: 183,5 millioner kr.
Forskeruddannelse: 22 PhD'ere og 6 postdocs
Projektperiode: 2014-2019

Partnere: Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, FORCE Technology og en række fremstillingsvirksomheder

Eksterne fonde og foreninger: Industriens Fond, Industriens Arbejdsgivere i København, Provinsindustriens Arbejdsgivere

Om SPIR

 

Handlinger tilknyttet webside