Gå til indhold

Danske virksomheder kan skabe Smart Cities

16. december 2013
Med indsamling af data og intelligent organisering af blandt andet trafik, borgeradfærd, forbrug og forsyning, kan storbyer i Danmark og i resten af verden blive såkaldte Smart Cities. Konferencen SMART Denmark satte fokus på, hvordan danske virksomheder kan bidrage til smart city-løsninger.

På globalt niveau er urbanisering en stor udfordring med en stigende efterspørgsel efter innovative løsninger, for at voksende storbyer kan fungere optimalt.

På konferencen SMART Denmark den 16. december, arrangeret af Copenhagen Cleantech Cluster og non-profit-foreningen Gate 21, satte deltagere fra kommuner, erhvervsliv, organisationer og forskningsinstitutioner samt ministre fokus på, hvordan Dannmark og danske virksomheder kan udvikle Smart City-løsninger til danske og internationale storbyer.

Begrebet Smart City dækker over intelligente informations- og kommunikationsteknologiske løsninger til at optimere blandt andet trafik, forbrug og forsyning til gavn for byens borgere.

Uddannelsesminister Morten Østergaard taler ved konferencen SMART Denmark.
Uddannelsesminister Morten Østergaard taler ved konferencen SMART Denmark.

Uddannelsesminister Morten Østergaard deltog i konferencen. Han fremhæver, at der er mange innovative muligheder i at udnytte data.

- Det er ikke et spørgsmål, om Danmark skal være et smart society. Men snarere et spørgsmål om, hvor hurtigt vi bliver det, og om vi forstår at udnytte de muligheder, der er for at bidrage til, at andre kan blive et smart society, så vi derigennem kan opnå vækst og jobs. Der er et stort potentiale, og det skal vi udnytte. Det kræver de rette rammer for at udviklingen kan ske, det kræver en arbejdsstyrke med gode IT kompetencer, og det kræver en styrket innovationsindsats, siger Morten Østergaard.

Innovative løsninger på samfundsudfordringer

  • Konferencen SMART Denmark er arrangeret af Copenhagen Cleantech Cluster og non-profit-foreningen Gate 21, der er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, i samarbejde med Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Dansk Energi, Delta, DI, Green Cities, KL & KTC. 
  • ”Smart City” omfatter intelligente løsninger, der med udgangspunkt i en ny it-infrastruktur og Big Data optimerer borgeres, myndigheders og virksomheders brug af byen.

 

Handlinger tilknyttet webside