Gå til indhold

Nye tal fortæller om studerendes uddannelsesbaggrund

20. december 2013
Uddannelsesministeriet offentliggør for første gang et stort datamateriale, der blandt andet viser, hvilke ungdomsuddannelser og -institutioner de studerende kommer fra i forhold til deres søgning og optagelse på de videregående uddannelser.

Størstedelen af ansøgerne til universiteterne kommer fra det almene gymnasium, mens faglærte med et eksamensbevis fra en erhvervsskole foretrækker erhvervsakademierne som videregående uddannelsesinstitution. Det er nogle af de informationer, der findes i Uddannelsesministeriets netop offentliggjorte tal om søgemønstre til de videregående uddannelser.

Det er første gang, Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelsesministeriet offentliggør en samlet oversigt over, hvilken type eksamenspapirer ansøgere og optagne studerende har som grundlag, når de vælger videregående uddannelse. Det er et datamateriale, både studievalgscentre og uddannelsesinstitutioner har efterspurgt.

Viser billede af varierede uddannelsesmuligheder
Tidligere har studievalgscentrene udarbejdet deres egen oversigt over elevernes søgning, men Centerleder for Studievalg Sydjylland Per Krabbe Mølgaard vurderer, at dette datasæt giver et mere retvisende billede end centrenes tidligere oversigter, da det både viser tal fra årets ansøgningsrunde og de endelige optagelsestal.

- Vi kan med opgørelsen se, hvor de tidligere års studenter er havnet, og kan dermed give eleverne et billede af, at man kan søge mange forskellige typer videregående uddannelser. Hvis en elev synes, universitetet ikke lige er noget for ham, kan han se, at man kan vælge noget andet for eksempel erhvervsakademiet eller en professionsbacheloruddannelse og derfor ikke nødvendigvis er tvunget til at læse på universitetet for at bruge sin eksamen, siger Per Krabbe Mølgaard.

Hos University College Lillebælt kalder studiechef Jacob Jensen talmaterialet for et godt overblik, der supplerer professionshøjskolens øvrige analyser.

- Det er relevant at kigge på, hvor studenter fra vores lokalområde søger hen, hvad de synes er interessant at læse, og hvor langt de rejser for at opnå det. Vi kan også bruge tallene til at se, om alle har øje på vores uddannelsesudbud, så vi ikke har hvide pletter på landkortet. Om nogle år har vi tidsserier, som kan fortælle os endnu mere, og måske kan vi med tiden berige oplysningerne med flere typer informationer for eksempel om ansøgeres karaktergennemsnit, som kan gøre os endnu klogere på de studerendes søgemønstre, siger Jacob Jensen.

Kontakt

Jens Storm
Kontorchef
Tlf.: +45 61 90 24 30
Email: jst@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside