Gå til indhold

Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed

12. december 2013
Styrelsen for Videregående Uddannelser offentliggør rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed.

På universitetsområdet gennemføres der årligt et – to tematiske tilsyn, som har til formål at undersøge og klarlægge forholdene på udvalgte områder.

Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelsesministeriet har i 2013 gennemført et tematisk tilsyn med den afgørelsesvirksomhed, der varetages af universiteternes studienævn. Studienævnene træffer afgørelse i et stort antal konkrete sager, hvor studerende søger om merit eller dispensation.

Det tematiske tilsyn udspringer af Styrelsen for Videregående Uddannelsers behandling af klager fra studerende over retlige forhold. Styrelsens klagesagsbehandling har blandt andet givet det indtryk, at de enkelte studienævn kan have en meget forskellig tilgang til de studerendes ansøgninger.

På den baggrund har styrelsen fundet grundlag for at undersøge studienævnenes afgørelsesvirksomhed nærmere og få universiteternes vurdering og beskrivelse af en række forhold, herunder udviklingen i antallet af merit- og dispensationssager og administrativ praksis i studienævnene.

Den rapport, som nu offentliggøres, er blandt andet baseret på indberetninger, som universiteterne har udarbejdet til brug for tilsynet. Universiteterne har som led i undersøgelsen inddraget oplysninger fra 27 studienævn ud af i alt 207 studienævn på de otte universiteter.

Rapporten kan forhåbentlig medvirke til at give en større viden om studienævnenes varetagelse af opgaven med at træffe afgørelse i sager om merit og dispensation og indgå i det videre arbejde med de problemstillinger, der beskrives i rapporten.

Kontakt

Bente Olsen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 88 55
Email: bo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside