Gå til indhold

Millioner til forberedelse af ansøgninger til Horizon 2020

12. december 2013
Styrelsen for Forskning og Innovation har i 2014 afsat 14,8 millioner kroner til ordningen EUopSTART.

1. januar 2014 åbnes der for ansøgninger til EUopSTART. Ordningen har til formål at yde støtte til danske virksomheders og videninstitutioners forberedelse af ansøgninger. I 2014 vil det være muligt at søge midler til at forberede en ansøgning til EU's rammeprogram for forskning (Horizon 2020), Det Europæiske Forskningsråd og andre europæiske ordninger (blandt andet Eurostars) og til forhandling af tilskudsaftaler til både Horizon 2020 og det 7. rammeprogram (FP7).

Nye retningslinjer

Ansøgere skal være opmærksom på, at der er kommet nye retningslinjer for tilskuddets størrelse. Der skelnes blandt andet mellem koordinatorer og partnere. Koordinatorer kan ansøge om maksimalt 150.000 kroner og partnere om maksimalt 100.000 kroner Der er ligeledes kommet nye ansøgningsskemaer.

Formål

EUopSTART blev etableret i 2011 med det formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder indenfor forskning og innovation.

Den aktuelle udgave af opslaget vil til enhver tid kunne ses på EUopSTARTs hjemmeside:

Handlinger tilknyttet webside