Gå til indhold

Nordplus: Ansøgning om tilskud til uddannelsessamarbejde i Norden 2014

20. december 2013
Senest 3. marts 2014 kan du ansøge om tilskud fra Nordplus programmet til uddannelsessamarbejde på tværs af de nordiske og baltiske lande. Vær opmærksom på, at fristen i 2014 er rykket til den 3. marts.

I 2014 vil der i Nordplus programmet være cirka 77 millioner kroner til rådighed for tværnationale projekter, netværk og udvekslinger. Nordplus omfatter fem forskellige programmer, der tilsammen dækker hele uddannelsesområdet:

  • Nordplus Junior – grundskole og ungdomsuddannelser
  • Nordplus Videregående – videregående uddannelser
  • Nordplus Voksen – voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Nordplus Horisontal – samarbejdsprojekter på tværs af sektorer
  • Nordplus Sprog – projekter om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder

De fælles, overordnede mål er at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører på tværs af de nordiske og baltiske lande og herigennem at bidrage til udvikling og innovation inden for uddannelsesområdet i landene.

Nordplus yder derfor tilskud til udvekslinger, netværksdannelse og projektsamarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesaktører på tværs af de nordiske og baltiske lande.

11 lande deltager i Nordplus

I Nordplus deltager de fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen. Derudover deltager de tre selvstyreområder Aaland, Færøerne og Grønland som individuelle lande.

Hvad er nyt?

Der foretages løbende justeringer af programmerne. Den væsentligste ændring i 2014 er, at:

  • den samlede rammebevilling stiger fra 68 millioner i 2013 til 77 millioner kroner i 2014.

Læs mere:

Læs mere om mål og rammer for tilskud i de enkelte programmer i Nordplus Håndbogen 2014, som kan hentes fra nordplusonline.org. Herfra vil der også være adgang til ansøgningssystemet Espresso.

Handlinger tilknyttet webside