Gå til indhold

Nyheder 2013

Nyheder fra 2013 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-60 af 330 resultater
Dansk kvægproducent: Forskning placerer os i førerfeltet

Et samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet vil sende den kronjyske virksomhed VikingGenetics i international topklasse inden for kvægavl, vurderer forsknings- og udviklingschefen.

Nye tal fortæller om studerendes uddannelsesbaggrund

Uddannelsesministeriet offentliggør for første gang et stort datamateriale, der blandt andet viser, hvilke ungdomsuddannelser og -institutioner de studerende kommer fra i forhold til deres søgning og optagelse på de videregående uddannelser.

Blogindlæg: Netværk, netværk og atter netværk…

Blogindlæg fra vores attaché i São Paulo: Betydningen af netværk og personlige kontakter kan dårligt overvurderes i et land som Brasilien, hvor den sociale tillid er helt i bund og kun 4 % af befolkningen mener, at man kan stole på personer, man ikke kender i forvejen. For at kunne begå sig i Bra

Danske studerende i udlandet udveksler erfaringer med erhvervslivet

Studier i udlandet giver uvurderlige erfaringer, som kan benyttes i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Det var hovedbudskabet på DSA Careers Days, hvor 75 danske studerende, der læser eller netop har færdiggjort en hel uddannelse uden for Danmarks grænser, mødtes.

Byggeri af nyt dansk-kinesisk universitetscenter sættes i gang

Fra 2015 skal et nyt byggeri i Kina danne ramme om det dansk-kinesiske universitetscenter. Industriens Fonds Hus bliver et attraktivt miljø for danske og kinesiske forskere og studerende samt bindeled mellem universitetscenteret og danske virksomheder i Kina.

Uddannelsesministeren har udpeget et nyt Akkrediteringsråd

Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Rådet skal fremover foretage akkreditering af de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Per B. Christensen bliver formand for rådet.

Danske forskere tildelt prestigefuldt europæisk bevilling

Det Europæiske Forskningsråd har netop offentliggjort resultaterne af seneste ansøgningsrunde til Synergy Grant. Forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut er med i et af de kun 13 projekter, der bliver finansieret i år. Med udvælgelsen følger cirka 90 millioner kroner.

Søg tilskud til ungdomsprojekter i Europa med Erasmus+

Arbejder du i ungdomssektoren, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og i din organisation? Så er det europæiske Erasmus+:Aktive Unge program måske noget for dig.

Danske virksomheder kan skabe Smart Cities

Med indsamling af data og intelligent organisering af blandt andet trafik, borgeradfærd, forbrug og forsyning, kan storbyer i Danmark og i resten af verden blive såkaldte Smart Cities. Konferencen SMART Denmark satte fokus på, hvordan danske virksomheder kan bidrage til smart city-løsninger.

VIA University Colleges nye campus i Aarhus bliver endnu større

Professionshøjskolen VIA University College kan efter godkendelse fra Folketingets finansudvalg udvide den kommende campus i Aarhus med 5.000 kvadratmeter. Det giver muligheder for at samle studerende fra 10 offentligt- og privatrettede uddannelser på Campus Aarhus C fra 2015.

Kvalitetsudvalget byder gode forslag velkommen

Det nye Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser har planlagt de første skridt i sin dialogproces og beder samtidig om input på sin hjemmeside fivu.dk/kvalitetsudvalget.

Europa-Kommissionen lancerer de første opslag i Horizon 2020

De første opslag om projektforslag er nu blevet offentliggjort under EU's største forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020 (H2020). Opslagene spænder fra støtte til grundforskning over anvendt forskning til innovation. Der er også særlige opslag rettet mod små og store virksomheder.

Seks nye uddannelser er prækvalificeret

Uddannelsesministeren har godkendt seks nye uddannelser og ni nye udbud af eksisterende uddannelser efter den første prækvalifikationsrunde, der skal sikre, at uddannelserne er relevante.

Erasmus+ styrker mulighederne for udlandsophold

Uddannelsesministeren fejrede lanceringen af EU’s nye uddannelsesprogram Erasmus+, der skal få flere danske studerende, undervisere og vejledere til at tage på udlandsophold.

Find nemt vej til Erasmus+ tilskudsmidler

I forbindelse med lanceringen af det nye Erasmus+ program, der træder i kraft 1. januar 2014, offentliggør Styrelsen for Videregående Uddannelser en ny Erasmus+ sektion på fivu.dk med information til potentielle ansøgere om tilskudsmulighederne.

Blogindlæg: Danske universiteters guanxi

Blogindlæg fra vores attaché i Shanghai: I Kina spiller relationer og netværk en afgørende rolle for forretning. Det gælder også i forskningens verden. Men hvordan kan man som dansk uddannelsesinstitution opbygge tillid og samarbejdsrelationer i Kina?

Millioner til produktionsforskning

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i starten af året initiativ til en ny strategisk platform for forskning og innovation i produktionsforskning (SPIR). Rådene har besluttet at give en bevilling på 64 mio. kr. til MADE – Platform for Future Production.

Tilfredshed med masteruddannelserne

Masteruddannelserne indfrier i høj grad deltagernes forventninger. Det viser en ny undersøgelse af de eksisterende masteruddannelser.

Vind 30.000 euro for dine gode idéer

Har du en idé til at bekæmpe arbejdsløshed i Europa? Eller ved du, hvordan man kan forbedre arbejdsforholdene for europæere i lavtlønnede jobs? Så deltag i EU-Kommissionens anden europæiske Social Innovation Competition. Der bliver uddelt tre priser på hver 30.000euro. Ansøgningsfrist 11/12-13 kl.12

Overgangen til Danmarks Innovationsfond

Regeringen og Folketinget har indgået en politisk aftale om etablering af Danmarks Innovationsfond. Midler i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i fonden. Læs mere om datoer for opslag og ansøgninger i overgangsperioden.

Video: Ny generation af biobrændsler

I de senere år er prisen på fossile brændstoffer og især olie steget. Samtidig er det en politisk målsætning at reducere CO2-udledningen fra vores energiforbrug. Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, der ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi.

Kampagne skaber opmærksomhed om udlandsophold under uddannelse

Under temaet ”Grib Verden og del den” har Uddannelsesministeriet efter fire ugers intensiveret kampagne flerdoblet antallet af brugere på Grib Verdens hjemmeside og Facebook-side, der skal inspirere flere til at rejse ud under deres uddannelse.

Gymnasieelever kåret som Årets Forskerspirer

Fire vindere er fundet blandt de 159 gymnasieelever fra hele Danmark, der i oktober afleverede et forslag til et forskningsprojekt i konkurrencen om titlen som Årets Forskerspire 2013.

Ny forskning i energieffektiv transport

To innovative projekter skal føre til mere energieffektive løsninger til containertransport og el-biler. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen på plads

Nu er der udarbejdet pejlemærker for, hvordan en milliard kroner til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen skal anvendes. Det er gennemgående for pejlemærkerne, at kompetenceudviklingen skal tilrettelægges, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel.

Nyt kapitel i dansk rumforskningshistorie er blevet skrevet

Mulighederne inden for rumforskning er uendelige. Tre ESA Swarm satellitter er blevet sendt op i rummet for at studere Jordens indre. Det er den første ESA satellitmission, som er dansk foreslået og dansk ledet.

Blogindlæg: Bliv klogere på de europæiske teknologiplatforme

Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der præsenterer og beskriver udvalgte begreber og initiativer i europæisk forskningspolitik. Denne gang drejer det sig om de såkaldte ETP’er: ”Europæiske teknologiplatforme”.

Danmark skal stå stærkere inden for bioøkonomi

En stærkere bioøkonomi i Danmark vil både bidrage til et bedre miljø og flere arbejdspladser. Derfor har regeringen nedsat et nationalt bioøkonomi-panel til at komme med konkrete bud på, hvordan bioøkonomien i Danmark kan forbedres.

Blogindlæg: Fondsoversigt USA - til forskningsinstitutioner og virksomheder

Blogindlæg fra vores attaché i USA: Flere og flere danske forskningsinstitutioner og virksomheder knytter bånd med tilsvarende amerikanske. Læs om en omfattende oversigt, der giver overblik over amerikanske fonde og virksomheder, der yder tilskud - ikke mindst til forskning.

Indstilling til Strategic Research Awards 2014

Kender du et forskertalent, der udfører fremragende strategisk forskning? Så har du nu mulighed for at indstille vedkommende til Det Strategiske Forskningsråds Strategic Research Awards 2014.

Blogindlæg: Access to Risk Finance-initiativet i Horizon 2020

Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der ser på Access to Finance-faciliteten i Horizon 2020. Hvad kan faciliteten bruges til og hvorfor har man valgt at satse på øget mulighed for lån og kapital til virksomheder?

Kvalitetsdebatten er skudt i gang

Uddannelsesministeren tager i de kommende måneder på turne rundt på de videregående uddannelsesinstitutioner for at debattere kvalitet og relevans med studerende, undervisere og erhvervsliv. Debatten blev skudt i gang i Nordjylland.

Bliv skarp på tilskud til voksenuddannelse fra EU og Norden

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye Grundtvig-program i Erasmus+ samt om Nordplus Voksen. Der afholdes tre informationsmøder inden jul, i henholdsvis Aarhus, København og Odense.

Skoleelever får præmier for innovative klimaløsninger

Skoleelever fra syv sjællandske kommuner har forsket i, hvordan klodens indbyggere kan beskytte sig mod voldsomme skader fra store naturkatastrofer. Uddannelsesministeren var med til FIRST LEGO League, hvor de bedste løsninger blev præmieret.

Blogindlæg: En måned i indisk forskning

Blogindlæg fra vores attaché i New Delhi, Kristoffer Brix Bertelsen: Som det sidste af de tre nye innovationscentre har centret i Indien nu etableret sig i New Delhi med base på den danske ambassade. Læs om de første indtryk fra New Delhi.

EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres

EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres på en konference den 9. december i København, hvor blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard og undervisningsminister Christine Antorini vil være på talerstolen.

Blogindlæg: Succesfuld dansk-tysk-østrigsk workshop om industriel CT Scanning

Blogindlæg fra vores attaché i München: Ordet CT Scanner får de fleste til at tænke på hospitaler. Men CT Scanning er en teknologi, som på tværs af fag og forskningsområder bruges af fysikere, biologer, læger og ingeniører. Læs om en velbesøgt workshop om industriel CT Scanning.

Handlinger tilknyttet webside