Gå til indhold

Nyheder 2013

Nyheder fra 2013 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-60 af 330 resultater
Vidensdeling i Bruxelles om den danske innovationsstrategi og INNO+
Publiceringsdato 20. december 2013 Uddannelsesministeren præsenterede den danske innovationsstrategi INNO+ og den nye Innovationsfond på et rundbordsmøde i Bruxelles.
Dansk kvægproducent: Forskning placerer os i førerfeltet
Publiceringsdato 20. december 2013 Et samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet vil sende den kronjyske virksomhed VikingGenetics i international topklasse inden for kvægavl, vurderer forsknings- og udviklingschefen.
Nordplus: Ansøgning om tilskud til uddannelsessamarbejde i Norden 2014
Publiceringsdato 20. december 2013 Senest 3. marts 2014 kan du ansøge om tilskud fra Nordplus programmet til uddannelsessamarbejde på tværs af de nordiske og baltiske lande. Vær opmærksom på, at fristen i 2014 er rykket til den 3. marts.
Nye tal fortæller om studerendes uddannelsesbaggrund
Publiceringsdato 20. december 2013 Uddannelsesministeriet offentliggør for første gang et stort datamateriale, der blandt andet viser, hvilke ungdomsuddannelser og -institutioner de studerende kommer fra i forhold til deres søgning og optagelse på de videregående uddannelser.
Lille fremgang i private investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 20. december 2013 Den private sektors forskningsinvesteringer og andelen af innovative virksomheder i Danmark er vokset en smule i 2012, men halter stadig efter regeringens målsætning om at været blandt de fem førende OECD lande.
Blogindlæg: Netværk, netværk og atter netværk…
Publiceringsdato 19. december 2013 Blogindlæg fra vores attaché i São Paulo: Betydningen af netværk og personlige kontakter kan dårligt overvurderes i et land som Brasilien, hvor den sociale tillid er helt i bund og kun 4 % af befolkningen mener, at man kan stole på personer, man ikke kender i forvejen. For at kunne begå sig i Bra
Europæisk status over 2020-initiativer på uddannelsesområdet
Publiceringsdato 19. december 2013 Hvordan går det med at indfri EU’s 2020-mål på uddannelsesområdet? Ny europæisk rapport giver et overblik over aktuelle initiativer i medlemsstaterne.
Danske studerende i udlandet udveksler erfaringer med erhvervslivet
Publiceringsdato 19. december 2013 Studier i udlandet giver uvurderlige erfaringer, som kan benyttes i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Det var hovedbudskabet på DSA Careers Days, hvor 75 danske studerende, der læser eller netop har færdiggjort en hel uddannelse uden for Danmarks grænser, mødtes.
Byggeri af nyt dansk-kinesisk universitetscenter sættes i gang
Publiceringsdato 19. december 2013 Fra 2015 skal et nyt byggeri i Kina danne ramme om det dansk-kinesiske universitetscenter. Industriens Fonds Hus bliver et attraktivt miljø for danske og kinesiske forskere og studerende samt bindeled mellem universitetscenteret og danske virksomheder i Kina.
Revision af ErhvervsPhD-ordningens retningslinjer for obligatoriske informationsmøder og ansættelseskontrakter
Publiceringsdato 18. december 2013 Retningslinjerne for ErhvervsPhD-ordningen er blevet opdateret i forhold til de obligatoriske informationsmøder for parter i godkendte ErhvervsPhD-projekter og i forhold til ansættelseskontrakter.
Uddannelsesministeren har udpeget et nyt Akkrediteringsråd
Publiceringsdato 18. december 2013 Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Rådet skal fremover foretage akkreditering af de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Per B. Christensen bliver formand for rådet.
Danske forskere tildelt prestigefuldt europæisk bevilling
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Europæiske Forskningsråd har netop offentliggjort resultaterne af seneste ansøgningsrunde til Synergy Grant. Forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut er med i et af de kun 13 projekter, der bliver finansieret i år. Med udvælgelsen følger cirka 90 millioner kroner.
Europa-Kommissionen offentliggør indkaldelse af forslag og programvejledning for Erasmus+
Publiceringsdato 17. december 2013 Nu kan du se, hvilke projektforslag der kan søges i 2014 under EU’s nye uddannelsesprogram, Erasmus+ og læse i programvejledningen om, hvordan man ansøger.
Søg tilskud til ungdomsprojekter i Europa med Erasmus+
Publiceringsdato 17. december 2013 Arbejder du i ungdomssektoren, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og i din organisation? Så er det europæiske Erasmus+:Aktive Unge program måske noget for dig.
Danske virksomheder kan skabe Smart Cities
Publiceringsdato 16. december 2013 Med indsamling af data og intelligent organisering af blandt andet trafik, borgeradfærd, forbrug og forsyning, kan storbyer i Danmark og i resten af verden blive såkaldte Smart Cities. Konferencen SMART Denmark satte fokus på, hvordan danske virksomheder kan bidrage til smart city-løsninger.
Forskning er en vigtig del af regeringens vækstplan for fødevarer
Publiceringsdato 16. december 2013 34 konkrete initiativer i regeringens nye vækstplan for fødevarer skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet.
Innovationsstrategien giver langsigtet økonomisk vækst
Publiceringsdato 16. december 2013 Ny analyse af de samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien viser, at det vil medføre en langsigtet forøgelse af BNP, hvis tre overordnede målsætninger i strategien indfries.
Blogindlæg: Joint Technology Initiatives - partnerskaber mellem offentlige og private aktører
Publiceringsdato 13. december 2013 Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der ser nærmere på diverse begreber og initiativer i europæisk forskningspolitik. Denne gang er det de såkaldte 'Joint Technology Initiatives', i daglig tale kaldet JTI'er.
VIA University Colleges nye campus i Aarhus bliver endnu større
Publiceringsdato 13. december 2013 Professionshøjskolen VIA University College kan efter godkendelse fra Folketingets finansudvalg udvide den kommende campus i Aarhus med 5.000 kvadratmeter. Det giver muligheder for at samle studerende fra 10 offentligt- og privatrettede uddannelser på Campus Aarhus C fra 2015.
Millioner til forberedelse af ansøgninger til Horizon 2020
Publiceringsdato 12. december 2013 Styrelsen for Forskning og Innovation har i 2014 afsat 14,8 millioner kroner til ordningen EUopSTART.
Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed
Publiceringsdato 12. december 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser offentliggør rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed.
Kvalitetsudvalget byder gode forslag velkommen
Publiceringsdato 12. december 2013 Det nye Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser har planlagt de første skridt i sin dialogproces og beder samtidig om input på sin hjemmeside fivu.dk/kvalitetsudvalget.
Europa-Kommissionen lancerer de første opslag i Horizon 2020
Publiceringsdato 11. december 2013 De første opslag om projektforslag er nu blevet offentliggjort under EU's største forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020 (H2020). Opslagene spænder fra støtte til grundforskning over anvendt forskning til innovation. Der er også særlige opslag rettet mod små og store virksomheder.
Seks nye uddannelser er prækvalificeret
Publiceringsdato 11. december 2013 Uddannelsesministeren har godkendt seks nye uddannelser og ni nye udbud af eksisterende uddannelser efter den første prækvalifikationsrunde, der skal sikre, at uddannelserne er relevante.
Erasmus+ styrker mulighederne for udlandsophold
Publiceringsdato 10. december 2013 Uddannelsesministeren fejrede lanceringen af EU’s nye uddannelsesprogram Erasmus+, der skal få flere danske studerende, undervisere og vejledere til at tage på udlandsophold.
Historier fra den virkelige verden – praktik i udlandet i erhvervsuddannelserne
Publiceringsdato 09. december 2013 Fem beretninger fra erhvervsuddannelseselever, der har været i praktik i udlandet (PIU), præmieres i dag på Erasmus+ konferencen i DGI-byen.
Find nemt vej til Erasmus+ tilskudsmidler
Publiceringsdato 09. december 2013 I forbindelse med lanceringen af det nye Erasmus+ program, der træder i kraft 1. januar 2014, offentliggør Styrelsen for Videregående Uddannelser en ny Erasmus+ sektion på fivu.dk med information til potentielle ansøgere om tilskudsmulighederne.
Blogindlæg: Danske universiteters guanxi
Publiceringsdato 06. december 2013 Blogindlæg fra vores attaché i Shanghai: I Kina spiller relationer og netværk en afgørende rolle for forretning. Det gælder også i forskningens verden. Men hvordan kan man som dansk uddannelsesinstitution opbygge tillid og samarbejdsrelationer i Kina?
Millioner til produktionsforskning
Publiceringsdato 06. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i starten af året initiativ til en ny strategisk platform for forskning og innovation i produktionsforskning (SPIR). Rådene har besluttet at give en bevilling på 64 mio. kr. til MADE – Platform for Future Production.
Tilfredshed med masteruddannelserne
Publiceringsdato 06. december 2013 Masteruddannelserne indfrier i høj grad deltagernes forventninger. Det viser en ny undersøgelse af de eksisterende masteruddannelser.
Vind 30.000 euro for dine gode idéer
Publiceringsdato 05. december 2013 Har du en idé til at bekæmpe arbejdsløshed i Europa? Eller ved du, hvordan man kan forbedre arbejdsforholdene for europæere i lavtlønnede jobs? Så deltag i EU-Kommissionens anden europæiske Social Innovation Competition. Der bliver uddelt tre priser på hver 30.000euro. Ansøgningsfrist 11/12-13 kl.12
Årets Danske Forskningsresultat går igen i år til forsker støttet af Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 03. december 2013 Ligesom sidste år har en bevilling fra Det Frie Forskningsråd ført til Årets Danske Forskningsresultat, som vælges af videnskab.dks læsere. I år går prisen til et hold danske og tyske forskere med lektor Matthias Arenz fra Københavns Universitet i spidsen.
Blogindlæg: Big Data – Big Business i Berlin og Swiss Scandinavian Bio Business Seminar i Zürich
Publiceringsdato 03. december 2013 Blogindlæg fra vores attaché i München: Glæd dig til jul - men glæd dig endnu mere til februar måned hvor innovationscentret i München står bag to biotek arrangementer, som afvikles i hver sin ende af det tysktalende Europa.
Overgangen til Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 02. december 2013 Regeringen og Folketinget har indgået en politisk aftale om etablering af Danmarks Innovationsfond. Midler i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i fonden. Læs mere om datoer for opslag og ansøgninger i overgangsperioden.
Det Strategiske Forskningsråds nyhedsbrev november 2013
Publiceringsdato 02. december 2013 Formand Peter Olesen fremdrager hovedpunkterne i Det Strategiske Forskningsråds høringssvar til udkastet til lovforslaget om Danmarks Innovationsfond.
Erhvervsrettede uddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+: Leonardo da Vinci-programmet
Publiceringsdato 29. november 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye europæiske rammeprogram Erasmus+, herunder Leonardo da Vinci-programmet for erhvervsuddannelserne.
Smart energi er højt på dagsordenen i Kina
Publiceringsdato 29. november 2013 Den kinesiske regering har defineret ambitiøse mål for at reducere udledningen af CO2 og øge afhængigheden af grøn og vedvarende energi.
Video: Ny generation af biobrændsler
Publiceringsdato 28. november 2013 I de senere år er prisen på fossile brændstoffer og især olie steget. Samtidig er det en politisk målsætning at reducere CO2-udledningen fra vores energiforbrug. Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, der ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi.
Kampagne skaber opmærksomhed om udlandsophold under uddannelse
Publiceringsdato 27. november 2013 Under temaet ”Grib Verden og del den” har Uddannelsesministeriet efter fire ugers intensiveret kampagne flerdoblet antallet af brugere på Grib Verdens hjemmeside og Facebook-side, der skal inspirere flere til at rejse ud under deres uddannelse.
Gymnasieelever kåret som Årets Forskerspirer
Publiceringsdato 27. november 2013 Fire vindere er fundet blandt de 159 gymnasieelever fra hele Danmark, der i oktober afleverede et forslag til et forskningsprojekt i konkurrencen om titlen som Årets Forskerspire 2013.
Ny forskning i energieffektiv transport
Publiceringsdato 27. november 2013 To innovative projekter skal føre til mere energieffektive løsninger til containertransport og el-biler. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.
Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen på plads
Publiceringsdato 27. november 2013 Nu er der udarbejdet pejlemærker for, hvordan en milliard kroner til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen skal anvendes. Det er gennemgående for pejlemærkerne, at kompetenceudviklingen skal tilrettelægges, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel.
Nyt kapitel i dansk rumforskningshistorie er blevet skrevet
Publiceringsdato 26. november 2013 Mulighederne inden for rumforskning er uendelige. Tre ESA Swarm satellitter er blevet sendt op i rummet for at studere Jordens indre. Det er den første ESA satellitmission, som er dansk foreslået og dansk ledet.
Blogindlæg: Bliv klogere på de europæiske teknologiplatforme
Publiceringsdato 22. november 2013 Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der præsenterer og beskriver udvalgte begreber og initiativer i europæisk forskningspolitik. Denne gang drejer det sig om de såkaldte ETP’er: ”Europæiske teknologiplatforme”.
Danmark skal stå stærkere inden for bioøkonomi
Publiceringsdato 21. november 2013 En stærkere bioøkonomi i Danmark vil både bidrage til et bedre miljø og flere arbejdspladser. Derfor har regeringen nedsat et nationalt bioøkonomi-panel til at komme med konkrete bud på, hvordan bioøkonomien i Danmark kan forbedres.
Blogindlæg: Fondsoversigt USA - til forskningsinstitutioner og virksomheder
Publiceringsdato 21. november 2013 Blogindlæg fra vores attaché i USA: Flere og flere danske forskningsinstitutioner og virksomheder knytter bånd med tilsvarende amerikanske. Læs om en omfattende oversigt, der giver overblik over amerikanske fonde og virksomheder, der yder tilskud - ikke mindst til forskning.
Udvidet Videnkupon: 32 tilsagn til virksomheder efter mundtlig fremlæggelse for ekspertpanel
Publiceringsdato 19. november 2013 I ansøgningsrunden for Udvidet Videnkupon kom virksomhederne helt tæt på bedømmerne, da de præsenterede deres projekter mundtligt. I alt 72 små og mellemstore virksomheder havde søgt om tilskud til at samarbejde med videninstitutioner for at realisere et udviklings- eller innovationsprojekt.
Indstilling til Strategic Research Awards 2014
Publiceringsdato 18. november 2013 Kender du et forskertalent, der udfører fremragende strategisk forskning? Så har du nu mulighed for at indstille vedkommende til Det Strategiske Forskningsråds Strategic Research Awards 2014.
Blogindlæg: Access to Risk Finance-initiativet i Horizon 2020
Publiceringsdato 14. november 2013 Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der ser på Access to Finance-faciliteten i Horizon 2020. Hvad kan faciliteten bruges til og hvorfor har man valgt at satse på øget mulighed for lån og kapital til virksomheder?
Gratis europæisk efteruddannelse til undervisere af voksne med dårlige læse-, skrive- og regnefærdigheder
Publiceringsdato 13. november 2013 Grundtvig Workshops er et tilbud til dig, der underviser voksne med dårlige læse-, skrive- eller regnefærdigheder. Tilbuddet er fuldt finansieret af EU’s Grundtvig-program.
Kvalitetsdebatten er skudt i gang
Publiceringsdato 13. november 2013 Uddannelsesministeren tager i de kommende måneder på turne rundt på de videregående uddannelsesinstitutioner for at debattere kvalitet og relevans med studerende, undervisere og erhvervsliv. Debatten blev skudt i gang i Nordjylland.
Bliv skarp på tilskud til voksenuddannelse fra EU og Norden
Publiceringsdato 12. november 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye Grundtvig-program i Erasmus+ samt om Nordplus Voksen. Der afholdes tre informationsmøder inden jul, i henholdsvis Aarhus, København og Odense.
Kom og hør hvordan grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ og Nordplus
Publiceringsdato 12. november 2013 Arbejder du med grundskoler eller ungdomsuddannelser, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og på din institution? Så er det europæiske Erasmus+:Comenius-program måske noget for dig.
Skoleelever får præmier for innovative klimaløsninger
Publiceringsdato 12. november 2013 Skoleelever fra syv sjællandske kommuner har forsket i, hvordan klodens indbyggere kan beskytte sig mod voldsomme skader fra store naturkatastrofer. Uddannelsesministeren var med til FIRST LEGO League, hvor de bedste løsninger blev præmieret.
Blogindlæg: En måned i indisk forskning
Publiceringsdato 11. november 2013 Blogindlæg fra vores attaché i New Delhi, Kristoffer Brix Bertelsen: Som det sidste af de tre nye innovationscentre har centret i Indien nu etableret sig i New Delhi med base på den danske ambassade. Læs om de første indtryk fra New Delhi.
Se præsentationer og deltagerinput fra Danmarks Forskningspolitiske Råds konference
Publiceringsdato 11. november 2013 Den 9. oktober 2013 afholdt Danmarks Forskningspolitiske Råd konferencen "Fra forskning til forandring", der satte fokus på universiteternes vidensudveksling med omverdenen. Du kan nu se præsentationerne fra dagen samt deltagernes input.
EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres
Publiceringsdato 07. november 2013 EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres på en konference den 9. december i København, hvor blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard og undervisningsminister Christine Antorini vil være på talerstolen.
Blogindlæg: Succesfuld dansk-tysk-østrigsk workshop om industriel CT Scanning
Publiceringsdato 06. november 2013 Blogindlæg fra vores attaché i München: Ordet CT Scanner får de fleste til at tænke på hospitaler. Men CT Scanning er en teknologi, som på tværs af fag og forskningsområder bruges af fysikere, biologer, læger og ingeniører. Læs om en velbesøgt workshop om industriel CT Scanning.
Regeringen lancerer ny strategi for intelligent offentligt indkøb
Publiceringsdato 31. oktober 2013 En ny strategi for intelligent offentligt indkøb skal være med til at sikre, at den offentlige sektor får mest mulig værdi ud af indkøbskronerne.
EU's 7. rammeprogram: 10. opslag under "Innovative Medicines Initiative" er netop offentliggjort.
Publiceringsdato 31. oktober 2013 Europa-Kommissionen og brancheorganisationen for den europæiske farmaceutiske industri, EFPIA, har netop offentliggjort et opslag. Opslaget indeholder ét forskningsemne om influenza vaccine, hvor EU-tilskuddet er på ca. 46,3 millioner kroner. Ansøgningsfristen er den 28. januar 2014.