Gå til indhold

Ny forskning i energieffektiv transport

27. november 2013
To innovative projekter skal føre til mere energieffektive løsninger til containertransport og el-biler. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Transportsektorens CO2-udledning udgør cirka en fjerdedel af den samlede danske udledning af drivhusgassen.

To nye projekter sigter mod at udvikle sikrere, billigere og lettere batterier til el-biler og mindske udledningen af drivhusgasser ved at forbedre udnyttelsen af containerskibes kapacitet. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

- Omstillingen til grøn transport kommer ikke af sig selv, men kræver en målrettet prioritering af forskning og innovation, så vi i Danmark kan udvikle nye teknologier og løsninger på de udfordringer, vi står over for på vejen mod en mere energieffektiv og miljøvenlig transportsektor, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Virksomheden Lithium Balance og Aalborg Universitet modtager sammen med to andre virksomheder 11,6 millioner kroner til et projekt, der skal sikre billigere og mere effektive batterier, der kan øge bilernes konkurrenceevne og udbredelse.

Projektet GREENSHIP - Green Liner Shipping skal forøge kapacitetsudnyttelsen af containerskibe. Det er Danmarks Tekniske Universitet, der har fået en bevilling på 8,5 millioner kroner til projektet, som de gennemfører i samarbejde med blandt andet IT-Universitetet og Mærsk Line.

Pengene kommer fra den pulje til energieffektiv transport, som blev aftalt af regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2013.  Puljen udmøntes i fællesskab af DSF og EUDP.

Læs mere om projekterne


For yderligere oplysninger, kontakt:

Uddannelsesministeriet:

Kontorchef Hanne Haarup Thomsen, tlf: 7231 8400, e-mail: hht@fi.dk
Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 7231 8089, e-mail: care@fivu.dk

EUDP’s sekretariat

Sekretariatschef Nicolai Zarganis, tlf: 33 92 76 01

Handlinger tilknyttet webside