Gå til indhold

Kom og hør hvordan grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ og Nordplus

12. november 2013
Arbejder du med grundskoler eller ungdomsuddannelser, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og på din institution? Så er det europæiske Erasmus+:Comenius-program måske noget for dig.

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye europæiske rammeprogram Erasmus+, herunder Comenius-programmet for grundskoler og ungdomsuddannelser. Informationsmøderne er både rettet mod den erfarne projektholder og dig, som er helt ny i europæisk samarbejde.

Der afholdes tre informationsmøder inden jul i henholdsvis Aarhus den 3. december, København den 9. december og Odense den 12. december. I Odense vil mulighederne i Nordplus Junior tillige blive præsenteret.

Møderne skal give grundlag for at kunne gå videre med en ansøgning, som kan være klar ved de to forventede ansøgningsfrister i marts og april 2014.

På informationsmøderne kan du høre, hvordan din institution kan få tilskud til et samlet europæisk efteruddannelses- og udvekslingsprojekt for lærere og andre medarbejdere. Du kan også høre om mulighederne for at få tilskud til mindre partnerskaber, der har fokus på erfaringsudveksling og samarbejder mellem elever over større projekter med fokus på udvikling af nye materialer og resultater.

Derudover kan du høre om EU’s prioriteter på området, de praktiske detaljer i den enkelte tilskudssammensætning, hvem der kan ansøge, hvem du kan samarbejde med og hvilke krav, der er til afrapportering.

Kort om Erasmus+

Erasmus+ samler alle EU-tilskud til uddannelse, ungdom og idræt under én ramme. Erasmus+ afløser således en række tidligere programmer, bl.a. EU’s Program for Livslang Læring. Erasmus+ dækker alle uddannelsessektorer og giver vide muligheder for at komme på efteruddannelse i udlandet og lave internationale udvekslinger og udviklingsprojekter. Der er tilbud målrettet de forskellige sektorer, men programmet åbner også op for projekter på tværs af sektorer og organisationstyper.  I forhold til tidligere programmer, så giver Erasmus+ mulighed for samarbejde mellem en meget bredere vifte af organisationer og institutioner.

Kort om Nordplus

På informationsmødet i Odense den 12. december vil du kunne høre både om mulighederne i Erasmus+ og i Nordplus. Nordplus-programmet er det nordiske søsterprogram til Erasmus+. Under Nordplus Junior er det muligt at få at få tilskud til nordiske udvekslinger, samarbejdsprojekter og netværk, der har til hensigt at styrke grundskoler og ungdomsuddannelser i Norden.

Tid, sted og tilmelding

Aarhus

Informationsmøde om Erasmus+: Comenius i Aarhus den 3. december kl. 10.00 – 14.00

Sted: CFU, Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N 

Frist for tilmelding Aarhus: tirsdag d. 26. november kl. 12.00

Tilmelding lukket.

København

Informationsmøde om Erasmus+: Comenius i København den 9. december 14.00 – 16.00

Sted: DGI-Byen, CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København K

Informationsmødet i København ligger i forlængelse af den fælles lanceringskonference for hele Erasmus+.

Tilmelding lukket.

Odense

Informationsmøde om Erasmus+: Comenius og Nordplus Junior i Odense 12. december kl. 10.00 – 15.00

Sted: UCL, Asylgade 7-9, 5000 Odense C
Bemærk at mødet i Odense vil være delt i to dele. En del om mulighederne i Nordplus Junior og en del om Erasmus+.

Frist for tilmelding Odense: fredag d. 29. november kl 12.00.

Tilmelding lukket.

Handlinger tilknyttet webside