Gå til indhold

Nyheder 2013

Nyheder fra 2013 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-90 af 330 resultater
Dansk kvægproducent: Forskning placerer os i førerfeltet

Et samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet vil sende den kronjyske virksomhed VikingGenetics i international topklasse inden for kvægavl, vurderer forsknings- og udviklingschefen.

Nye tal fortæller om studerendes uddannelsesbaggrund

Uddannelsesministeriet offentliggør for første gang et stort datamateriale, der blandt andet viser, hvilke ungdomsuddannelser og -institutioner de studerende kommer fra i forhold til deres søgning og optagelse på de videregående uddannelser.

Blogindlæg: Netværk, netværk og atter netværk…

Blogindlæg fra vores attaché i São Paulo: Betydningen af netværk og personlige kontakter kan dårligt overvurderes i et land som Brasilien, hvor den sociale tillid er helt i bund og kun 4 % af befolkningen mener, at man kan stole på personer, man ikke kender i forvejen. For at kunne begå sig i Bra

Danske studerende i udlandet udveksler erfaringer med erhvervslivet

Studier i udlandet giver uvurderlige erfaringer, som kan benyttes i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Det var hovedbudskabet på DSA Careers Days, hvor 75 danske studerende, der læser eller netop har færdiggjort en hel uddannelse uden for Danmarks grænser, mødtes.

Byggeri af nyt dansk-kinesisk universitetscenter sættes i gang

Fra 2015 skal et nyt byggeri i Kina danne ramme om det dansk-kinesiske universitetscenter. Industriens Fonds Hus bliver et attraktivt miljø for danske og kinesiske forskere og studerende samt bindeled mellem universitetscenteret og danske virksomheder i Kina.

Uddannelsesministeren har udpeget et nyt Akkrediteringsråd

Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Rådet skal fremover foretage akkreditering af de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner. Per B. Christensen bliver formand for rådet.

Danske forskere tildelt prestigefuldt europæisk bevilling

Det Europæiske Forskningsråd har netop offentliggjort resultaterne af seneste ansøgningsrunde til Synergy Grant. Forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut er med i et af de kun 13 projekter, der bliver finansieret i år. Med udvælgelsen følger cirka 90 millioner kroner.

Søg tilskud til ungdomsprojekter i Europa med Erasmus+

Arbejder du i ungdomssektoren, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og i din organisation? Så er det europæiske Erasmus+:Aktive Unge program måske noget for dig.

Danske virksomheder kan skabe Smart Cities

Med indsamling af data og intelligent organisering af blandt andet trafik, borgeradfærd, forbrug og forsyning, kan storbyer i Danmark og i resten af verden blive såkaldte Smart Cities. Konferencen SMART Denmark satte fokus på, hvordan danske virksomheder kan bidrage til smart city-løsninger.

VIA University Colleges nye campus i Aarhus bliver endnu større

Professionshøjskolen VIA University College kan efter godkendelse fra Folketingets finansudvalg udvide den kommende campus i Aarhus med 5.000 kvadratmeter. Det giver muligheder for at samle studerende fra 10 offentligt- og privatrettede uddannelser på Campus Aarhus C fra 2015.

Kvalitetsudvalget byder gode forslag velkommen

Det nye Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser har planlagt de første skridt i sin dialogproces og beder samtidig om input på sin hjemmeside fivu.dk/kvalitetsudvalget.

Europa-Kommissionen lancerer de første opslag i Horizon 2020

De første opslag om projektforslag er nu blevet offentliggjort under EU's største forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020 (H2020). Opslagene spænder fra støtte til grundforskning over anvendt forskning til innovation. Der er også særlige opslag rettet mod små og store virksomheder.

Seks nye uddannelser er prækvalificeret

Uddannelsesministeren har godkendt seks nye uddannelser og ni nye udbud af eksisterende uddannelser efter den første prækvalifikationsrunde, der skal sikre, at uddannelserne er relevante.

Erasmus+ styrker mulighederne for udlandsophold

Uddannelsesministeren fejrede lanceringen af EU’s nye uddannelsesprogram Erasmus+, der skal få flere danske studerende, undervisere og vejledere til at tage på udlandsophold.

Find nemt vej til Erasmus+ tilskudsmidler

I forbindelse med lanceringen af det nye Erasmus+ program, der træder i kraft 1. januar 2014, offentliggør Styrelsen for Videregående Uddannelser en ny Erasmus+ sektion på fivu.dk med information til potentielle ansøgere om tilskudsmulighederne.

Blogindlæg: Danske universiteters guanxi

Blogindlæg fra vores attaché i Shanghai: I Kina spiller relationer og netværk en afgørende rolle for forretning. Det gælder også i forskningens verden. Men hvordan kan man som dansk uddannelsesinstitution opbygge tillid og samarbejdsrelationer i Kina?

Millioner til produktionsforskning

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i starten af året initiativ til en ny strategisk platform for forskning og innovation i produktionsforskning (SPIR). Rådene har besluttet at give en bevilling på 64 mio. kr. til MADE – Platform for Future Production.

Tilfredshed med masteruddannelserne

Masteruddannelserne indfrier i høj grad deltagernes forventninger. Det viser en ny undersøgelse af de eksisterende masteruddannelser.

Vind 30.000 euro for dine gode idéer

Har du en idé til at bekæmpe arbejdsløshed i Europa? Eller ved du, hvordan man kan forbedre arbejdsforholdene for europæere i lavtlønnede jobs? Så deltag i EU-Kommissionens anden europæiske Social Innovation Competition. Der bliver uddelt tre priser på hver 30.000euro. Ansøgningsfrist 11/12-13 kl.12

Overgangen til Danmarks Innovationsfond

Regeringen og Folketinget har indgået en politisk aftale om etablering af Danmarks Innovationsfond. Midler i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i fonden. Læs mere om datoer for opslag og ansøgninger i overgangsperioden.

Video: Ny generation af biobrændsler

I de senere år er prisen på fossile brændstoffer og især olie steget. Samtidig er det en politisk målsætning at reducere CO2-udledningen fra vores energiforbrug. Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, der ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi.

Kampagne skaber opmærksomhed om udlandsophold under uddannelse

Under temaet ”Grib Verden og del den” har Uddannelsesministeriet efter fire ugers intensiveret kampagne flerdoblet antallet af brugere på Grib Verdens hjemmeside og Facebook-side, der skal inspirere flere til at rejse ud under deres uddannelse.

Gymnasieelever kåret som Årets Forskerspirer

Fire vindere er fundet blandt de 159 gymnasieelever fra hele Danmark, der i oktober afleverede et forslag til et forskningsprojekt i konkurrencen om titlen som Årets Forskerspire 2013.

Ny forskning i energieffektiv transport

To innovative projekter skal føre til mere energieffektive løsninger til containertransport og el-biler. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen på plads

Nu er der udarbejdet pejlemærker for, hvordan en milliard kroner til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen skal anvendes. Det er gennemgående for pejlemærkerne, at kompetenceudviklingen skal tilrettelægges, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel.

Nyt kapitel i dansk rumforskningshistorie er blevet skrevet

Mulighederne inden for rumforskning er uendelige. Tre ESA Swarm satellitter er blevet sendt op i rummet for at studere Jordens indre. Det er den første ESA satellitmission, som er dansk foreslået og dansk ledet.

Blogindlæg: Bliv klogere på de europæiske teknologiplatforme

Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der præsenterer og beskriver udvalgte begreber og initiativer i europæisk forskningspolitik. Denne gang drejer det sig om de såkaldte ETP’er: ”Europæiske teknologiplatforme”.

Danmark skal stå stærkere inden for bioøkonomi

En stærkere bioøkonomi i Danmark vil både bidrage til et bedre miljø og flere arbejdspladser. Derfor har regeringen nedsat et nationalt bioøkonomi-panel til at komme med konkrete bud på, hvordan bioøkonomien i Danmark kan forbedres.

Blogindlæg: Fondsoversigt USA - til forskningsinstitutioner og virksomheder

Blogindlæg fra vores attaché i USA: Flere og flere danske forskningsinstitutioner og virksomheder knytter bånd med tilsvarende amerikanske. Læs om en omfattende oversigt, der giver overblik over amerikanske fonde og virksomheder, der yder tilskud - ikke mindst til forskning.

Indstilling til Strategic Research Awards 2014

Kender du et forskertalent, der udfører fremragende strategisk forskning? Så har du nu mulighed for at indstille vedkommende til Det Strategiske Forskningsråds Strategic Research Awards 2014.

Blogindlæg: Access to Risk Finance-initiativet i Horizon 2020

Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der ser på Access to Finance-faciliteten i Horizon 2020. Hvad kan faciliteten bruges til og hvorfor har man valgt at satse på øget mulighed for lån og kapital til virksomheder?

Kvalitetsdebatten er skudt i gang

Uddannelsesministeren tager i de kommende måneder på turne rundt på de videregående uddannelsesinstitutioner for at debattere kvalitet og relevans med studerende, undervisere og erhvervsliv. Debatten blev skudt i gang i Nordjylland.

Bliv skarp på tilskud til voksenuddannelse fra EU og Norden

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsmøder om det nye Grundtvig-program i Erasmus+ samt om Nordplus Voksen. Der afholdes tre informationsmøder inden jul, i henholdsvis Aarhus, København og Odense.

Skoleelever får præmier for innovative klimaløsninger

Skoleelever fra syv sjællandske kommuner har forsket i, hvordan klodens indbyggere kan beskytte sig mod voldsomme skader fra store naturkatastrofer. Uddannelsesministeren var med til FIRST LEGO League, hvor de bedste løsninger blev præmieret.

Blogindlæg: En måned i indisk forskning

Blogindlæg fra vores attaché i New Delhi, Kristoffer Brix Bertelsen: Som det sidste af de tre nye innovationscentre har centret i Indien nu etableret sig i New Delhi med base på den danske ambassade. Læs om de første indtryk fra New Delhi.

EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres

EU's nye uddannelsesprogram Erasmus+ lanceres på en konference den 9. december i København, hvor blandt andre uddannelsesminister Morten Østergaard og undervisningsminister Christine Antorini vil være på talerstolen.

Blogindlæg: Succesfuld dansk-tysk-østrigsk workshop om industriel CT Scanning

Blogindlæg fra vores attaché i München: Ordet CT Scanner får de fleste til at tænke på hospitaler. Men CT Scanning er en teknologi, som på tværs af fag og forskningsområder bruges af fysikere, biologer, læger og ingeniører. Læs om en velbesøgt workshop om industriel CT Scanning.

Blogindlæg: Engelsk vs. kinesisk - debat om studiesproget i Kina

Blogindlæg fra vores attaché i Shanghai: I kinesiske aviser og på sociale medier udspiller der sig i øjeblikket en interessant debat omkring balancen mellem og vigtigheden af engelsk og kinesisk som studiesprog i folkeskolen og gymnasiet.

Video: Pressemøde om kvalitetsløft på de videregående uddannelser

Et nyt udvalg nedsat af regeringen skal komme med konkrete anbefalinger til forbedringer af kvaliteten og relevansen i de videregående uddannelser. Uddannelsesminister Morten Østergaard og udvalgets formand Jørgen Søndergaard præsenterede på et pressemøde den 30. oktober udvalgets kommende arbejde.

Genoplev de bedste øjeblikke fra InnovationSTORM

Den 25. september afholdtes InnovationSTORM, hvor Rådet for Teknologi og Innovation og Styrelsen for Forskning og Innovation kårede fem danske innovationer ved et stort og festligt arrangement i Grev Moltkes Palæ.

Nyt studielån kan hjælpe studerende til at finansiere udlandsophold

Studerende, der tager på uddannelsesophold i udlandet, kan søge om udlandsstipendium til betaling af studieafgiften. Er studieafgiften større end stipendiet, kan studerende fra 1. november søge om et udlandsstudielån til betaling af afgiften.

Følg konferencen om Horizon 2020 live

Uddannelsesministeriet streamer live fra konferencen "Nutidens udfordringer - fremtidens løsninger" om Horizon 2020, som er EU's nye milliardpulje til forskning og innovation. Du kan også følge med via Twitter.

Hent det nye nummer af EU-INFORMATION på nettet

Magasinet stiller skarpt på Horizon 2020, som er lige rundt om hjørnet. Læs om blandt andet finansieringsmulighederne i det nye forsknings- og innovationprogram, som den 11. december åbner for den første ansøgningsrunde. Hent magasinet gratis på nettet.

Tag med til Bruxelles og sæt EU på skemaet

Hvis du er skole- eller gymnasielærer kan du komme på studietur til Bruxelles og hente inspiration til din undervisning i EU. Det har Thomas Schou fra Nørresundby gjort, og han opfordrer andre til gøre det samme.

Lovforslag om Danmarks Innovationsfond sendes i høring

Folketingets partier er blevet enige om at foretage en revision af forsknings- og innovationssystemet på Uddannelsesministeriets område. I den forbindelse sendes tre lovforslag nu i høring.

Det Frie Forskningsråds hovedansøgningsfrist nærmer sig

Det Frie Forskningsråds hovedansøgningsfrist nærmer sig med hastige skridt. Gå allerede nu ind og opret din ansøgning i det elektroniske e-ansøgningssystem, hvis du vil søge om midler til forskningsaktiviteter med start i 2014.

Video: Gribverden.dk hjælper studerende til udlandet

Flere danske studerende skal gribe chancen og rejse til udlandet i forbindelse med deres uddannelse. På hjemmesiden gribverden.dk kan studerende få inspiration og information til at planlægge et udlandsophold. Uddannelsesminister Morten Østergaard fortæller om sine egne erfaringer i en ny film.

Venteliste til konferencen om Horizon 2020 er nu lukket

Vi lukker for ventelisten til at deltage i Uddannelsesministeriets konference "Nutidens udfordringer - fremtidens løsninger" om Horizon 2020. Grundet den overvældende interesse vil konferencen blive livetransmitteret fra ministeriets hjemmeside den 29. oktober 2013.

Regeringen lancerer vækstplan for energi og klima

En ny vækstplan for energi og klima skal bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi og energiløsninger.

Få Niels Bohrs atommodel for en 20’er

Næste gang du handler, kan du betale med Niels Bohrs atommodel og andre store videnskabelige opdagelser. Den Kongelige Mønt har slået fire nye 20-kronemønter, hvor motiverne er opdagelser af store danske videnskabsmænd. Uddannelsesministeren deltog ved præsentationen af mønterne.

Erhvervsfolk, studerende og politikere udvikler innovative idéer på Borgen

15 innovative forretningsidéer bliver i denne weekend udviklet til konkrete produkter og services, når 100 iværksættere, studerende, politikere og andre deltagere mødes på Christiansborg til iværksættereventen Startup Weekend Borgen. Uddannelsesministeren var med til at skyde weekenden i gang.

Mød DR’s Store Nørd til Kulturnatten i Uddannelsesministeriet

Oplev vild videnskab med DR’s Store Nørd, smag et glas kåljuice, og mød en ægte astronaut. Det er nogle af de ting, du kan opleve, når Uddannelsesministeriet sammen med de klogeste hoveder inden for forskning, innovation og videregående uddannelser åbner dørene på Kulturnatten 2013.

Praktisk erfaring er uvurderligt som iværksætter

En erhvervsuddannelse gav Morten Dahl Hansen et godt grundlag for en videregående uddannelse. Kombinationen af skolegang og erfaring fra erhvervslivet medførte værdifuld viden, som bøger alene ikke kunne give ham. Han vil bruge sin videregående uddannelse til at blive selvstændig produktudvikler.

Video: Laboratorier på størrelse med en fingernegl

Analyse af blodprøver er en flaskehals ved indlæggelse på hospitaler. Med nye laboratorier i ministørrelse bliver det muligt at reducere ventetiden til gavn for patienter og sundhedsvæsenet.

Nyt udvalg skal sikre uddannelsernes relevans

Uddannelsesministeren har nedsat et udvalg, der skal rådgive om, hvor vidt ansøgninger om nye uddannelser og uddannelsesudbud er relevante for resten af samfundet.

Institutioner skal sikre uddannelsernes kvalitet

Uddannelsesministeren har godkendt Akkrediteringsrådets plan for institutionsakkreditering. Kvalitetssikringen på alle universiteter og hovedparten af professionshøjskoler og erhvervsakademier vurderes inden udgangen af 2015.

Afkastet af investeringer i Videnpilotordningen kan øges

Videnpiloter kommer hurtigere i arbejde og får højere løn end lignende akademikere, der ikke deltager i ordningen. Det viser en ny effektmåling, som Rådet for Teknologi og Innovation har fået foretaget på CBS.

Digital velfærdsstrategi skal styrke it i undervisningen

Undervisning skal understøttes digitalt, skriftlige prøver skal være digitale, og dimittender fra velfærdsuddannelser skal blive bedre til at anvende digitale redskaber og velfærdsteknologi. Det er nogle af regeringen, KL og Danske Regioners målsætninger i strategien for digital velfærd.

Handlinger tilknyttet webside