Gå til indhold

Blogindlæg: Access to Risk Finance-initiativet i Horizon 2020

14. november 2013
Blogindlæg fra medarbejder i DANRO, der ser på Access to Finance-faciliteten i Horizon 2020. Hvad kan faciliteten bruges til og hvorfor har man valgt at satse på øget mulighed for lån og kapital til virksomheder?

...Access to Risk Finance er en del af Horizon 2020, der skal stille risikovillig kapital til rådighed for europæiske virksomheder. Man ønsker fra EU’s side at adressere en generel mangel på villighed til at investere i og udlåne midler til forskning og udvikling. Derfor afsættes midler til at udlåne til, investere i og opstille sikkerhed for sunde virksomheder, der har problemer med at rejse kapital på det frie marked...

...Forhåbningen er, at disse effekter kan udnyttes således, at man, ved f.eks. at stille sikkerhed for en million kroner, ville kunne få gennemført et projekt til måske ti millioner kroner...

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Jakob Just Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +32 2 213 41 64
Email: jjm@ufm.dk