Gå til indhold

Dansk kvægproducent: Forskning placerer os i førerfeltet

20. december 2013
Et samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet vil sende den kronjyske virksomhed VikingGenetics i international topklasse inden for kvægavl, vurderer forsknings- og udviklingschefen.
- Vi bliver en reel international aktør, fordi vi har samspil med forskningen. Vi skal ikke kopiere eller følge de andre – vi vil derimod være med i førerfeltet, når det gælder udvikling.

Sådan beskriver forsknings- og udviklingschefen hos den randrusianske kvægproducent VikingGenetics perspektiverne i et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og andre forskningsinstitutioner og virksomheder.

Forskningsprojektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd og går ud på at optimere brugen af såkaldt genomisk selektion. Med genomisk selektion kan man på baggrund af gener udvælge de bedste individer, og målet med projektet er således at udvikle en metode, der via genomisk information sikkert og hurtigt kan forudsige potentialet af forskellige gener i planter og dyr og dermed fastslå de bedste genetiske egenskaber.

50 procent bedre malkekøer

VikingGenetics kan bruge resultaterne fra forskningsprojektet til at udvælge de typer malkekvæg, der har den bedste mælkeydelse og frugtbarhed, de bedste kælvningsegenskaber og den største resistens mod yverbetændelse og øvrige sygdomme.

- Ved at anvende genomisk selektion avler vi mere robuste dyr, og vi har med disse teknikker øget vores avl af malkekvæg med over 50 procent. Forskningsprojektet kan give os en endnu bedre metode til at udvælge kvæg med de bedste funktionelle egenskaber med henblik på at fremavle næste generation af malkekøer, forklarer Søren Borchersen.

Forskningsprojektet har et budget på 69 millioner kroner, hvoraf næsten halvdelen af midlerne kommer fra en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd under Uddannelsesministeriet. De offentlige forskningsmidler er netop et af fundamenterne for fortsat udvikling understreger uddannelsesminister Morten Østergaard.

- Forskningsprojekter som dette bidrager til at udvikle vores virksomheder i Danmark. Det innovative samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner er derfor helt væsentligt for at bevare og skabe nye arbejdspladser og styrke vores virksomheders konkurrenceevne på det globale marked, siger Morten Østergaard.

Forskning på internationalt niveau

Forsknings- og udviklingschefen hos VikingGenetics kalder det en stærk forbindelse mellem forskning og praksis, når forskningen baserer sig på landmændenes og virksomheders registrerede data og bidrager direkte til virksomhedernes udvikling og produktion.

- Vi er meget optaget af at anvende nye teknologier og sikre, at de metoder vi anvender, er konkurrencedygtige. Vi har i Norden særlige avlsmål med fokus på registrering af funktionelle egenskaber, som de ikke har i samme grad i udlandet, og det giver os en fordel. Derfor er det vigtigt, at vi også på udviklingsområdet er førende, og at vi har vores egen forskning på internationalt niveau, forklarer Søren Borchersen.

Han glæder sig blandt andet over oprettelsen af Danmarks nye innovationsfond, der understøtter strategisk forskning, højteknologi og innovation, og de 116 millioner kroner fra forskningsreserven, som er afsat på finansloven i 2014 til forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter.

- Vi har ikke mulighed for at løfte en stor forskningsopgave som denne alene. Vi har brug for samspil, hvor det offentlige bidrager med midler til den teoretiske del af forskningen, og vi bidrager med data og praktik. Forskning er en meget vigtig del af vores mulighed for at udvikle vores virksomhed, så vi kan absolut finde på at søge flere midler til kommende projekter, fortæller Søren Borchersen.

Forskningsprojektet

  • Genomisk selektion er en metode til at udvælge de bedste individer på baggrund af gener og deres funktion.
  • I projektet, der har navnet GenSap, deltager: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, University of Melbourne, Norwegian University of Life Science, North Carolina State University, French National Institute for Agricultural Research, Nordic Seed, Viking Genetics, Sejet Planteforædling, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug og Fødevarer, Kopenhagen Fur, DLF-Trifolium, LKF Vandel, University of Wisconsin-Madison, China Agricultural University, NAV – Nordic Cattle Selection Evaluation.
  • Læs mere om GenSap på Aarhus Universitets hjemmeside: gensap.au.dk
  • Om VikingGenetics: vikinggenetics.dk

For yderligere oplysninger, kontakt

Carina Elkott, pressesekretær, Uddannelsesministeriet, tlf.: 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside