Gå til indhold

Lille fremgang i private investeringer i forskning og udvikling

20. december 2013
Den private sektors forskningsinvesteringer og andelen af innovative virksomheder i Danmark er vokset en smule i 2012, men halter stadig efter regeringens målsætning om at været blandt de fem førende OECD lande.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de private investeringer i forskning og udvikling er vokset marginalt fra 36,3 milliarder kroner i 2011 til 37,1 milliarder kroner i 2012.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over fremgangen, men mener at virksomhederne med nye muligheder for skattefradrag og regeringens nationale innovationsstrategi fra december 2012 har fået gode rammer for at øge indsatsen yderligere de kommende år.

- Investeringer i forskning og udvikling og andelen af innovative virksomheder er helt centrale faktorer, når vi forsøger at få gang i væksten og beskæftigelsen igen og finde svar på, hvad vi skal leve af i fremtiden. Og vi er stålsatte, når det handler om at nå vores mål om at være blandt de bedste i OECD. Det er derfor både i samfundets og i virksomhedernes interesse, at de i højere grad fokuserer på forskning og udvikling, og det er derfor en skuffende tendens, at den private sektors investeringer i forskning og udvikling siden 2007 er stagneret i forhold til bruttonationalproduktet, BNP, siger Morten Østergaard.

De private investeringer i forskning og udvikling lå i 2012 på 2,03 procent af bruttonationalproduktet, hvilket er det samme niveau som i 2011. Det viser Danmarks Statistiks nye opgørelse af danske investeringer i forskning og udvikling i 2012.

Danmark opfyldte således i netop 2012 EU’s Barcelona-målsætning om, at de private investeringer i forskning og udvikling skal udgøre mindst 2 procent af BNP. Det skal sammenholdes med, at Danmarks offentlige investeringer i forskning og udvikling har været konstant stigende og i dag udgør over 1 procent af BNP.

Når det gælder andelen af innovative virksomheder viser tallene fra Danmarks Statistik en stigning fra 44 procent i 2011 til 46 procent. Det er en glædelig udvikling, og der er også en lille stigning fra 31 procent til 32 procent i virksomheder, som er PP-innovative. Det vil sige, at de enten har introduceret nye produkter eller produktionsprocesser.

Udviklingen skal ses i lyset af, at Produktivitetskommissionen netop har slået fast, at både den offentlige forskning og erhvervslivets forsknings- og innovationsinvesteringer er nøglefaktorer i at skabe produktivitetsvækst.

Handlinger tilknyttet webside