Gå til indhold

Innovationsstrategien giver langsigtet økonomisk vækst

16. december 2013
Ny analyse af de samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien viser, at det vil medføre en langsigtet forøgelse af BNP, hvis tre overordnede målsætninger i strategien indfries.

Indfrielse af tre overordnede målsætninger i Danmarks Innovationsstrategi vil på sigt indebære betydelige samfundsøkonomiske gevinster. Det viser en ny rapport Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien fra DAMVAD.

Velstandsgevinst på op til 20 milliarder kroner

Regeringen har i sin innovationsstrategi fra 2012 blandt andet opstillet tre konkrete målsætninger, om:

  • Flere private investeringer i forskning og udvikling
  • Flere innovative virksomheder 
  • En større andel af højt uddannede i den private sektor. På alle områder skal Danmark ligge i OECD’s top 5 i 2020.

Indfrielse af målene vil isoleret set medføre en langsigtet forøgelse af BNP på 0,5 til 1,2 procent afhængigt af, hvilken målsætning der er tale om. Det svarer til en velstandsgevinst på 8 til 20 milliarder kroner.

Produktivitet en central kilde til mervæksten

Ved alle tre målsætninger er forbedret produktivitet en central kilde til mervæksten. Det er således veldokumenteret, at flere investeringer i forskning og udvikling, flere innovative virksomheder og en øget andel af højt uddannede giver øget produktivitet.

Uddannelsesminister Morten Østergaard er tilfreds med analysen.

- Innovationsstrategien skal sikre, at investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad end i dag omsættes til vækst og jobskabelse. Jeg er naturligvis glad for, at de første samfundsøkonomiske analyser viser, at en opfyldelse af målsætningerne vil have stor betydning for den økonomiske vækst. Det er derfor vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at målsætningerne bliver nået. Her er den netop indgåede aftale om Danmarks Innovationsfond et stort skridt på vejen, siger Morten Østergaard.

Handlinger tilknyttet webside